събота, 29 септември 2012 г.

Елементи на Ядрото на измамата - Манипулиране на емоции чрез евфемизми и дисфемизмиИзвънземните не са натрапници, а „посетители“ или „гости “, защото сме ги поканили.

Има добро основание да се смята, че някои извънземни наистина са гости или посетители, но тук тези термини се прилагат погрешно към погрешните извънземни, а именно към сивите и другите, замесени в отвличанията от извънземни. Ако искаме да изберем термин, различен от натрапник, без да пожертваме точността, терминът агенти или диверсанти ще е достатъчен, защото голяма част от техните усилия отива за печелене на разрешение, покана и сътрудничество, за да си проправят път дълбоко в света- мишена. По действията си те са дебнещи агенти и манипулатори, а не явни натрапници, но в намеренията си не се различават по нищо от натрапниците и интервентите. Ако сме ги поканили, то това е само защото не сме съзнавали какво води след себе си това, и след като сме осъзнали, имаме всички основания да отменим поканата. 

Твърдението, че извънземните са негативни, е симптом на културно невежество, тесногръдие и страх. 

Този аргумент се опира на класическо погрешно логическо заключение. Само защото културно невежество, тесногръдие и страх могат да доведат до твърдение, че извънземните са негативни, това не значи, че твърдението, че извънземните са негативни, задължително ще бъде симптом на тези качества. Вместо това, то може да бъде извод, направен чрез необикновено осъзнаване, критично мислене, личен опит и задълбочено изследване. Разбира се, за твърдението, че всички извънземни са негативни, казано с неприятен тон, и прибягването до използване на стереотипи и биене в гърдите, няма извинение, но това не означава, че трябва да заявим, че всички извънземни са позитивни като знак на културна изтънченост, справедливост и схватливост. Забележете как отново и отново един погрешен избор се използва за оправдание на друг погрешен избор. Вместо това, трябва да идентифицираме различните подбуди на извънземните по това, с което са свързани с нашите най- високи стандарти. 

Отвличанията от сивите трябва да се наричат „временно задържане “, защото те винаги връщат похитения. 

При обичайните отвличания похитеният обикновено бива върнат, но терминът „отвличане“ се базира само на насилственото и внезапно прехвърляне на дадено лице на друго място, а не на това дали той или тя се връща. Следователно, терминът „временно задържане“ е излишен и служи само като евфемизъм за успокояване на емоционалната реакция към термина „отвличане“. Обаче трябва да се разбере, че не всички похитени са върнати. 
Осакатяването на хора и консумацията на хора за храна и биологичен материал е абсолютно табу и тема, по която има недостатъчно сведения. Това не се случва на обичайните похитени, които биват отвличани по по-сложни причини, а се случва на онези, които са достатъчно слаби и се оказват на неподходящо място в неподходящ момент. Никой не знае какъв е точният процент от изчезналите хора по света, които са били отвлечени с тази цел, без да споменаваме всички онези, които дори не са имали привилегията да бъдат обявени за изчезнали, но като вземем пред вид броя на хората, които изчезват всяка година, ще видим, че постоянните отвличания не само са възможни, но имат предимството, че идеално могат да бъдат отричани, когато тялото изобщо не може да се открие. Всяка инстанция тогава би прекратила издирването като още един нерешен случай. 

Похитените трябва да бъдат наричани по-точно свидетели, комуникатори, интерфейси, гости или контактирани, защото те са били поканени да се срещнат с извънземни и са дали разрешение. Похитените не са жертви, а съавтори и равноправни участници. 

Това може да се приложи към случаите на контакт с истински доброжелателни извънземни, които са по-малко обичайни от отвличанията от извънземни, където разрешението е изтръгнато с принуда или хитрост. Правят се опити вторите случаи да се представят като първите и използването на евфемизми в името на политическата или духовната коректност е едно от средствата към тази цел. 

Принизяване на човешките ценности 

Извънземните се колебаят да установят контакт с нас открито, защото ние сме насилническа, враждебна, агресивна раса. Извънземните са миролюбиви и имат незамърсяващи технологии, обаче човечеството продължава да унищожава планетата с войни и замърсяване. 

