сряда, 7 декември 2011 г.

Елементи на Ядрото на измамата - Извъртане на неопровержими фактиПовечето извънземни са доброжелателни. Само едно незначително малцинство от извънземните са непочтени, но те са онези, за които се говори в медиите, така че се създава погрешна представа, че всички извънземни са такива. Има само една много малка изменническа фракция на извънземните, а останалите не мислят изобщо да ни навредят. 

Това се опитва да маргинализира действията на негативните извънземни, определяйки ги като незначително малцинство изменници или непочтени извънземни с цел да се запази подавляващото мнозинство извън съмнение. Вместо обаче да бъдат изключение, срещите с негативни извънземни, за които „се говори в медиите", са само върхът на айсберга. Те са инциденти, за които е изтекла информация през пукнатини в стената на секретността. Макар че доброжелателни извънземни съществуват и може би наброяват мнозинство, погрешно би било да се направи заключение, че мнозинството от случаите на взаимодействие между хора и извънземни, каквито са отвличанията, са също доброжелателни. Програмата на отвличанията може да бъде характерен модус операнди на манипулативните извънземни, което означава, че доброжелателни извънземни биха имали малко или никакво участие в типични отвличания от извънземни. Следователно това, което обществеността е научила за извънземните чрез отчетите за отвличания, не трябва погрешно да се приписва на доброжелателните извънземни, независимо че те евентуално са мнозинство. Също така, явлението „невидими" извънземни, извършващи тайно следене, оказване на влияние и „жетва" на енергия, показва, че дори и малко на брой, негативните извънземни могат да имат всепроникващо присъствие. 

Извънземните наблюдават хора, но само за да схванат какво са в състояние да направят техните приятели хора. 

Много нескопосан опит да се извърти широкоразпространеният проблем на похитените, на които им е поставен имплант за дистанционно следене и с цел въздействие. Фактът, че това изобщо трябва да се извърта, сочи, че имплантирането се случва и че съществува безпокойство заради хора, които стават подозрителни към явлението. Наблюдателните похитени, които имат импланти, знаят от личен опит, че тяхната функция не е просто следене и записване. В зависимост от типа, имплантите могат също да влияят на емоциите, да променят произвеждането на хормони, да причиняват дезориентация, за да прекъсват забранени линии на мислене, да причиняват внезапна сънливост, да парализират, да манипулират сънища, да симулират шизофрения, да вкарват мисли и да пренасят гласове и образи. 

Ако чуеш съобщения за отвличане, не се тревожи, понеже си в безопасност, а също така продължаваш да си в безопасност, въпреки случая на престъпление, ставащо в твоя град. 

Похитените, които научат твърде много за действителната природа на отвличанията, стават загрижени, неотзивчиви и подозрителни към своите похитители. Това може да се спре, ако негативните отвличания бъдат представяни като твърде далечно явление, за да заслужава загриженост. Ако похитеният повярва, че съобщенията за негативни отвличания нямат отношение към собствените му преживявания, то той ще се почувства в безопасност и ще продължи да оказва съдействие. Негативните извънземни са много загрижени за своя имидж пред обществеността, понеже те го използват за постигане на желано поведение у заблудените мишени, така че ако някакво възприятие петни този имидж, то трябва да бъде изолирано и превърнато в инертно. 

Някои извънземни, понеже имат малко понятие от емоция или индивидуалност, може да се отнасят грубо към хората поради чиста некомпетентност или липса на финес. 

Това може да бъде истина в някои случаи, но не всички негативни отвличания се характеризират само с болезнени процедури, които могат да се обяснят далеч не като продукт на некомпетентност. Програмирането на ума, мъчението, изнасилването и жетвата на енергия не са грешки, а преднамерени действия. 

Сивите са развили толкова големи глави, защото тяхното общество поставя силен акцент върху интелекта. Те се клонират, защото по-големите глави не могат да минат през канала на маточната шийка. Клонирането намалява вариациите сред индивидите, което е причина да изглеждат еднакво. Когато те се преместили да живеят под земята, за да оцелеят от неблагоприятните условия на повърхността, телата им станали по-малки, за да се използва по-добре ограниченото пространство. За да компенсират липсата на естествена слънчева светлина, зениците на очите им еволюирали, като накрая покрили цялата повърхност на очите. 

