четвъртък, 31 март 2011 г.

Светата кръв и Свещеният Граал -Тайните на тамплиерите и масонската ложа.Трета Глава

                                                                 1.Интригата

      През февруари 1971 г. бе излъчено „Изчезналото съкровище на Йерусалим?“, първият от трите филма за Сониер и загадката на Рен Льошато. В него не изказвахме никакви спорни предположения, само излагахме в общи линии историята, както я прочетохте по-горе. Не намеквахме и за „сензационната тайна“ или за изнудване на високопоставени личности. Струва си да отбележим, че не споменахме и името на Емил Офе, младия семинарист от Париж, на когото Сониер поверява свитъците.
      Бяхме засипани от същинска лавина от писма. Авторите на някои правеха интересни догадки. Други ни хвалеха. Трети ни пишеха някакви налудничави неща. Вниманието ни бе привлечено най-вече от едно писмо, чийто автор не разреши да го публикуваме. Пращаше ни го англикански свещеник в пенсия, който ни съобщаваше категорично и самоуверено доста интересни факти. Твърденията му бяха дръзки, направени без недомлъвки, на свещеника явно му беше все едно дали ще му повярваме. Той ни пишеше без заобикалки, че в „съкровището“ е имало не злато или скъпоценности, а „неопровержимо доказателство“, че Исус не е бил разпънат на кръста и е живял чак до 45 г.
      Подобно твърдение ни прозвуча направо абсурдно. Какво „неопровержимо доказателство“ би убедило дори един заклет атеист, че Исус не е бил разпънат и не е умрял върху кръста? Не си представяхме какво би могло да бъде оспорено и поставено под въпрос, до какво се свежда подобно „доказателство“, при това „неопровержимо“. В същото време твърдението на свещеника ни се стори толкова необичайно, че решихме да проучим и изясним въпроса. Авторът на писмото бе посочил и адреса си. При първа възможност отидохме да се запознаем с него и да го поразпитаме.
      Когато се срещнахме, той не бе така словоохотлив, както в писмото, и май съжаляваше, че го е пратил. Отказа да уточни какво е това „неопровержимо доказателство“, само добави, че е научил за него, по-скоро за съществуването му, от друг англикански свещеник, каноник Алфред Лесли Лили.
      Починал през 1940 г., Лили е известен с множеството си публикации. Поддържа връзка с Движението за обновление на римокатолическата църква, чийто привърженици са предимно в „Св. Сюлпис“ в Париж. Като млад работи във френската столица и се запознава с Емил Офе. Ето че кръгът се затвори! При положение че Лили и Офе са се познавали, не можехме с лека ръка да подминем твърденията на свещеника, колкото и странни да ни се виждаха те.
      Натъкнахме се на доказателства, че в дъното на цялата история лежи някаква тайна от огромно значение, и когато се заехме да проучваме живота на Никола Пусен, велик художник от XVII в., чието име неизменно фигурира в историята на Сониер. През 1656 г. Пусен, който по онова време живее в Рим, е посетен от абат Луи Фуке, брат на Никола Фуке, висш финансов интендант на Луи XIV. От Рим абатът праща на брат си писмо, в което описва своята среща с Пусен. Заслужава си да цитираме част от писмото:

      Обсъдихме с него някои неща, за които при пръв удобен случай ще ти разкажа най-подборно — неща, с които чрез господин Пусен ще получиш възможности, с каквито дори кралете надали някога ще се сдобият; той твърди, че още дълги столетия едва ли някой ще се добере до тях. И не само това, толкова е трудно човек да ги открие, че няма под слънцето богатства, които да се мерят по ценност с тях.*

      [* _Lepinois._ Lettres de Louis Fouquet, p. 269. Писмото се пази в архивите на семейство Косе-Брисак, чийто представители са известни масони още от XVIII в.]
      И историците, и биографите на Пусен и Фуке не са успели да дадат задоволително обяснение на това писмо, в което недвусмислено се намеква за загадка от огромно значение. Малко след получаването му Никола Фуке е взет под стража и е хвърлен в затвора, където умира. Според някои историци е държан в килия, до която няма достъп никой, други смятат, че тъкмо той е Желязната маска. Междувременно Луи XIV се разпорежда да бъде иззета цялата му кореспонденция и я преглежда писмо по писмо. През следващите години кралят упорито се опитва да се сдобие с оригинала на картината „Аркадийски овчари“ на Пусен. Когато накрая я получава, я държи в покоите си във Версай.
      Каквато и художествена стойност да има, на пръв поглед картината изглежда най-обикновена. На преден план са изобразени трима овчари и една овчарка, вперили поглед в надписа върху разяден от времето надгробен камък: „ET IN ARCADIA EGO“. Зад тях се извисяват зъбери, каквито обикновено свързваме с платата на Пусен. Според Антъни Блънт и други изкуствоведи, запознати е творчеството на художника, пейзажът е плод на авторовото въображение. В началото на 70-те години на нашия век обаче бе открит гроб досущ като този върху картината: двата гроба са разположени в една и съща местност, имат еднакви размери, пропорции, форма, заобикаля ги еднаква растителност, еднаква е дори скалата, върху която един от овчарите е подпрял крак. Истинският гроб се намира край село Арк на десетина километра от Рен Льошато и на пет километра от замъка Бланшфор. Застанеш ли пред него, се открива абсолютно същата гледка, както върху платното на Пусен: един от върховете върху фона на картината е Рен Льошато.
      Не се знае кога е правен гробът. Възможно е, разбира се, надгробният камък да е поставен съвсем наскоро; как обаче хората, издигнали го точно там, са намерили местност, която да съответства толкова точно на пейзажа върху картината? По-вероятно е да го е имало и по времето на Пусен и в „Аркадийски овчари“ художникът да е пресъздал до най-малките подробности истинската местност. Според тамошните селяни надгробният камък си стои там още от времето на прадедите им. Някои твърдят, че той е упоменат и в мемоари, писани през 1709 г.*
      [* _Delaude._ Cercle d’Ulysse, p. 3. Според автора гробът се споменава в мемоарите на абат Делмас от XVII в. Явно става дума за мемоарите на абата от 1709 г. Отпърво ръкописът се съхранява в Келтската академия, откъдето изчезва. В началото на века се появява отново и извадки от него са обнародвани (вж. _Current._ Notice historique, 917). В тях обаче не става дума за гроба. Можем само да предполагаме, че информацията се съдържа в липсващите части на ръкописа на Делмас, който сега е в частна сбирка в Лиму и не ни бе предоставен.]
      Според регистрите на село Арк земята, където е надгробният камък, принадлежи на един американец, някой си Луис Лорънс от Бостън, щата Масачузетс. През 20-те години на нашия век той отворил гробницата, но не намерил вътре нищо. По-късно в нея са погребани жена му и тъща му.
      Докато подготвяхме за Би Би Си първия от филмите за Рен Льошато, снимахме цяла сутрин гроба. По едно време отидохме да обядваме и когато след три часа се върнахме, видяхме, че някой се е опитал да натроши и събори надгробния камък.
      Дори и някога върху него да е имало надпис, с времето той се е заличил. Колкото до надписа върху надгробната плоча в картината на Пусен, той според традицията е елегичен: Смъртта оповестява злокобното си присъствие дори в Аркадия, идиличния пасторален рай от древните митове и легенди. И все пак надписът е интересен с това, че в него липсва глаголът. Буквално преведен, той гласи:

