понеделник, 30 май 2011 г.

Програмиране на ума - Хиперизмерна манипулация - Манипулация на масовото съзнание


Програмиране на ума 

Друг преобладаващ, но малко обсъждан аспект на отвличанията, е програмирането на ума, вкарването на вредни постхипнотични команди в подсъзнанието на похитения. Командата да забравиш отвличането и да помниш екраниращ спомен е само едно проявление на този феномен и тя по същия начин може лесно да се използва за по-коварни цели. 
Тези команди се задават, докато похитеният е в изкуствено предизвикан хипнотичен транс, и могат да лежат в подсъзнанието му, докато не бъдат задействани след часове, дни или седмици, за да произведат непреодолим импулс, за да ги изпълни. Те могат също така да работят непрекъснато, за да отклоняват мисли, чувства, възприятия и реакции в предварително определена посока. Целта на програмирането на ума е модификация на поведението към по-голямо съответствие с тайния план и по-голямо подчинение на похитителите и програмистите на ума. Извънземните постхипнотични команди се задават телепатично и идват с не словесни пластове, подкрепящи съпровожданата словесна команда. 
При програмирането на ума се предизвиква желателно поведение, а нежелателното се потиска. Първото включва натрапване на дезинформативни идеи, силно желание за бъдещи отвличания, завързване на изкуствено оркестрирани връзки с друг похитен и изпитване на непреодолимо желание да изказва разсъждения против идеи, които противоречат на тайния план. Второто включва внезапна и пълна загуба на вяра в занимания, които биха подронили извънземния контрол, проява на ирационална враждебност и скъсване на отношения с приятели, изпитване на силно отвращение към определени линии на изследване или просто пристъпи на разсеяност или сънливост, когато се приближи прекалено до забранена територия(15). 

Ако даден похитен стане мишена за премахване поради това, че е станал прекалено осъзнат, непредвидим или влиятелен в неподчинението на тайния план, тогава програмирането става инструмент за многобройни изтощителни удари на уязвимите места в подсъзнанието в течение на продължителни периоди от време. Това сломява мишената чрез многократно предизвикване на съмнение, бавене, цинично поведение, безпокойство, апатия, страх, раздразнителност, агресия, депресия, перверзия, мисли за самоубийство и други саморазрушителни мисли и чувства. 
Тези симптоми не сочат изключително програмиране на ума, по-скоро те са избрани от фонда човешки дисфункции поради тяхната особено разрушителна природа. 
Хората, които нямат представа за програмирането на ума, лесно биват сразени от него, понеже те приемат тези нежелани мисли като свои собствени. Ключът към париране на програмирането на ума е в идентифициране на ирационалните импулси при появата им, използване на силата на волята за неподчиняване на тези импулси, докато не спрат, след това анализиране и установяване на тези лични уязвими места, които излизат наяве благодарение на опита. 
Въпреки че манипулативните извънземни могат да използват явни заплахи, награди, наказания или тормоз, за да постигнат своето, тази тактика не е изкусна и оттук има по-малък изглед да успее, когато мишената ги осъзнае. По-ефективно е да прескочиш заедно съзнанието и ума, да се промъкнеш под прага на съзнателността и по този начин да намалиш възможността от съмнение и съпротива. Извънземните са по-опитни, отколкото обикновено се предполага, особено що се отнася до тяхната тактика за убеждаване. 