Това е пример как онова, което обществеността предполага за сивите се обединява в една правдоподобна, но заблуждаваща история. Целта тук е да се представят сивите като отделна цивилизация на индивиди с усещания, които са преживели катаклизъм и след дълга адаптация са еволюирали до сегашната си странна форма. Горната история очевидно не е истина; техните характерни очи не са гигантски зеници, а тъмни покрития върху влечугоподобни очи или подобни на камера сензори, в зависимост от типа на сивите. Ако техните черни очи бяха свръхуголемени зеници, за да улавят повече светлина, средата на отвличанията нямаше да бъде толкова ярко осветена, а светлината щеше да осветява ретината в очните им дъна. Сивите не са отделна цивилизация, а по-скоро изкуствени същества, отгледани в контейнери, за да станат работници дрони за други извънземни. 

Сивите се нуждаят от нашата генетика, за да възстановят онова, което са изгубили след поколения клониране. Сивите използват сонди и импланти, за да вземат мостри от нашите неврохимикали, с надежда, че ще ги симулират за себе си, така че да могат отново да изпитват емоции. 

Нито един дезинформационен мем не е постигал по-голяма притегателна сила от този. Той, както изглежда, оправдава цялата програма на отвличанията и жетвата на човешки биологичен материал. Той рисува сивите като умираща раса, нуждаеща се от нашето съчувствие и съдействие, но те са по-вероятно произведени същества. Те са управляеми марионетки, снабдени с изфабрикувано минало, за да се манипулира възприемането на извънземното присъствие от обществеността. Забележете как за описване на тяхното минало се използват всички високопарни думи, дефиниращи съвременната ни култура, без дори да се прекрачат границите на нашата култура. Замърсяване, радиация, война, еволюция, генетичен инженеринг, клониране - всичките интригуващи, разпознаваеми и смилаеми за публиката. Ако в историята вместо това бяха включени междуизмерни биологични автомати, отгледани във времеускорителни контейнери за отглеждане от рециклирани части от хора и добитък и флуиди, то тя щеше да бъде доста неудобна за повечето хора. 

Човечеството игнорира извънземното присъствие, принуждавайки извънземните да прибягват към тактика на страх, за да направят пробив през нашето невежество и да ни помогнат най-сетне да потвърдим присъствието им. 

Това разсъждение представя негативните извънземни като пренебрегнати деца, толкова отчаяно търсещи внимание, че започват да правят бели. Да приписваш детска психология на напреднали извънземни, в най-добрия случай е наивно, макар че това обслужва стратегията на докосване струните на сърцето, тъй като рисува извънземните като невинни, отчаяни, страдащи и плачещи за внимание. Осакатяването на добитък е един пример за тези предполагаеми бели. Хората не признават извънземните, така че те нарязват няколко крави, за да ни накарат да обърнем внимание. Звучи добре на теория, но частите, отстранени при осакатяванията на добитък са стратегически избрани с цел извличане на ценни вещества и изграждане на изкуствени хуманоиди. Да не споменаваме, че ако извънземните искаха да привлекат вниманието ни, щяха да направят по-добре, ако прелетяха ниско над големи градове посред бял ден, вместо да нараняват случайни крави. 

Изолирани инциденти на тероризиращи отвличания съществуват и ние трябва да направим разлика между тези и мнозинството отвличания, които са направени от доброжелателни сиви. 

Досега съществуват достатъчно доказателства за негативни отвличания, така че това не може повече да се потулва. Вместо това, тук се отвлича вниманието, търси се благовидно оправдание и се извърта истината, за да се опази тайният план на всяка цена. Понеже точният процент на негативните отвличания е неизвестен, тук има простор за произволно измисляне на проценти и създаване на впечатление, че по-голямата част явно са направени от доброжелателни сиви. Обаче онези, които лансират идеята за доброжелателните сиви, пропускат да споменат възможността за екраниращи спомени, които се нанасят върху негативните отвличания, за да ги представят с илюзия за позитивни такива. Тези екраниращи спомени са добре застъпени в стандартните работни процедури на негативните извънземни. Ако не се вземе това пред вид, няма да може да се каже с увереност каква част от отвличанията, направени от сиви, са позитивни. 