      И В АРКАДИЯ A3…

      Защо го няма сказуемото? Може би по философски причини — така авторът се откъсва от времето, абстрахира се от минало, настояще и бъдеще и намеква, че има предвид вечността. Или причината е по-прагматична?
      Кодовете в свитъците, намерени от Сониер, изобилстват от анаграми, получени чрез разместване и пренареждане на буквите. Дали и „ET IN ARCADIA EGO“ не е анаграма? Дали глаголът не е пропуснат, та надписът да се състои само от определени букви? В писмо един от телевизионните зрители изказа предположението, че това наистина е така: той бе пренаредил буквите в свързан текст на латински:

      I TEGO ARCANA DEI*

      [* Пази се! Аз крия божии тайни (лат.). — Бел.авт.]
      Останахме приятно изненадани от това откритие. По онова време и през ум не ни минаваше колко уместно е предупреждението.


      2. Катарите и великата ерес
.
      Започнахме проучването с нещо, с което бяхме донякъде запознати: с еретическото движение на катарите, или албигойците, и с кръстоносния поход, предприет заради тях през XIII в. Знаехме, че катарите са свързани по някакъв начин със загадката около Сониер и Рен Льошато. Първо, в селото и околността са живели множество привърженици на тази средновековна ерес, които по време на Албигойския кръстоносен поход са подложени на жестоки гонения. Историята на региона е обагрена с кръвта на катарите, което и до ден-днешен има своите последици. Днес, когато не са застрашавани от гонения, мнозина местни хора признават открито, че са катари, имат си дори катарска църква и свой, „катарски“, папа, който до смъртта си през 1978 г. живее в село Арк.
      Знаехме, че Сониер се е интересувал живо от историята и фолклора на родния си край, тоест няма как да не се е докоснал и до катарската мисъл и традиции, да не е бил наясно, че през XII и XIII в. Рен Льошато е бил ключово селище и своеобразен бастион на катарите.
      Вероятно е знаел и множеството предания за тях, както и мълвата, че те са притежавали легендарния Свещен Граал. А ако Рихард Вагнер наистина е ходил в Рен Льошато, за да търси нещо, свързано с Граала, Сониер сигурно е знаел за това посещение.
      Нещо повече, през 1890 г. в Каркасон идва нов библиотекар — Жюл Доанел, който основава неокатарска църква*. Доанел пише много върху наследството на катарите, а през 1896 г. вече е член на Дружеството за изкуство и наука на Каркасон. През 1898 г. е избран за негов секретар. В дружеството членуват мнозина познати на Сониер, както и най-добрият му приятел, абат Анри Буде. От своя страна, Доанел е близък на Ема Калве, така че не е изключено да се е познавал и със Сониер.
      [* През 1888 г. Доанел се натъква в Градската библиотека на Орлеан на ръкопис от 1022 г., писан от гностик, който същата година е изгорен на клада. След като прочита ръкописа, Доанел става ревностен гностик (вж. _Lauth._ Tableau de l’au dela, p. 212).]
      Съществува още една, по-основателна причина да свързваме катарите със загадката на Рен Льошато. Текстът в един от свитъците, намерени от Сониер, е осеян със ситни букви — осем на брой, които очевидно се различават от другите. Три се показват над реда, останалите пет са под него. Достатъчно е да ги прочетем заедно, за да получим две думи: „REX MUNDI“. Всеки, запознат с катарите, ще ви каже, че те използват този термин.
      Въз основа на тези факти ни се стори разумно да започнем проучването си от катарите. Ето защо решихме да се запознаем подробно с техните вярвания, традиции и история, със средата, в която са живели.

(следва)

събота, 26 март 2011 г.

Плеядите - СПЕЦИАЛНИ КЛЮЧОВЕ ЗА ОТКЛЮЧВАНЕ НА ТАЙНИТЕ НА ЧОВЕШКОТО ОЦЕЛЯВАНЕ


РАБОТЕТЕ С ДУХА ВЪВ ВАС, ЗА ДА НАПРАВИТЕ СОБСТВЕНОТО СИ ПРИДВИЖВАНЕ НА ЗЕМЯТА МАЛКО ПО-ЛЕСНО И МАЛКО ПО-СПОКОЙНО 

СПЕЦИАЛЕН КЛЮЧ 1 

ОТЪРВЕТЕ СЕ ОТ СТРАХА 

Как да стане това? Просто го оставете да си отиде. Оставете го и оставете Духа или както някои биха казали, оставете го и оставете Бог, или "Да бъде волята Ти". Отдръпнете се встрани, което означава, че човешката част от нас може да остане объркана от обстоятелствата на това, което ни заобикаля във физическата или материалната реалност. Минете покрай човешката част като се фокусирате или визуализирате душата, която сте. Визуализирайте и знайте със сигурност, че Бог е част от вас и че вие сте част от Бога. 

Това е много по-мощно от всичко, което можете да видите или усетите във физическия свят. Можете да станете по-силни, знаейки кои наистина сте. Това, което сте никога не свършва и никога не умира. Независимо какво виждате със своите физически очи знайте, че това е вярно. Дръжте се за това познание и му вярвайте. 

СПЕЦИАЛЕН КЛЮЧ 2 

ОТБЛЪСКВАНЕ НА НЕГАТИВНОСТТА 

Не може да се фокусирате върху негативността и да очаквате да бъдете позитивни. Негативността привлича негативност. Тя храни себе си. Обградете се с радост, с добри хора и с добри обстоятелства и това е, което ще пожънете. Позитивността поражда позитивност. Как да се отървем от негативността, когато като че ли негативността ни обгражда отвсякъде? Просто се отдръпнете от нея и откажете да я приемате вътре в себе си. 

