понеделник, 25 април 2011 г.

Разпознаване на извънземната дезинформация: Намесата на извънземни в човешката история


Намесата на извънземни в човешката история 

Онези извънземни групи, които са отговорни за генетичния инженеринг на хора и „посяването" им в различни светове, вероятно вече не са с нас. Въпреки това, някои типове извънземни, включително споменатите по-горе, са направили свои собствени модификации на човешкия генофонд в по-близкото минало. Тези модификации включват генетично програмиране на хора с универсални слабости, предразположения и недостатъци. Друга модификация е създаване на наследственост за определени таланти, склонности и съдби; по-специално: наследственост за склонност към политически елитизъм, войнстващо превъзходство или екстрасенсна мощ. Нито една от извънземните групи, присъстващи днес, няма правото да претендира, че е създала човешкия вид, макар че непочтеното присвояване на заслугите би помогнало на онези, които напредват с негативния си таен план. 

Исторически, митологични, религиозни и археологически сведения сочат, че извънземни са взаимодействали открито с хората в древни времена. Имало е различни воюващи извънземни фракции, а всяка фракция имала съответно своите човешки последователи, които виждали в тях богове и бивали въвличани в техните схватки. 

Нещо такова е засвидетелствано в Стария завет. Като се има пред вид библейската хронология, изглежда от около 1000 година пр.н.е. взаимодействието между хора и извънземни започва да става все по-прикрито, преминавайки от „богове", открито разхождащи се по земята, към лични срещи с избрани личности, неясни и субективни видения. 

Докато за обществото като цяло извънземното присъствие избледняло от реалност в мит, извънземните фракции продължавали тайно да напредват с изпълнението на своите тайни планове. Това включвало основаване на тайни човешки братства, на които били поверени специални знания и власт да насочат курса на цивилизацията и да действат в съответствие с целите на своите извънземни благодетели. Тайните общества варирали в своята ориентация - едни се насочили към световно господство и трупане на знания, други поели отговорност да защитават езотеричните знания от злоупотреба и да неутрализират силите на покварата. 


Могат ли човешките умове да разберат подбудите на извънземните? 

Що се отнася до намеренията на извънземните, трябва да признаем, че макар и да са различни от нас в много отношения, в други отношения те са много подобни. Типовете извънземни, за които най-често се съобщава - било то скандинавският тип, влечугоподобните, сивите или богомолкоподобните - са хуманоиди, имат туловище с два крака и две ръце, глава с две очи, уста и нос. Те са смъртни, нуждаят се от препитание и пътуват в превозни средства. Те могат да общуват телепатично и понякога словесно с хората. 

Според информация, дадена от похитени, контактирани и вътрешни хора, повечето от техните предполагаеми междузвездни точки на произход - Сириус, Арктурус, Процион, Плеяди, Зета Ретикули - са на по-малко от сто светлинни години от Земята. Това е 0,1% от диаметъра на Млечния път. Подобието и близостта са толкова значителни, че много вероятно е да имаме работа със свои космически роднини - било то бъдещи еволюционни потомци на човешката раса, пътували назад във времето, извънземни, които са ни модифицирали генетично по свое подобие или други варианти на хуманоидни шаблони, посети в други светове в този сектор на галактиката. 

По тази причина, подбудите на извънземните не са толкова чужди, че да бъдат пълна мистерия за човешките ни умове. Можем да хвърлим светлина върху техния манталитет и намерения чрез едно обширно и задълбочено проучване, лично взаимодействие, изключителна проницателност или дори проникване до остатъчни знания от предишни инкарнации, в които сме били извънземни. 

Погрешно би било да се умува, изхождайки от общи научни или религиозни предположения относно това какви би трябвало да са подбудите им, като се отхвърлят данните от по-малко конвенционални източници. Извънземните измамници разчитат на тези наивни предположения, за да изградят прекалено опростенческа антропоморфична маска на правдоподобност, зад която да скрият своите истински намерения. 


Какво разкриват данните от наблюденията за способностите на извънземните? 