Извънземните действат потайно, за да избегнат съзнателно отхвърляне от наша страна, но въпреки това действат в нашия свят, защото подсъзнателно ние сме ги 
поканили. 

Тук се подразбира, че те действат потайно само за да се пригодят към нашето съзнателно отхвърляне, и че нашето истинско желание да ги поканим, е заровено в подсъзнанието. Това разсъждение търси благовидно оправдание за потайната природа на извънземното присъствие, като обвинява човечеството, че преднамерено игнорира своя вътрешен духовен копнеж за контакт. Що се отнася до тайния план на негативните извънземни, твърдението би било по-точно, ако се обърне така: „Извънземните зависят от нашата липса на осъзнаване, че те действат потайно, и използват уязвимите места на нашето подсъзнание като задни врати, за да получат по-дълбок достъп до нашия свят". 

Кръвотечението от носа на похитените е просто психосоматична реакция на потиснати спомени за отвличане, които се опитват да изплуват на повърхността. 

Кръвотечението от носа е във връзка с отвличанията, това до голяма степен е истина, но вместо да се признае, че се причинява от поставяне на импланти в мозъка през носа, което звучи болезнено и обезпокоително, тази връзка се обяснява като психосоматично проявление на спомени, опитващи се да се промъкнат през бариерата на отрицанието, което, следователно, е добро нещо, понеже тези спомени най-накрая успяват да преминат през нея. И така, спомените от отвличанията се потискат умишлено, за да се прикрие онова, което действително се е случило и да се предпази крехката психика на похитения както от спомени, които са непреодолимо плашещи, така и от посттравматични преживявания. Тези спомени не са предназначени за повърхността, освен ако не са примамка или екраниращи спомени, предназначени да вкарат неверни данни в корпуса на изследователската литература за отвличанията. 

Парализата по време на отвличанията се осъществява чрез дистанционна електрическа стимулация на мозъка и има положителен подмладяващ страничен ефект върху парализирания индивид. 

Парализата е друга характерна черта, която не може да бъде отхвърлена, понеже толкова много похитени съобщават за нея, следователно, тя трябва да бъде извъртяна. Тук извъртането е, че тя била имала терапевтичен и подмладяващ ефект върху тялото, значи трябва да очакваме с нетърпение да бъдем парализирани, тъй като това укрепвало нашето здраве и жизненост. Не е необходим какъвто и да било коментар. 

Когато извънземните показват на похитени травмиращи видения на холокост, смърт и глобално унищожение, това е просто за да предизвикат емоционална реакция и произвеждане на неврохимикали, които сивите желаят да изследват. 

Най-добрият начин, по който това може да бъде извъртяно, е като се постави в рамката на невинно занимание от научно любопитство. Това опростенческо обяснение не съответства на лишената от наивност, движена от подбуди и самообслужваща се природа на извънземните фракции, замесени в този вид процедура. Има няколко по-добри обяснения. 

Първото е, че процедурата е още една форма на енергийна жетва чрез вдъхване на страх и ужас. Тя не включва използване на тръби или игли, вкарани в мозъка, така че тя не е за жетва на физически неврохимикали, а на излъчена емоционална енергия, която може да бъде източена без да бъде необходимо използване на такива средства. 

Второто е, че тя може да бъде форма на програмиране на съдба, на втълпяване у похитените на очакване и тревога от тежкото положение, пред което се изправя човечеството, като по този начин бъдат накарани по-сериозно и по-предано да сътрудничат на извънземните уж да спасели света. 

Третото е, че това може да бъде опит, насочен към активиране и оттук - разкриване на скрити у похитените програми, които са заплаха за тайния план на извънземните, програми от прединкарнационен вид, които или са присъщи за неговата или нейната духовна мисия на Земята в края на времената, или са мисии, програмирани у похитените от съперничещи извънземни фракции, които искат тези програми да останат неактивни, докато на Земята не станат апокалиптични събития. Чрез извличане на тази информация, извънземните, извършващи тази процедура, събират жизнено важни разузнавателни сведения, които могат да им помогнат да получат предимство пред противниковия таен план. 

Том Монталк

Няма коментари:

Публикуване на коментар