Удивително е как човешкото състояние може да привлича драмата. Потапяме се в нея толкова много, че сме в състояние да се удавим и отблъснем светлината. Не винаги осъзнаваме, че правим това, но щом го осъзнаем ни става по-лесно да се отдръпнем. Просто го направете! Махнете се, дори само за момент, но го направете сами - НАСТРОЙТЕ СЕ РАЗЛИЧНО, ОТТЕГЛЕТЕ СЕ - отидете на място в себе си или на специално място, което ще поднови и захрани душата и сърцето ви. 

СПЕЦИАЛЕН КЛЮЧ 3 

КАК ДА ОСТАНЕМ В СВЕТА, НО БЕЗ ДА ПОТЪНЕМ ЗАЕДНО С НЕГО 

Виждаме с човешките си очи, но виждаме и с очите на душата. Истина е, че с нашите човешки очи физическият пейзаж е толкова мощен и огромен, че напълно забравяме, че сме първо и преди всичко душа. А душата може да се справи с всичко. Човешкото състояние не може. 

Върнете се към първия ключ - Оставете го и оставете Духа, или оставете Бог. Представете си, че се отдръпвате настрани. Сега позволете на Духа да навлезе и да ви обхване. Не стойте отзад. Не се страхувайте. Това е собствения ви Дух - това е Бог, защото вие сте едно с Духа - Божествения Източник - Създателя. Просто знайте, че Духът ще ви пази и защити, независимо какво се случва. Започнете да се отваряте сега и се оставете да бъдете изпълнени. 

СПЕЦИАЛЕН КЛЮЧ 4 

ДУХОВНА ДИСЦИПЛИНА 

Ако не са ни научили на дисциплина като деца, никога не е късно. Можем да се научим чрез собственото си осъзнаване. Да бъдеш духовно дисциплиниран, значи да се научиш как да навигираш по-ефикасно в реалността на настоящата Земя. Само когато гледаме с очите на Душата си, ние работим с пълна Яснота, че наистина ще бъдем в състояние да навигираме бавно. Ако се окаже, че потъвате, моля ви, хванете себе си. 

Вие сте единствените, които могат да задействат вътрешната си светлина. Включете я сега. Представете си, че става по-ярка. Сега насочете този лъч светлина към целта, към която искате да отидете. Вие СТЕ Светлина! Следвайте пътя, който сте си избрали. Какво избирате - да паднете откъм страната на мрака и разрухата, или да се движите по пътя от Светлина? 

Да вървите по своя път от Светлина не означава, че няма да срещате противоположното, а че ще бъдете водени така, че да виждате по-ясно и по-спокойно тази противоположност. Когато започнете да се движите и гледате с очите на своята Душа, ще развиете самоосъзнаване. Повишавайки своето осъзнаване, ще ви помогне да станете по-дисциплинирани - в резултат да станете по-силни и по-спокойни. Духовната дисциплина е вътрешна сила, която само ще ви помогне, а няма да ви пречи. 

СПЕЦИАЛЕН КЛЮЧ 5 

КАКВОТО И ДА СТАВА, ЗАПАЗЕТЕ СВОЕТО ЩАСТИЕ 

Щастието е състояние, при което вие определяте нивото. Когато се научите как де се отървавате от страха, как да отблъсквате негативността, знаейки как да останете в света без да потънете с него, автоматически ще развиете самодисциплина на своите душа и Дух. Ще започнете все повече и повече да виждате с очите на своята Душа. Тъй като се учите как да се отървете от страха и учите как да отблъсквате негативността, вече няма да привличате тези сили към себе си. Ще видите, че негативността и лошите неща все още ги има, но те са извън вас, а не във вас. 

Щастието е състоянието на вашето собствено сърце. Да, вие все още можете да виждате какво става около вас - но няма да му позволите да ви всмуче в някоя голяма черна дупка и да ви задържи там. Придържайки се към страха и негативността, ще изгубите своето щастие. Почувствайте ситуацията на това което става около вас - бъдете чувствителни към света, който ви обгражда. Разберете, че вашето осъзнаване се развива и ще ви помогне да не потънете в морето на мрака и негативността. Усвоили сте духовната дисциплина.Ще вървите като Светлина, ще носите Светлина и Любов на света, независимо как изглежда външната ситуация. Правейки това, ще почувствате вътрешно ЩАСТИЕ - мир в душата си - вие НЯМА да потънете със света, независимо какво се случва. Знайте, че това е вярно. Молим ви, нека това ви пази и води, защото във вас е Бог.

Плеядите - КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ГОЛЕМИЯ ЕКСПЕРИМЕНТ?

(информацията е от Нибиру, чрез Джелайла Стар) 


Големият експеримент е свързан с целта на Създателя да интегрира двете полярни противоположности Светлината и Мрака. В нашата вселена тези две форми енергия са представени от две раси - човешката и влечугоподобната. Опитвали сме се вече на два пъти безуспешно да интегрираме поляритета. Сега сме на път да успеем. 

КАК ЩЕ ПРИКЛЮЧИМ УСПЕШНО ГОЛЕМИЯ ЕКСПЕРИМЕНТ? 

Чрез съзнателно изграждане на 5-измерно общество, където Светлината и Мрака са балансирани. Това означава, че ние вече сме балансирали енергиите на Светлината и Мрака в себе си за да могат да се прояват като наша реалност. 

ЕДИНО СЪЗНАНИЕ 

Някои го наричат Христово съзнание. Имам предвид състояние на съзнанието в което вярваме, че всички сме едно, следователно всичко, което правим и мислим, оказва влияние върху всичко друго. Първостепенният компонент тук е единството. При Големия Експеримент Единство на съзнанието представлява Светлината. 

ИНТЕРНЕТ: НОВИЯТ КОЛЕКТИВ 

Компютърът ни предпазва от евентуалната злоупотреба с колектива от страна на онези, които искат да ни заробят, защото докато я използваме не могат да ни програмират да стоим все свързани с мрежата и съзнанието ни да е настроено "на вълна Интернет" през цялото време. Ето как колектива се превръща в инструмент за осъществяване на контрол. Когато достатъчно много хора започнат да остават "настроени", или "он лайн" през цялото време и този брой достигне критична маса, тази нужда се превръща в навик, а този навик трябва да бъде обслужван така, че онези, които осигуряват съответната технология и други подобни неща удовлетворяват тази нужда. Ако това поведение не бъде съзнателно спряно, скоро възниква общество, което си стои постоянно свързано с мрежата и именно тогава вече то е узряло за манипулация от типа поставяне на микрочипове в самите хора, или за контрол над ума. Дръжте сметка за опасността да се пристрастите към непрекъснат престой в мрежата. 