Да се разбере тайният план на извънземните не е лесно, но това не е невъзможно. Към този въпрос може да се подходи дори и само частично, чрез необичайна интуиция, усет и проницателност. Първата стъпка е постигане на по-добро разбиране на тяхната природа и способности. Нека проучим какво разкриват досегашните изследвания на НЛО и отвличанията. 

Извънземните кораби могат да изглеждат по-големи 
отвътре, отколкото отвън, бързо набират изключително висока скорост, пътуват със свръхзвукова скорост, без да причиняват гръм при преминаване на звуковата бариера, правят остри завои без инерционни странични ефекти, прескачат от едно на друго място, сякаш чрез телепортиране, и стават невидими. Когато висят във въздуха на ниска височина над коли и сгради, чува се едно типично пулсиращо бучене. Вероятно механизмът им за висене във въздуха използва пулсиращи гравитационни полета, синтезирани от отделни вълнови форми за произвеждане на насочваща тяга7

Всичко това сочи овладяване на тъканта на време-пространството. Извънземната технология може да измени местния гравитационен потенциал, за да промени скоростта на времето, да нулира инерцията и да свие пространството, за да промени физическата скала. Невидимостта и телепортацията подсказват, че те имат достъп и до хиперпространството, като леко навлизат в хиперпространството, за да станат невидими, или изцяло, за да съкратят пътя до друго място. Тяхната технология е ултра релативистична и свръхизмерна по своята природа. 

Извънземните могат да минат или преплуват през твърди стени. Използвайки специален лъч, излъчен от външността на извънземния кораб, те могат да вземат на прицел, да издигнат чрез левитация и да изтеглят похитения от дома му през прозорци от твърдо стъкло, тънки стени и други не съдържащи желязо прегради. Отвлеченият не се дематериализира в енергия или малки частици, а по-скоро се плъзга през преградата, както един лист хартия се плъзга по друг. 

Извънземната технология позволява генериране на червееви дупки или кратки тунели през хиперпространството между две отдалечени точки във време-пространството. Това може да се покаже като портал, който се отваря в спалнята на похитения и води до подземна база. 

Похитените може да усетят внезапно спиране на външните шумове (като цвърченето на щурците) в началото на отвличането. Те могат също така да забележат и промяна на въздушното налягане, нарушаване степента на контраст на светлосенките в стаята, кехлибарен нюанс на въздуха и да почувстват нещо като спускане на тежка завеса или похлупак върху тях или върху пространството непосредствено до тях8. Това сочи, че местността е измерно изолирана от околното пространство и е изключена от обкръжаващия поток на времето, така че за евентуалните свидетели извън мехура отвличането трае миг и убягва от вниманието им. Иначе отвличанията биха били невъзможни в пренаселените градски райони. Мехурът също така произвежда изместена среда, в която за влизащите похитители е по-лесно да действат, тъй като ги посреща на половината разстояние. 

Похитителите също така имат физиологичен и психологически контрол върху своите цели. Отвличанията от пътя включват това водачът да изпита внезапно неустоимо желание да отбие и спре. Похитени от дома им, които все още не са заспали, могат да почувстват силен натиск бързо да си легнат и заспят или чувстват как силата на волята им и самоконтролът им се изплъзват като тежък воал, спускащ се върху тях. Сивите имат телепатична способност да подчиняват похитените, да предизвикват или премахват страх, или да причиняват временна парализа. 

Не всички отвличания са физически. При някои се отвлича не тялото, а душата, по-точно - етеричното и астралното тяло, които по време на сън естествено се отделят от физическото тяло и се реят над него. Душата се отнася бързо чрез вихрообразен притеглящ лъч и се прехвърля през измерението горе, където похитителите извършват различни сканирания и манипулации, преди да я върнат обратно в тялото. Похитеният рядко осъзнава нещо от това, освен ако не се събуди случайно, докато е вън от тялото, в който случай е възможно да се пребори с притеглящия лъч и да избегне отвличането на душата и чрез цялата сила на волята си да се върне в тялото си и да се събуди. Така междуизмерните извънземни са способни директно да манипулират нефизическите компоненти на човешките същества, а не само физическите. 