Хиперизмерна манипулация 

За да се посочи нивото на използваните умения, трябва да имаме пред вид, че програмирането на ума често е съчетано с друг набор от средства, които притежават извънземните: способността да се видят вероятни варианти на бъдещето, да се направят малки промени на миналото, за да се променят условията в настоящето и по този начин да се сменят шансовете на тези вероятни варианти на бъдещето, и да се програмират полезни хора да функционират като стратегически актьори, които изпълняват определени действия. Това позволява организиране на проблематични жизнени ситуации, спрямо които мишената би реагирала по най-вредния начин в съответствие с неговото постхипнотично програмиране. И външната реалност, и подсъзнанието са подредени като плочки от домино, така че те се събарят една друга и произвеждат желания резултат. Това може да се използва за социална изолация на мишени, за прекъсване на мрежи, разрушаване на организации, подриване на съвместни проекти и узурпиране вземането на съдбоносни решения. Всичко това е рутина за междуизмерните същества, които имат достъп до нашите умове, които имат добри възможности за следене и които не са ограничени от линейното време и логистчни недостатъци. 
Защо изобщо си правят труда да се занимават с отделни индивиди? Защото малките действия могат да имат големи последствия. Междуизмерните същества имат поглед отвисоко върху нашата времева линия, в състояние са да видят миналото, настоящето и бъдещето едновременно, като интелигентна, сложна и динамична мрежа от причинни сегменти и точки на избор, с които те могат да взаимодействат. Поради различни квантови и метафизични фактори, те са ограничени до различни степени в това колко от тези мрежи те могат да възприемат и изменят. Техният стандартен режим на операция е да уцелят критичните моменти по времевата линия, където нашето бъдеще е в непрекъснато изменение, където най-малкото бутване от тяхна страна произвежда резултат, който е от най-голяма полза за тях. Тези моменти са точки на избор, където правата последователност от събития се разклонява на множество възможни варианти на бъдещето. 
Лицето, от чието решение зависят тези варианти на бъдещето, тогава се взема на прицел чрез програмиране, телепатично убеждаване, принуда от хора, които несъзнателно са подтикнати да играят тази роля, подмамени през изкуствени синхронизми (странни случайности, предназначени да създават подвеждащи впечатления, че дадено решение е правилно), дезинформативни сънища или видения и други творчески форми на убеждаване. 
Просто чрез оказване на въздействие върху неговия или нейния ум за вземане на различно решение, времевата линия може да бъде изменена(16). 

Малки промени сменят игралното поле и откриват възможности за по-големи промени, които пък от своя страна подготвят сцената за още по-големи такива. Нито една точка на избор по времевата линия не е толкова малка, че да не бъде уцелена, понеже малките решения могат да доведат до каскада от големи ефекти по протежение на линията. Чрез търпеливо и стратегическо осъществяване на този процес, извънземните манипулатори на времевата линия се стремят да постигнат крайната цел: пълна реорганизация на мрежата от времеви линии в тяхна полза, като по този начин си осигурят вероятен вариант на бъдещето, където те са постигнали неоспоримо надмощие над своите врагове. 

Манипулация на масовото съзнание 

За човечеството като цяло, крайната точка на избор бързо се приближава и подразбира глобално решение във връзка с отношенията ни с извънземните сили, които ще се разкрият преди тази точка. Готови ли са хората от Земята да вземат това решение? Не, но времето изтича. Според сегашното състояние на нещата, решението ще бъде силно повлияно от назадничави мнения, намиращи основи в нашите различни култури, ирационално изобилие от религиозни очаквания и тесногръди препоръки от академичните учени, които са в неведение относно скритите пластове на извънземното присъствие. Тогава, онова, което трябва да бъде информирано решение, ще стане вместо това дезинформирано решение благодарение на извънземната пропаганда и въздействието на лидери с компрометирано мнение, инструктирани да убеждават гладните умове с подбрани доказателства и повърхностна софистика. 
Това удобно съвпада с природата на хиперизмерния завоевателен поход. За разлика от физическата война, той използва нефизически оръжия, за да воюва за нефизическа територия. Това е пътят на психологическо, метафизично и междуизмерно покоряване. Тъй като съзнанието е основата на реалността, манипулацията на съзнанието е онова, което осигурява контрол над умовете и душите на цяла цивилизация и по този начин над нейната съдба и реалност. Това е опасността, пред която се изправяме сега.

(15)Secret Don't Tell (Emery, 1998) прави обширен преглед на официалните знания в областта на хипнотизма, контрола на ума и постхипнотичното програмиране. Тези официални знания обаче само се плъзгат по повърхността. Извънземните и военните похитители могат да използват много по-усъвършенствани похвати като отделяне на душата от тялото, оборудване за виртуална реалност, директно свързано към ума, дистанционна манипулация на сънищата, гравитационни импулсни пушки за причиняване състояния на транс, усъвършенствани медикаменти, които действат на квантово ниво, и гласови хипнотични текстове, генерирани от системи с изкуствен интелект, интегрирани в мрежи за дистанционно наблюдение, за оценка на вероятността за успешен резултат от дадена команда.