ЗА ИЗМЕРЕНИЯТА 

За нас измеренията не са вертикални, а хоризонтални - те са състояния на колективното съзнание. Едно измерение не е по-добро или по-лошо от друго - те са като игрални полета, където можеш да учиш уроците, които това състояние на съзнанието или това измерение могат да ти предложат. Можеш да ги уподобиш на футболни стадиони. Един от тях не е по-добър от другите - те са просто различни. Всички са за игра на футбол, някои са открити, други закрити. Играта която се играе е същата, но отборите всеки път са различни. Понякога два едни и същи отбора се срещат, за да изиграят същата игра отново макар, че преживяването от играта и крайния резултат са различни. Ние, които сме в девето измерение сме стари кучета. Били сме наоколо дълго време и сме играли тази игра на полярностите, опитвайки се да постигнем своята крайна цел... интегриране. 

Когато започнете да се събуждате за своя многоизмерен живот ще откриете, че започвате да си спомняте някои от хората в своя живот от други места и времена. Ако са членове на семейство в тази друга реалност може да откриете, че може да искате да се свържете повече с тези, които са те в съответния друг живот, отколкото с това, което са в настоящия ви живот. 

Да живееш многоизмерно означава да живееш всеки ден със спомените от други животи и с всички емоции и чувства, съдържащи се в тях. Както все още чувстваме емоциите от първата си среща - спомените от други животи са също толкова реални. 

Да си многоизмерен изисква огромна отговорност. Докато спомените от другите ни животи станат по-ясни, трябва да решим как ще се справим с тях в настоящата реалност. Някои от вас започват да си спомнят връзки, които в този живот не са като в другия. Срещаш някого и чувстваш, че трябва да ти е съпруг, но той е вече женен. Това може да стане източник на истинска емоционална травма. Може да изпитваш гняв, че не можеш да си с него и да си причиниш болка в настоящия живот. Настоящият ти съпруг пък може да се почувства застрашен от това и да възникне конфликт. 

Да се отвориш за многоизмерността означава да си спомниш кой си сега и кой си в другите си животи. Означава и да поемеш пълната отговорност - да откриеш и цениш истинската причина за своето многоизмерно съществуване тук в трето измерение, а не само очевидните си 3-измерни желания. Не забравяйте, че всички тези животи протичат едновременно сега. Линейното време съществува само тук, в рамките на "Големия експеримент". Не забравяйте и това, че заедно с радостта да получиш достъп до другите си животи идва и предизвикателството, свързано със спомените, които съдържат раните, които сте дошли да излекувате тук. Моето семейство, например, не е единственото ми семейство от друго измерение и времева линия. 

Започнах да разбирам, че въображението всъщност е програмна операционна система /нещо като Уиндоуз, но далеч по-добра/ в човека, посредством която сме в състояние да получаваме достъп до Акашевите записи и до някои други космически записи. Психичните жлези са софтуерните програми, които използват операционната система, за да превръщат информацията във форма, която можем да разберем. 

Хората имат напълно развито емоционално тяло, т.е. в тяхното ДНК е вграден най-мощния инструмент на сътворението. Той се нарича състрадание - това е най-високата възможна честота и с нея можете да изграждате нови реалности, или да променяте вече съществуващите. 

Когато имаш напълно развито емоционално тяло, ти имаш способността да преобразуваш нискоенергийните емоции от типа на гняв, горчивина и срам, в състрадание. Този процес се извършва във Висшето сърце или тимуса, които функционират като огнище - вземат енергиите от ниските честоти и ги преобразуват във високочестотна форма. 

Състраданието е емоцията и честотата, които могат да променят нашето ДНК. Ниските честоти трябва да бъдат повишени във високи. Ако можете да постигнете състрадание, можете да създадете магнитно поле на състрадание. Ако можете да създадете това поле, вие можете да създадете и решетка от това поле с желания от вас размер. За да се създаде достатъчно голяма решетка от този тип са необходими просто достатъчен брой хора /магическия брой 144 000/, които да захранят тази решетка така, че да могат да я разширят с желаните от тях размери - например такава, че да може да обгърне планетата. 

Когато ние, като нация и раса, успеем да разберем, че проявите на Мрака са просто външните форми на мрака вътре в самите нас ще спрем да се борим с тях и ще ги интегрираме. Когато си спомним, че всички сме едно, влечугоподобни, хора, мъже и жени, ние ще отворим сърцата си за да прегърнем своята тъмна страна, за да станем отново цялостни. С нашето състрадание ние ще създадем свят на хармония и ще доведем играта до нейния успешен край. 

Работата на вашите водачи е да ви осигуряват духовна подкрепа. Болшинството от подкрепата ще дойде от хора, които са дошли тук да служат. Това е значението на баланса между службата в полза на себе си и службата в полза на другите. Това е значението на тази двупосочна улица. 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ВРЕМЕВИТЕ ЛИНИИ? 

Времевите линии са проекции от събития, които се случват в резултат от определен наш избор или решение. Въз основа на поредицата решения, които сме взели до даден момент, се създават по няколко времеви линии или проекции от събития - въз основа на направения от нас избор, в реалността ни се проявява една от тях. 

КАКВО ОЗНАЧАВА ТЕРМИНЪТ "ПЪРВАТА ВЪЛНА"? 

Отнася се за онези индивиди, които имат договор сключен от тяхната душа да бъдат учители на стотици и хиляди или милиони хора по време на духовното израстване, който ще приключи до 2012 година. 

ИМА ЛИ И ДРУГИ ВЪЛНИ? 

Да, има и Втора и Трета. Първата вълна е най-малката, Втората е много по-голяма, а Третата е най-голямата, която ще избере духовното израстване. 

ИМА ЛИ СПЕЦИАЛНИ КОДОВЕ В НАШИТЕ ТЕЛА СЪДЪРЖАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОГОВОРА ЗА ПЪРВАТА ВЪЛНА И НАШАТА МИСИЯ? 

Да, в ДНК има кодове, които съдържат информация за Договора за Първата Вълна и за специалната мисия, избрана от всеки индивид при изпълнението на този договор. Тези кодове са като микроскопични чипове, съдържащи тази информация. Много от тези, които трябва да са в Първата вълна получават символи и/или звуци, които са част от езика, известен на всички участници в Първата Вълна. Това е универсален език на светлината, като в случая светлината е информация. 