Всичко, споменато по-горе, в по-голямата си част е основно познание от областта на отвличанията. По-малко известна е степента, в която извънземните могат да манипулират мислите, чувствата, възприятията, събитията в живота и самата история. Още по-малко са ни известни техните по-езотерични и нефизически подбуди. Информацията за тях трябва да бъде филтрирана от областите, които са извън обичайните граници на изследване на отвличанията. Това става с помощта на нечий личен опит, съотнесен към този на други, безброй внимателни наблюдения и опити, предложения и вдъхновение от не конвенционални източници, и творческо решение на главоблъсканицата с парченца, които на повърхността изглеждат несвързани с явлението на отвличанията, например чрез идеи, открити в окултни, гностични, шамански, религиозни или спиритуални книги. Това ще бъде обсъдено в следващата част.

(7) Вижте Unconventional Flying Objects (Hill, 1995) за научно изследване на двигателните системи на НЛО. Чрез процес на елиминиране, авторът стига до заключение, че се използват пулсиращи гравитационни полета. Ако е така, то насочването ще бъде възможно чрез фазирана многоелементна система от емитери на полета. 

(8) The Cassiopaean Transcripts обясняват кехлибарения оттенък като просмукване от „четвъртата плътност" (област на по-високо измерение). Аз съм наблюдавал това и промяната в контраста на осветлението в началото на едно отвличане. Sight Unseen (Hopkins and Rainey, 2004) споменава кехлибарения оттенък. Chasing Phantoms (Conti, 2009) разказва за това явление, както и за ефекта на стъкления похлупак.

Том Монталк

петък, 15 април 2011 г.

Плеядите - НЯКОИ ПОДРОБНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕКОДИРАНЕТО НА ДНК, ЕМОЦИОНАЛНОТО ПРЕЧИСТВАНЕ, ДУХОВНОТО ИЗВИСЯВАНЕ И ТЕХНИЯ МЕХАНИЗЪМ

КАКВО ОЗНАЧАВА "РЕКОДИРАНЕ НА ДНК"? 

Това е термин използван за да отрази промените в нашите физически, емоционални и духовни тела, които се извършват с цялото човечество, докато земната честота се повишава до нивото на духовно извисяване, т.е. Рай на Земята. В резултат от тези промени, в нашето ДНК възникват генетични изменения, които се отразяват както на нашето емоционално тяло, така и на повишаващата се честота на Земята. 

Тези промени, наричани Рекодиране, Повторно свързване и Активиране на ДНК, като краен резултат водят до получаването на пълно съзнание докато сме в 3-измерното си сегашно тяло. Това означава, че започвате да чувате, виждате и чувствате неща от по-високите измерения, докато вашите психични (засега бездействащи жлези), започнат отново да функционират вследствие рекодирането на вашето ДНК. 

Заедно с повишаването на вашата честота, започвате да чувствате тялото си по-леко, различни части от ума ви започват да функционират по-добре (получавате по-голяма яснота и по-лесно вземате решения в различни ситуации) и започвате да узнавате отговорите още докато задавате въпроса. 

Това, което става на практика докато се рекодирате е, че вашето Мер-Ка-Ба (светлинно тяло) се активира, кристалите на вашата коронна чакра се задействат и вашия хипоталамус, който функционира като универсален преводач, на свой ред също се активира, което пък донася ясно разбиране и комуникации на хората във всички измерения. 

ПО КАКВО СЕ РАЗЛИЧАВА РЕКОДИРАНЕТО НА ДНК ОТ УСКОРЕНОТО РЕКОДИРАНЕ НА  ДНК? 