(16) Повече за манипулацията на времевата линия и реалността прочетете в статиите ми Realm Dynamics и Timeline Dynamics, които можете да намерите на адрес: http://montalk.net. Също така вижте: The 33 Arks: Soul Resonance Investment Futures от The Nexus Seven.Том Монталк

петък, 27 май 2011 г.

Разпознаване на извънземната дезинформация: Жетва на енергия и импланти

Един от тези скрити елементи е жетвата на енергия от похитените чрез травматизирането им със страх, ужас, болка, сексуални извращения, унижения или отчаяние. Негативните емоции отприщват изобилно отделяне на биоенергия от похитения, която след това се събира. Сивите, намиращи се в близост до похитения, могат да функционират като сифони, през които влечугоподобните, чрез отдалечен интерфейс, могат да поглъщат енергията. Съществуват редица начини, един от които са псевдо медицински процедури, чиято истинска цел е лишаване от сила и изтезаване на похитения под маската на необходимо научно изследване(11). 

Повечето от това е прикрито зад пластове екраниращи спомени за повърхностни позитивни преживявания, откъдето следва, че похитеният може да има и бледи спомени, че е бил отвлечен и да има нерационално чудесно чувство за това, от една страна, но и продължително безпокойство и признаци на посттравматичен стрес, от друга страна.Друг метод е вдъхване на атмосфера на страх в живота на похитения: страх от това да не бъде отвлечен отново, страх да не направят мишени децата им и страх от зловещите извънземни, промъкващи се около къщата през нощта. Съобщения на похитени за това, че са били изнасилени от влечугоподобни същества, не са необичайни, което би било по-директен метод на събиране на енергия и пречупване волята на похитения.Жетвата на енергия не е ограничена до похитените; тя се проявява в глобален мащаб по много по-градинарски начин там, където има струпвания на емоционално заредени ситуации, излъчващи използваеми количества енергия. Примери: големи болници, големи спортни събития, мега-църкви, зони на природни бедствия, всяко събитие, включващо масови жертви и области, засегнати от войни и глад. Тази енергия се използва за хранене и захранване на някои етерични технологии и междуизмерни маневри(12) 

Някои извънземни импланти се захранват чрез тази енергия, особено етеричните типове импланти. Като всяка етерична мисловна форма, те ще се деактивират, ако се лишат от своя енергиен източник. Това става, когато някой отказва да се отдава на низки емоции, подхранващи тези импланти, които евентуално са емоциите, насърчавани от тях. 
Извънземните импланти са предназначени не само за дистанционно наблюдение, а също и за дистанционно въздействие. Физическите импланти в мозъка могат да следят мислите и да произвеждат ефект на дезориентация, когато се появи забранена линия мисли(13). 

Те могат да записват нечии мисли, чувства и възприятия за периодичен анализ от извънземен наблюдател. Извлечената информация може да сочи слабост, заплашителни тенденции и полезни тенденции, които да бъдат взети под внимание при бъдещи манипулации. Етеричните импланти могат да бъдат поставени на което и да било място, в зависимост от функциите им, включително в главата, за да смущават мислите, в долната част на туловището, за да бъркат в долните чакри и да манипулират низките емоции, и на всяко друго място, за проследяване и други цели(14)


(11) Сесия 941022 на The Cassiopaean Transcripts: „Силният страх и безпокойство акумулират енергия на страх и безпокойство, която има негативна природа и която подхранва съществата, за които говориш, по следния начин: те изтеглят от нея и произвеждат нещо като подхранваща енергия, която ги поддържа, като това е една от формите им на хранене, базирана на тяхната метаболична структура". От The Law of One, Book I, Session 26: „Групата от Орион използва физическите изследвания като средство за ужасяване на индивида и принуждаване на същия да изпитва чувства на напреднало същество от втора плътност, каквото е например едно лабораторно животно. Сексуалните преживявания на някои са подтип на тези преживявания. Намерението е да се демонстрира контролът на съществата от Орион над жителя на Терра". 