Този език по някакъв начин включва ДНК в себе си. Той съдържа звуци и символи подобни на еврейската азбука, която е основана на този език. 

КОГА Е ЗАПОЧНАЛА ПЪРВАТА ВЪЛНА? 

Кодовете на тези от Първата Вълна са активирани около 1996 година, но не едновременно, а в рамките на двегодишен период с начало 1994г, като болшинството са активирани през 1996г. 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДОГОВОРА ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВАТА ВЪЛНА? 

Това е договор за преподаване и водачество в областта на духовното извисяване. Това е първата група души, които ще покажат пътя в новото хилядолетие и ще подготвят останалите за прехода. Те могат да бъдат учители, преподаващи концепциите за многоизмерността или изобретатели, които ще създадат технологиите, които ще са необходими за 5-то измерение. Те ще създадат основата и ще подготвят хората за тяхното придвижване напред.

петък, 25 март 2011 г.

Плеядите - КАКВО Й СТАВА НА НАШАТА ПЛАНЕТА?!

При навлизането на Земята в 4-то измерение, преди нейните полюси да отидат на нови места, което ще стане когато самото човешко съзнание се измести в 4-то измерение ще има период от време, когато ще цари хаос. Това е период, в който повечето хора ще полудеят, всички социални системи, финансови системи, политически и др. ще се разпаднат и планетата ще бъде обхваната от всеобщ хаос. Този период по традиция продължава от 3 месеца до две години преди реалното изместване на полюсите. 

Хаосът се предизвиква тогава, когато геомагнитните полюси на земята спаднат до нула. Това предизвиква хаос, защото човешкото същество има нужда от магнитното поле на Земята, за да поддържа своя емоционален баланс и памет. Когато магнитните полюси спаднат до нула, хората полудяват. 

Някои религиозни ордени се подготвят отдавна за този период /напр. Мормоните са запасени с храна и вода за две години/. Но да вярваш, че ако направиш това ще оцелееш, а след две години всичко ще си продължи по старому, е нереалистично. 

В края на този период съзнанието ще се разшири и ще се роди новото съзнание - това на 4-то измерение. Да се подготвим физически за това е невъзможно. 

Ето някои реални доказателства получени от нас - вие си решете дали те са реални или въображаеми и как да реагирате на тази информация. 

1. ОТ КОСМОСА 

На 14 декември 1997 г. от дълбините на космоса до земята е достигнала експлозия. От район с размера на Тексас, отдалечен на 12 милиарда светлинни години е дошла експлозия, за която /според Е=МС на квадрат/ би била необходима цялата материя във вселената /за да се освободи толкова много енергия/. Според нашето разбиране на вселената, това би трябвало да е невъзможно. На Земята никой не би могъл дори да започне да обяснява това, но за да се усложни още повече ситуацията, след тази първа експлозия са станали още 2000 такива. Над 2000 нови вселени са били създадени в рамките на тази!!! 

2. ЦЕНТЪРЪТ НА ГАЛАКТИКАТА 

От 14 декември 1997г, центърът на нашата галактика също е започнал да излъчва огромни количества енергия във вселената. Това също е необяснимо според учен с които съм говорил. По думите на същия учен, всъщност сателита, който е бил разрушен през юни 1998г /"сигнализиращия" сателит/ е бил разрушен от едно от тези избухвания от центъра на нашата галактика. Според този човек, ако тази енергия продължава да се повишава и пулсира, би могла евентуално да разруши всички наши сателити, намиращи се около Земята. 

3. СЛЪНЦЕТО 

През 1992г всичко свързано с нашето слънце е било нормално. То е имало магнитен северен и южен полюс. Функционирало е нормално според стандартите на нашите учени. 

През декември 1994г, космически кораб на НАСА е отишъл да измери магнитното поле на слънцето и се е оказало, че слънцето вече няма северен и южен полюс. Магнитното поле на слънцето се е променило драстично в едно хомогенно поле. Научно обяснение на този факт, разбира се, няма. Никой досега не е виждал подобно нещо. След това сателитът СОХО е бил изпратен на проучване за две години. 

В началото на юни две комети са влезли в слънцето - това не е необичайно. Годишно в слънцето влизат около 25 или повече комети и астероиди. Дотогава нищо не се е случвало, когато космическо тяло се удари в слънцето. Но този път слънцето е реагирало по начин, който никой дотогава не е виждал. Приблизително 30 до 35 слънчеви изригвания са се появили от повърхността на слънцето в два паралелни кръга на 19.5 сев. и южна ширини. Това са ширините, където взаимнопресичащите се тетраедри пресичат сферата на слънцето. 

Също както със Земята или с човешко същество. Ако бяха се получили две или три слънчеви изригвания едновременно, това щеше да е повод за голяма загриженост поради магнитните бури, които биха били предизвикани на Земята. Но количество от порядъка на 30-35 е изключително. 

Освен това, според Грег Брадън протонния поток на слънцето, който се измерва в ПЮИ се е повишил до около 25 000 в края на 80-те години. Учените са много загрижени от факта, че толкова много енергия достига Земята. А знаете ли каква е била тази стойност преди няколко дни? 42 000 ПЮИ!!! Никой обаче не казва нищо. Какво могат да кажат? 

И друго - на 25 юни, 1998г сателитът СОХО който е наблюдавал слънцето, според НАСА внезапно е спрял да работи. Повече обяснения не ни дават. Възможно ли е това да е реално, или е нарочно предизвикано като проблем, с цел да се спре подаването на информация към обществото? 

И още. На 26 юни 1998г на Земята е имало магнитна буря с магнитуд 6 или 7 степен. Обикновено целият свят бива информиран, за да сме подготвени за този потенциален проблем. Този път НАСА не е уведомила обществеността. ЗАЩО? 

Емилия Манолова

четвъртък, 24 март 2011 г.

Плеядите - РАЗПОЗНАВАНЕ НА СВОЕТО ПЛЕЯДИАНСКО НАСЛЕДСТВО

Вие сте човек-Плеядианец (някои ни наричат Служители на Светлината), получил първоначалното си активиране, ако се идентифицирате с повечето или с всички от споменатите по-долу точки: 

1. Преминали сте през духовна трансформация /не в религиозния смисъл/, което ви е накарало да поставите под въпрос своите вярвания и взаимоотношения със света. 

2. Хората и обстоятелствата в живота ви вече не представляват същия интерес за вас. Нещата, които преди са били толкова важни за вас, сега вече ви се струват незначителни - изглеждат ви плоски и маловажни 

3. Трудно се свързвате с хора, с които преди сте имали много общо - те самите вече също не ви разбират. 