Съвременният човек като цяло е агресивен, но това не е единствената причина извънземните да се колебаят да установят контакт. Фракциите на позитивните извънземни може да виждат човечеството като все още незряло, за да се справи с открит контакт без дестабилизация, а тези на негативните пък виждат нашата цивилизация като все още недостатъчно програмирана, за да гарантира пълно подчинение на техния таен план при първия контакт. 
Въпреки това, масовото програмиране скоро ще завърши, така че времето за контакт се приближава. 
Трябва да се отбележи също, че само малка част от човешкото население е насилническа, враждебна и агресивна по подразбиране, и че ако човечеството бъде освободено от културната, политическата, религиозната и психологическата манипулация от човешкия елит и силите на негативните извънземни, то ще стане много по-миролюбиво и съзнателно от този момент. 
С други думи, тайният план на извънземните ще бъде облагодетелстван, ако се проецират анормалните недостатъци на малцината върху мнозинството, и самите тези нарушени функции, които тайно са били насърчавани, се използват за извинение с цел представяне на този план като по-добро решение. Чрез прехвърляне на цялата вина върху човечеството и обезценяване на неговото самоуважение отвратителните сили могат да се направят да изглеждат като светци. Така, привлекателен става погрешният избор, а не изкуствено очерненият. 

Използване на корумпирани човешки лидери за изкупителни жертви 

Корумпирана човешка клика пречи на човечеството да получи наградите от установяване на контакт с извънземните. Кликата вижда в лицето на извънземните заплаха за своята власт над човечеството. Те стоят зад дезинформацията, която пречи да се осъзнае съществуването на извънземни. 

Това приема, че всички извънземни са позитивни и че единствените противници са фракциите на хора ксенофоби, решени да държат човечеството под свое собствено управление. Като принасят в изкупителна жертва някои човешки клики като единствен проблем, извънземните запазват своя имидж като единствено логично решение. Би било много по-точно, ако се каже, че покварени човешки елементи заговорничат с фракции на негативни извънземни, за да попречат на човечеството да се свърже с по-висши доброжелателни сили, които подкрепят нашето духовно освобождение. 
Може би наистина има човешки контрольори ксенофоби, но те несъмнено биха били малцинство, като се вземат пред вид изтънчените методи, които извънземните използват за програмиране на ума и инфилтриране. Те също така биха били в неизгодно положение по отношение на технологиите и логистиката спрямо други човешки групи, които си сътрудничат с негативни извънземни сили, или управлението на които е поето изцяло от тях. Само чрез духовни трансцедентални решения може да се преодолее контрола на негативните извънземни. Тъй като човешките контрольори ксенофоби с военен манталитет са твърде интегрирани в негативната йерархия, за да приемат тези позитивни решения, те неизбежно и неволно стават актив на по-обиграните негативни сили. Тяхната роля е крайно маловажна. 

Извънземните са били тук хилядолетия, без да причинят зло, но кликата ще инсценира извънземна заплаха, за да оправдае построяването на космическо оръжие срещу извънземните. Те също отвличат хора и ги програмират с екраниращи спомени за негативни извънземни, за да обрисуват извънземните в лоша светлина. 

Ако това беше истина, кликата би била сериозно ангажирана с разпространяване на анти-извънземни настроения сред населението, за да подготвят умовете му за инсценираното нашествие. Кликата би подготвяла, поддържала, финансирала и публикувала изтъкнати изследователи, които хвърлят само кал върху извънземното присъствие, осигурявайки на тези типове винаги ефирно време и затваряйки устата на малцината, които се опитват да обрисуват извънземните като позитивни. Те биха използвали своите връзки в медиите и развлекателната индустрия, за да прокарат твърда ксенофобска тенденция в книги, филми и документални филми за извънземните. Те биха извършвали също така широкоразпространени военни отвличания, за да произведат епидемия от похитени с екраниращи спомени за ужасяващи преживявания при отвличания от извънземни, така че изследователската литература върху отвличанията от извънземни би била наситена с разкази на такива похитени. 
Какво виждаме вместо това? Напълно обратното. Изследователите, хвърлящи светлина върху тъмните страни на извънземното присъствие са онези, които биват пренебрегвани и убивани, а онези, прокарващи про- извънземна дезинформация, са в центъра на вниманието. Похитените, които надничат иззад завесата, биват избутвани в периферията като несъответстващи на общоприетата гледна точка за това какво включват отвличанията. Случва се също така онези разкази за отвличания, които последователно рисуват извънземните като добри, да показват и белези на фалшифициране. Най-популярните неконвенционални книги, документални филми и филми за НЛО и извънземни показват тенденция към обрисуване на извънземните като тайнствени, чудесни и невинни. Ако има клика, всичко сочи, че тя предпочита да лансира про-извънземния таен план, което може да стане само ако тя е в тайно споразумение с измамническите извънземни сили.

Том Монталк