(12) Far Journeys (Monroe, 1978, pp. 162-172) дава алегорично описание на Земята като енергийна ферма, произвеждаща „loosh" за нефизически същества чрез страх, страдания и смърт на хора. Същата идея е обрисувана във филми като The Matrix 
(1999) и Monsters, Inc. (2001). 

(13) Не е необичайно за индивиди внезапно да им се доспи, да почувстват притеснение или мозъчно затъмнение, когато четат, гледат или слушат нещо, което „не им е дадено да научат". Такива материали клонят към центъра на информацията, която ще им помогне да се освободят от манипулация от страна на 
негативни сили. Подозирам, че мозъчните импланти биха могли да извършват това автоматично чрез следене на ключови думи или ключови мисловни шаблони и да инжектират електричен или етеричен импулс, за да прекъснат мисловния процес. Постхипнотични команди също биха могли да извършат това. 

(14) The Love Bite (Lorgen, 1999, pp. 199-200)
Том Монталк

Още за Имплантите

Имплантати в уфологията се нарича дребен механизъм, вграждан от извънземен разум в телата на пациенти и едновременно с това – чисто човешко изобретение ( примерно зъбни протези или изкуствени кръвоносни съдове ).

    Според данни в САЩ около 20 млн. Души са уверени, че са се срещали с НЛО, а 4 млн. От тях са убедени, че са станали жертва на похищение от извънземни, или на уфологичен език – абдукации .

    С някои отвлечени са правени хирургически и биологически опити, за които самите похитени или не помнели, или си спомняли само под хипноза. Около 6 % от жертви на абдукация са им били открити микроскопични механични устройства – имплантати.

    През 80-те години при рутинно изследване на околоплодните води на бременна под микроскоп гинеколози в оксфордски родилен дом открили сред хромозомите нищожно по размер чуждо тяло с размери неколкостотин части от милиметъра. При по-старателно изучаване това се оказало клетъчна матрица с явно изкуствен произход, съдържаща още по-малки компоненти. Тогава лекарите , несъмняващи се в извънземния произход на устройството, за пръв път използвали думата “имплантат”.

    Освен любителите-уфолози от такъв род внедрявания започнали да се интересуват и спецслужбите. Например в момента в архива на ЦРУ са събрани най-различни имплантати, извадени от хора по хирургичен път. С изучаването на находките там се занимава специален отдел, начело с експерта д-р Лир. През 9-те години към него са били насочени за анализ около 200 носителя на имплантати. И нито едно от откритите устройства не прили      чало на друго. Намерените апарати били разположени под кожата, в мускулите, в костите и дори във вътрешните органи на често неподозиращите за това хора.

    Един от микроскопичните механизми, внедрени в тялото на поредния носител външно приличал на буквата “Т” с дължина около 10 мм. Апаратът,покрит с необичайно твърда покривка, напомняща кератин, бил буквално вграден в костта на стъпалото на човека. От Т-образния предмет във всички посоки излизали миниатюрни участъци, които влизали в околните мускули, хрущяли и нерви. Забележителното било, че при микроскопски анализ тъканите около имплантата също показвали необичайна структура.

    Защо ли ни бележат ? Откритите имплантати се отличават един от друг не само външно, но и по състав. Някои от тях били направени от метални сплави, съдържащи почти цялата Менделеева таблица, докато други били от органично вещество,напомнящо земната пластмаса. За съжаление никой не успял да изучи устройството и да определи както работи.

    Повечето изследващи стигнали до извод, че микроскопичните механизми са подобие на земен компютър, внедрен в човека чрез инжектиране в малък отвор с помощта на игла и спринцовка. Вероятно затова някои имплантати след изваждането им губели твърдата си структура и се размеквали като желе, но след повторното им потапяне в кръвта на същия човек отново се втвърдявали.