4. Имате чувството, че "търсите нещо". 

5. Всичко споменато по-горе ви причинява известна /ако не и по-значителна/ депресия - чувствате, че всичко е безмислено и въпреки това не знаете какво да направите в тази връзка. 

6. Чувствате се виновни, защото имате всичко, което ви е необходимо, а въпреки това се чувствате празни вътрешно. 

7. Интересувате се от алтернативни терапии за лечение, медитация и т.н. 

8. Дълбоко в себе си винаги сте знаели, че сте различни от другите. 

9. Винаги сте били чувствителни към различни форми на човешкото страдание и сте имали дълбоко вътрешно желание да направите нещо във връзка с това 

10. Жадно поглъщате езотеричната литература, част от която съдържа информация за Плеядите и другите видове Служители на Светлината 

11. Срещали сте хора, които говорят за Плеядите; или претендиращи, че са Плеядианци; или които говорят за Плановете на Плеядите. 

12. Звездите ви очароват, както и/или историите за извънземни посетители. 

АКТИВИРАНЕ НА ВАШАТА ЦЕЛ 

Най-често задавания въпрос е "Какво да правя?". Ето процеса, който ще осигури трансформацията, необходима ни за да изпълним ролята си на Плеядиански Носители на Светлината. 

ПЛАНОВЕТЕ НА ПЛЕЯДИАНЦИТЕ ЗА ЛИЧНОТО АКТИВИРАНЕ 

В зависимост от вашия многоизмерен опит, може да ви е необходим /или не/ човек-Плеядианец, който да ви помага. За подобен наръчник може да ви послужи книгата "Инициативата на Плеядите". Съществуват и курсове, които можете да посещавате. 

СТЪПКА 1: 

НАУЧЕТЕ СЕ ДА МЕДИТИРАТЕ 

Научете се да медитирате ефективно, за да правите контакт с различните аспекти на по-висшето си съзнание в измерението на Плеядите. Те винаги присъстват като част от по-голямото ви осъзнаване. Ваша отговорност е да се настроите спрямо тях, посредством процеса на медитативна визуализация. 

СТЪПКА 2: 

ОПОЗНАЙТЕ ПО-ВИСШИТЕ АСПЕКТИ НА СВОЕТО "АЗ" 

Опознайте различните личности в групата на своето по-висше съзнание. Научете функцията на всеки от тях и открийте как вашата човешка функция пасва на плана за лекуване на цялото групово съзнание. 

СТЪПКА 3: 

НАУЧЕТЕ СЕ ДА ПРИЕМАТЕ ИНФОРМАЦИЯ 

Вашето групово съзнание винаги общува с вас посредством вашия подсъзнателен ум. Именно посредством този метод на комуникация сте се оказали в тази нова осъзнатост на вашето Плеядианско наследство. При все това, вие не винаги действате според своята интуиция, тъй като и егото оказва мощно влияние в това отношение. Когато се научите да приемате информация правилно ще отстраните егото като препятствие. Когато се нуждаете от съвет какво действие да предприемете при дадени обстоятелства, спуснатите към вас думи от вашето по-висше съзнание ще заобиколят влиянието на егото. Зависи изцяло от вас самите обаче дали ще последвате този съвет, независимо колко може да ви плаши той. 

СТЪПКА 4: 

РАЗБЕРЕТЕ ИСТИНСКАТА ПРИРОДА НА РЕАЛНОСТТА 

Придобийте разбиране на истинската природа на реалността. Егото ни дава илюзорна представа за начина, по който работят нещата - ние живеем по неговите правила и в резултат на това не използваме силата си. Едва когато се научим да разбираме научните принципи на холографската проекция и електромагнетизма, ще започнем да опознаваме себе си и да си възвръщаме силата. 

СТЪПКА 5: 

НАУЧЕТЕ СЕ ДА ИДЕНТИФИЦИРАТЕ ВЯРВАНИЯТА, КОИТО ВИ ОГРАНИЧАВАТ ВЪВ ВАШЕТО ЧОВЕШКО СЪЩЕСТВУВАНЕ 

Започнете да откривате себе си. Какви са вашите вярвания? Кои парадигми ви задържат? Как са свързани те с вашите мнения и поведение? Как сте ги развили? Какви древни системи от вярвания лежат във вашия подсъзнателен ум? Открийте тайните на вашето несъзнато. Как тези вярвания се проектират за да създадат вашите преживявания? Как привличате повече от тези вярвания поради тези вярвания? 

Може да живеете с много неидентифицирани страхове, които стават причина да отричате своето Плеадианско наследство. Когато сме неспособни да вярваме в себе си въпреки вътрешното знание за своя произход, ние се сблъскваме с блокажи, които само анализа на нашите вярвания може да разкрие. Всички ние, в един или друг момент, преживяваме конфликта да узнаем, че сме Плеадианци, същевременно отричайки го. Можем да облекчим фрустрацията като разберем какво я предизвиква. Ние не сме ограничени от нашето човешко съществуване. Ние сме многоизмерни. Отстраняването на връзките, които ни свързват с това измерение, осигурява връщането на нашата сила. 

СТЪПКА 6: 

НАУЧЕТЕ ЗА ПЛЕАДИАНЦИТЕ 

Научете за своето Плеадианско наследство. Трябва да знаете кои са те и какво сте станали по отношение на тях, за да можете да изпълните своето предназначение. Вие сте Плеадиански Служител на Светлината. Защо сте се записали доброволец? С кого работите? Как функционират те по отношение на това измерение? Могат да бъдат зададени много въпроси и вие можете да откриете с помощта на спуснатата вече информация чрез други хора всичко това, както и чрез самостоятелно снемане на информация. 

СТЪПКА 7: 

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ СЪС СВОЕТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Започнете процеса по установяването на своето предназначение, като разберете какво е то. От вашето решение зависи как да съдействате на инициативата на Плеядите и това решение се базира на вашата страст и таланти. Какво обичате да правите? Коя дейност прави живота ви смислен и значим? Как тази дейност може да бъде използвана, за да повлияе на другите да възвърнат своята сила? Всеки Плеадиански Служител на Светлината има различна функция. Някои преподават, други пишат книги, някои свирят, други правят филми. С какво можете да допринесете за колективното съзнание на човечеството? 