    Обикновено у носителя бил откриван само 1 имплантат, който бил отстраняван и рецидиви не се наблюдавали. Но една жителка на Сърбия нямала този късмет. Под кожата й в течение на вече 20 години периодично излизат сами или биват извличани хирургически микроскопични устройства, след които остават дълго незарастващи рани. Изследователите са поразени също от това, че тези парчета метал винаги се разполагали в местата на акупунктурни точки ...

    Характерното е обаче , че имплантатите все пак рядко причиняват дискомфорт или някаква болест. Именно затова най-често биват открити случайно – например при изследване с рентген или с ултразвук.

    Изключение е историята на бебе от Франция, което постъпило в клиника с патология на сърцето. По време на операцията хирургът открил до сърцето малък предмет, напомнящ старинен куршум от мускет, който препятствал достъпа на кръв, притискайки аортата. Веднага след отстраняването на чуждото тяло работата на сърцето и кръвообращението били възстановени напълно.

    Всичко изглежда странно. Учените стигнали до извода, че чужд разум проследява определени хора, като вгражда в организма им някакви измерителни прибори, а може би и модификатори на поведение. Има сходство с начина и целите, с които биолози поставят радиопредаватели и друга апаратура във врата или на лапите на диви животни.

    Психолози, които дълго време изучавали носителите на имплантати, стигнали до извода, че психиката на такива хора показва отклонения. Те са по-невротични, повече подложени на страх и паника, което е напълно обяснимо със самия факт на въздействие на микроскопичните апарати и с опасенията, че подобно нещо може пак да се случи с тях.

    Разбира се, имплантатите не са само привилегия на извънземния разум. Всички наши зъбни коронки, щифтове и зъбни пломби също са имплантати със земен произход.

    Те по висота на технологията и по качество трудно са сравними с извънземните. Но вече има и напредък. Двама англичани – Аугер и Лоазо – изобретили зъбен имплантат, който може да служи вместо мобилен телефон или дори като компютър. Те смятат, че “радиозъбът” има големи перспективи в най-различни човешки дейности, в това число и разузнаването.

    Отбелязани са също опитни образци на т.нар. хайтек-имплантати във вид на тънка тел в кората на главния мозък, които предават сигнали на намиращ се наблизо компютър с цел протезиране на някои изгубени функции на мозъка, както и вграждани под кожата микрочипове, пазещи собствения код на притежателя им. Някои от тях се зареждат дистанционно с енергия посредством индукция от външен източник, други използват за целта мускулната енергия на човека.

    Подобни новости позволяват да се контролира работата на вътрешните органи на индивида, да се включва той към телефона или нета, да тегли пари от банкомат, използвайки личен код, да се контролира поведението на престъпници, без те да бъдат в затвор и т.н. ...

вторник, 3 май 2011 г.

Разпознаване на извънземната дезинформация: Всепроникващият, но таен по естеството си извънземен контрол


Взаимодействията с извънземни не се ограничават само до мистериозни видения от разстояние или отвличания, които се случват тук-там на малцина. Това не е нещо, което може да бъде пазено на интелектуална дистанция, т.е., ако нито си видял НЛО, нито знаеш самият да си похищаван, извънземните нямат присъствие или влияние в твоя живот. В действителност, извънземните, както изглежда, са вездесъщи, възможност за което им осигурява тяхната междуизмерност, която разпространява влиянието им не само в нашите домове, но също така и в умовете ни. Никой не е имунизиран срещу това, освен хора с нулев интерес или онези, които имат специално тактическо съзнание и които са взели пълни контрамерки. Да бъдеш полезен или заплаха за тайния план дори на една извънземна фракция, ще привлече вниманието им, което води до последващо тайно наблюдение и въздействане. Те нямат логистични ограничения по отношение на това кого или колко много имат за мишена. 