СТЪПКА 8: 

НАПИШЕТЕ СВОЯ ПЛАН ЗА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО СИ 

След като открием кои действително сме, ще трябва да започнем своята мисия с план за нашето предназначение в настоящото измерение. Подготвяйки го, ние даваме насока на другите аспекти на нашето по-висше съзнание - онези същности, които ни водят духовно. Те също имат нужда от насоки от нас. Ние сме физическото проявление на групата съзнания и е необходимо да очертаем точно каква функция ще изпълняваме. Освен това, трябва да заявим и каква финансова подкрепа ни е необходима. След като планът ни завърши, ние се обвързваме с него за толкова дълго, колкото е необходимо той да съществува. Докато сме фокусирани върху своята цел обстоятелствата ще се проявяват в съответствие с този план. 

СТЪПКА 9: 

ЖИВЕЙТЕ ЧЕСТНО 

Всеки човек-Плеадианец трябва да живее абсолютно честно, в съответствие с вселенския закон. Ние сме тук, за да донесем вестта за силата и любовта и трябва да живеем силен и изпълнен с любов живот, ако искаме да повлияем на хората положително. Онези, които не правят каквото говорят, ще имат слабо влияние. Това ще се отрази и на обстоятелствата от техния живот. Няма значение колко прекрасно излагаме принципите за любовта и силата - ако не можем да ги приложим към своя собствен живот, това означава, че живеем като безпомощни. Нямаме правото да разпространяваме тази съобщения, докато не успеем да заживеем в абсолютна истина със себе си. Не можем да лъжем човечеството. Вече има толкова много наранявания и несправедливости, които то е поело на плещите си. Плеадианците трябва да учат на любов и сила чрез своите собствени действия.

Емилия Манолова

петък, 4 март 2011 г.

ЧОВЕК - ПЛЕЯДИАНЕЦ ЛИ СТЕ ВИЕ?!(СЪБУЖДАНЕ НА ВАШИЯ ПЛЕЯДИАНСКИ ГЕН)

Много човешки същества в това измерение носят ген на Плеядите в своето ДНК. Те не осъзнават неговото наличие, докато той не се активира и не донесе големи промени. Първоначалното активиране на този ген поставя началото на едно пътуване от страна на хората-Плеадианци към откриване на истинската им природа и действително им предназначение в това измерение. Всеки, който чете този материал, вече е получил своето активиране, независимо дали си дава сметка за това или не, а някои от вас може да са и на по-следващ етап на осъзнаване, където сте готови да започнете да работите за своето по-висше предназначение. 
Събуждането става при скорост, която е подходяща за съответния индивид. Вашите по-висши съзнателни съставни части определят кога става първоначалното активиране. Те работят с вас посредством процеса на емоционалното пречистване и продължават процеса на активиране през този период. 
Събуждането може да стане в рамките на продължителен период, или за по-кратък период, в зависимост от вашето ниво на съпротива. Съпротивата НЕ спира процеса. Тя само го удължава и предизвиква болезнени преживявания. Понякога трябва да преживеем безмислеността на съпротивата, преди да отдадем дължимото на своето най-дълбоко предназначение и цел. 
Всичко в нашата вселена работи в съответствие със законите на електромагнитната и холографска проекция. Универсалните /вселенските/ закони от този тип, са основани на начина, по който съществата избират да изразят себе си. В другите измерения могат да се прилагат различни закони, които физиците могат да не наблюдават в това измерение. Нашето обкръжение и хората около нас са проекции на нашата собствена енергия; ние по магнитен път привличаме ситуации, които съответстват на вътрешните ни мисли. Нашите ДНК структури проектират нашите вярвания, за да създават физическата реалност, която преживяваме. 
Хората-Плеадианци магнетично се привличат помежду си, посредством енергията, проектирана от активирания Плеадиански ген. Ще се срещаме с хора, които говорят за, или които претендират, че са Плеадианци. "Случайно" ще четем написани от Плеядите неща, и/или ще се оказва, че слушаме музика, ценим изкуството, или гледаме филми направени от хора-Плеадианци. В първите етапи на първоначалното активиране може да не си даваме сметка за значимостта на всичко това. Може да се случи така, че в първоначалното търсене на духовната истина, написаната от Плеядите литература да стане част от нашия списък с книги. Първоначално може дори да отхвърлим идеята за влияние на Плеядите. 
Всеки, който чете ТАЗИ литература няма нужда да се съмнява, че е човек-Плеадианец, защото сайта и настоящия материал са кодирани така, че да достигнат до всички онези, които са вече готови да изпълнят изцяло своето предназначение. Може да не си давате сметка, че стигате до този етап, но това ще ви даде знак, че може да направите споразумението на съзнателно ниво. Тук сте, за да изпълните задължение и активирането ви тласва в тази посока.


ОТРИЧАНЕ

Да се споразумеем със своето Плеадианско наследство не е лесна задача. Знам това, защото отричането е моя най-голям враг. Научих, обаче, че то е вградено в структурата на вярванията на всяко човешко същество. То е в гените. Ето защо, човешката раса се бори със своята идентичност. 
Нашето отричане не е част от нашето Плеадианско наследство, а от нашата многоизмерна природа. Плеадианците са просто многоизмерни същества, чиято форма е с много висока честота, с каквато някога са били и хората. Технически казано, Плеадианците са просто високо еволюирали хора. Всички жизнени форми започват при тази висока честота. 
Човешките същества са убедили себе си, че тяхната реалност е ограничена в рамките на тази вселена и на физическото тяло и техните ДНК-шаблони отразяват това. Всички чувства отвъд физическата структура слабо се използват. Плеадианците-хора притежават същия тип ДНК. Единствената разлика е, че активирания Плеадиански ген създава ускорено трансформиране на тези структури. То е много бързо и интензивно. Тази трансформация се проявява в емоционален и физически смут в самия човек-Плеадианец, докато той започва да поставя под въпрос своите вярвания и житейско предназначение. Докато започва своето пътуване в духовна истина и научава за своето наследство, човекът-Плеадианец се сблъсква с големи конфликти, които се проявяват като съмнения. 

ВЯРА 

За Плеадианците, които влизат в това измерение, за да станат хора-Плеадианци, СПОМНЯНЕТО е най-трудната част от процеса по събуждането. Плеадианската енергия е с твърде висока честота, за да бъде задържана в плътното човешко тяло и тъй като нашето събуждащо се съзнание е нарочно разположено в това измерение, изпитваме трудност да резонираме с нашето Плеадианско минало. 
Поради това, ВЯРАТА е основното лекарство по време на събуждането. Докато съществуват ясни индикатори на вашия Плеадиански ген и вашето по-дълбоко познание поддържа тази информация, вие може все още да се съмнявате, защото вашата система от вярвания ще влиза в конфликт с тези нови идеи за себе си. Съмнението е просто борба между старите установени вярвания и новите, в опит да се намери място във вашата човешка система. 
По време на тези фази на вътрешна борба, единствено вярата ще ни накара да преследваме нашите цели за самореализация. Можем единствено да научим абсолютната стойност на този принцип, действайки върху своите най-дълбоки импулси в лицето на страха. Всички ние признаваме на думи идеята за вярата, но когато се сблъскаме с труден избор, често се отвръщаме от нея. Единствено с течение на времето и опита, укротени от тази дълбока вяра, признаваме напълно своята идентичност и предназначение като хора-Плеядианци. 

ОТГОВОРНОСТ 

Когато се споразумяваме с нашето Плеадианско наследство, много хора-Плеадианци отказват да носят отговорност за своите животи. Те може да използват новото осъзнаване на себе си като извинение за своето анти-социално поведение, или да го приемат като квалификация, да се гневят непродуктивно срещу пропуските на човечеството. Някои сайтове на Плеядите предлагат да се формират комитети за "намиране на други планети за обитаване", или за да "построят късмически кораби и да се махнат от тук". Чел съм и за плеадианци, които искат да напуснат планетата посредством програми за "духовно извисяване" и съм говорил с хора, които говорят за напускане на планетата в случай, че "инопланетяните им предложат да ги закарат". 
Тези хора трябва да признаят, че се сблъскват със съвсем човешки изявления за посвещаване и трябва да ги проучат и да се освободят от тях. Плеадианците са тук, за да помогнат в програмата за снабдяване на човечеството със сила. Освобождаването им от това измерение няма да стане, докато не поемат тази отговорност, защото те са част от по-голямо групово съзнание, в което са се включили доброволно в тази роля. Ето изборът, който ги държи обвързани с това задължение. 
Ние сме хора, както и Плеадианци и сме си създали много ограничаващи вярвания, което често ни се отразява в трудни обстоятелства. При активирането, трябва да отработим това. В противен случай, процеса на събуждане се удължава и създава повече трудности и болка. 
Ние не сме тук, за да празнодумстваме и бръщолевим за несправедливостите на този свят. Преминали сме през човешките си прераждания, за да почувстваме, разберем и намерим начин с помощта на нашето Плеадианско по-висше съзнание, за да започнем своята собствена уникална програма за съдействие, която ще промени тенденцията на хората да се самозаробват.

Емилия Манолова

сряда, 2 март 2011 г.

Плеядите - МИНАЛО И ИСТОРИЯ

Онези, които първоначално засели тази част от Галактиката са известни като Основателите.

Първата цивилизация възникнала в звездната система Лира преди много милиони години. Те били с хуманоидна форма. След това възникнали много издънки от тази цивилизация, докато се осъществявала    колонизация на различни планети от Галактиката. Една от тях по­-късно станала известна като Плеядианската.
По реда на възрастта им, расите идват от Лира, Вега, Зета Ретикюли, Арктурус, Сириус, Орион, Плеяди, Земя.
Всички цивилизации в нашето Галактическо семейство имат генетични връзки със съществата от Лира. Една група от оригиналната Лирианска раса напуснала своята планета, тъй като искала да открие и да се развие чрез позитивната полярност.
Те вярвали, че страданието и болката могат да бъдат избегнати. Станали пионери в проучването на тази идея. В своето търсене на нов дом, те открили млада планета богата на природни богатства ­ - Земята.
Те съществували едновременно със земната приматна раса, но скоро открили, че не могат да се адаптират към енергиите на планетата. Затова взели ДНК от тези примати - за да им помогне да се приспособят. След това другите Лириански групи кацнали на Земята, отваряйки стари рани и конфликти. Първоначалният колектив решил още веднъж да напусне и открие друга планета.
Накрая те открили нов дом в звездната система Плеяди. Тогава тези Земни/Лирианци се отцепили от останалата част от своето Галактическо семейство. Започнали да ценят мира и хармонията толкова много, че отрекли всички форми на негативност. Но техният растеж и еволюция стагнирали, ­ те имали нужда от нова цел.
Междувременно, цивилизацията от Орион проучвала негативната полярност с ужасяващи и разрушителни резултати. Те постоянно били във война със самите себе си и в конфликт с останалите извънземни раси. Плеадианците решили да отправят предизвикателство към тази негативност на Орион. Тези опити били краткотрайни, една от техните населени планети била разрушена от Империята от Орион. Потресени от това, техният страх от негативността бил създаден и­ те станали още по ­изолирани. По време на този период генетичните експерименти на Земята били в пълен ход. Плеадианците били помолени да дарят своето оригинално Земно/Лирианско ДНК за проекта.
Казано им било, че това ДНК ще играе главна роля при развиването на човешкия хибрид.
Така започнала специалната връзка между човечеството и Плеадианците. Защото те буквално са нашите по­ стари братовчеди. Последвали хиляди години Плеадианско взаимодействие с нашите ранни предци. Те били третирани като богове.
За жалост Плеадианците започнали да се наслаждават на своята сила. Използвали страха, за да манипулират, служели си със своите по­ висши технологии и започнали да ревнуват другите извънземни, които идвали на Земята. Днес Плеадианците се срамуват от своето тогавашно поведение. Те вече не гледат на хората като на деца. Вторият път те искат да внесат поправки.
Биват избрани като първата извънземна раса, която да помогне на Земята да се вмести в "по­голямата извънземна картина". Тъй като външният им вид е подобен на хората е било решено, че така нашите страхове ще са по ­малки.
Понастоящем се обсъжда въпроса за масови контакти по целия свят в близко бъдеще. Това би включвало масово приземяване както в Англия, така и по целия свят. В допълнение, ще има космически кораби, видими над всеки главен град в света*.
Това обаче са само вероятности, а не сигурна информация. Някога интегрираните хора след това ще помогнат на Плеадианците да включат негативната полярност обратно в своята раса.
Посредством форма на пренасяне на паметта те могат да научат за нашите негативни драми без да трябва да ги преживеят в действителност.
Кармичното колело се върти с пълен размах ­ ние ставаме учителите, а Плеадианците ­ нашите ученици.


* Напълно е възможно, обаче, отборът на “тъмните фланелки” да “открадне” тази идея и да прожектира в небето холографски изображения на летящи чинии, придружени и от истински такива,  които да са всъщност със земен произход – ако това стане, нека всеки използва като ориентир своя вътрешния усет – дали изпитва чувството, че “нещо не е както трябва”

Емилия Манолова