Както споменах, извънземните могат да се спотайват наблизо, докато са невидими. Според физическата терминология, това става, когато те не са се ротирали изцяло в нашето измерение, функциите на квантовите им вълни не са напълно колабирали в нашата реалност или техните квантови фази не са се синхронизирали с нашата собствена. Според окултната терминология, това става, когато те се покажат на етеричната плоскост, без да се кондензират напълно във физическата. Етеричната плоскост е преходен граничен слой между физическата и нефизическата, функционираща като невидим долен пласт на физическия свят, но съдържаща енергии, същества и построения, които влияят върху физическата на квантово ниво. Мислете за това като за кулисите на нашата реалност, област зад завесата на нашето ограничено пет-сетивно възприятие. В това невидимо или етерично състояние извънземните могат да следят мишените, без да бъдат забелязани по обикновен начин. Чрез приближаване до своите мишени, те могат по-ефективно да проецират силни мисли в подсъзнанието на дадено лице, давайки му хрумвания, идеи или вдъхновения, които то би сметнало за свои собствени и действало според тях, освен ако не се усъмни в техния произход и рационалност. 


Те могат да достигнат тялото на дадено лице и да манипулират неговите или нейните чакри и потоци етерична енергия, за да повлияят каквото и да било, като се започне от увеличаване или намаляване на екстрасенсни способности и се стигне до нарушаване на емоционалното и умствено равновесие и причиняване на физически заболявания. Сивите в етерично състояние са известни с това, че се прилепят към дадено лице като невидими паразити и коварно влияят на мислите, чувствата и поведението на лицето, дори и когато върши ежедневните си работи Извънземните, на които е необходима жизнена енергия за препитание могат да се спотайват в близост до силно емоционални, заредени със сексуалност или беда човешки дейности, за да улавят освободената енергия. 

Мишените могат също така да получават етерични импланти, приспособления, прикрепени към тях външно, и етерични устройства или кабини за наблюдение, инсталирани в техните домове с цел следене и въздействане. Тази възможност може да бъде приложена в по-голям мащаб, за да позволи на извънземните бази да съществуват, например, върху физически човешки военни бази или летища, отместени в измерението и по този начин припокриващи, сякаш заемащи същото триизмерно пространство. Тези неща стават отвъд границите на възприятие на нормално будно съзнание и способността за улавяне на стандартните записващи устройства или научни инструменти. Въпреки това, животните могат да доловят етерични действия, както могат и ясновидците с второ зрение, лицата, събуждащи се от сън в кратко хипнотично състояние, и онези, чието съзнание е било химически изместено от физическата реалност чрез халюциногени. Етерични същества и устройства може да се покажат символично в сънища, макар че самите сънища не са надежден индикатор за това какво се случва в етеричната околна среда. 

Поради своята скрита природа, нито едно от тези явления не изглежда правдоподобно в очите на изследователите, признаващи само материални доказателства, или на онези, които имат случаен интерес към темата за извънземните. Следователно, този аспект от извънземното присъствие, който е може би най-вездесъщ, е също и най-малко видим и правдоподобен за преобладаващото мнозинство. Това би било в полза на всеки таен план, целящ да проецира фалшив фронт върху повърхностното ниво на възприемане, а всички сериозни дейности да бъдат разпределени за скритите предели. 

Отвличанията от извънземни имат следната двойнственост. На повърхността, отвличанията са с цел използване на хора за научни изследвания и експерименти, като биологични активи за производство на човешко­извънземни хибриди, и за обучение на похитените за кампанията по разкриването, за мир, опазване на околната среда и други политически коректни каузи. Докато тези елементи наистина съществуват в рамките на явлението отвличане, то други, по-малко благородни цели също присъстват, но са пазени в тайна.


(9) Вижте CE-VI (Baldwin, 1999) и The Love Bite (Lorgen, 1999, pp. 193-194). 

(10) Късният Adrian Dvir твърди, че извънземните са инсталирали измерно припокриваща се медицинска клиника в неговия апартамент. Контактираният „fore" (член на Open Minds Forum) е научил от своя извънземен контакт за „фазираща технология", с която може да се направят обектите невидими и да се премине през твърда материя. В сесия 951104 на The Cassiopaean Transcripts се обсъжда темата за извънземните бази измерно припокриващи човешки военни бази. 

Том Монталк