Рекодиране на ДНК се извършва върху всички хора понастоящем - много от тях просто не знаят защо животът им се променя толкова бързо. Ускореният вариант за рекодиране на ДНК просто е въпрос на ваш избор, който ви помага да преминете през този растеж съзнателно със скорост, която сами си определите. При това ускорено рекодиране вие сами си избирате да преминавате през промените съзнателно използвайки деветте нива на процеса по рекодиране на ДНК като схема, по която да се справите с промените и да разберете защо сте избрали тези уроци. 

Причината, поради която на Земята е предоставен този вариант е за да се обучат учители, които да помогнат за приключването на този процес и които да съдействат на останалите хора да преминат по-леко през този процес, да го преминат с необходимото разбиране и лекота. Към варианта за ускорено преминаване през този процес обикновено се чувстват привлечени Звездните потомци (представител на друга цивилизация в човешко тяло), Заместителите (душа, заела човешко тяло вместо пребивавалата дотогава в него душа в резултат на предварително споразумение между тях - преди самото прераждане), и Служителите на светлината, тъй като част от техните мисии е да бъдат учители и да помогнат на хората при духовното им извисяване. 

КАКВА Е ВРЪЗКАТА МЕЖДУ "РЕКОДИРАНЕ НА ДНК", "ЕМОЦИОНАЛНО ПРЕЧИСТВАНЕ" и "ДУХОВНО ИЗВИСЯВАНЕ"? 

Рекодирането на ДНК е процеса по духовното извисяване. Активирането на Мер-Ка-Ба /светлинното тяло/, е само част от процеса по духовното извисяване. Мер-Ка-Ба се активира чрез приключване на останалата част от процеса, пречистването на емоционалното тяло вследствие на което се повишава честотата на физическото тяло, което активира светлинното тяло. Инструментите за тази промяна са: Процеса Рекодиране, Повторно Свързване и Активиране, предназначен за Рекодирането на ДНК, както и Формулата на Състраданието. Те са прости и лесно изпълними и вършат работа. През този процес можете да преминете и напълно самостоятелно и без допълнителна помощ. В резултат можете да възстановите и 12-те спирали на своето ДНК. 

ИСКАМ ДА ПРЕМИНА ПРЕЗ УСКОРЕНО РЕКОДИРАНЕ НА ДНК - КАК ДА ГО НАПРАВЯ? 

1. Гласно поискайте ускорено рекодиране на ДНК. Просто кажете на глас: "Аз моля за ускорено рекодиране на ДНК по свое собствено желание". Когато направите това вие поемате отговорност за това ускорено развитие и правите запис в Акашевите архиви. Молим ви разберете, че той няма да ви бъде осигурен, ако не го поискате гласно с думи, защото живеете в зона на "свободна воля". Нищо не може да ви бъде дадено без ваше изрично разрешение. 

2. Започнете процеса с прочистване на черния дроб. Прочистването на физическото тяло посредством прочистване на дебелото черво и черния дроб преди да започнете рекодиране на ДНК, помага изключително много. Това не само слага началото на процеса, но и помага да преминете през него максимално лесно и много по-удобно. /За прочистването на черния дроб ще получите допълнителни подробности/. 

След като осъществите прочистването на физическо ниво, стари проблеми ще започнат да излизат на повърхността, придружени от свързаните с долната чакра емоции на гняв, срам, вина, негодувание и др. Направете си списък на тези конфликти и започнете да прилагате към всеки от тях Формулата на състраданието, за да пречистите и преобразувате тази енергия в състрадание в своето Висшето Сърце. 

Болезнените спомени се задържат в нашите физически тела като болести, а в нашите емоционални тела - като блокажи /или емоционални прегради/. 

КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА МОЖЕМ, ЗА ДА СЕ ИЗВИСИМ ДУХОВНО? 

1. Да постигаме състрадание чрез преобразуване на емоционалните блокажи в нас 

2. Да ценим Мрака по всички начини 

3. Да живеем в хармония с всички други създания във вселената, независимо от разликите помежду ни 

КАК СЕ ВЪЗВИСЯВАМЕ ДУХОВНО? 

Като пречистваме емоционалните си блокажи, интегрираме страховете които лежат в основата на тези блокажи и преобразуваме гнева, омразата, вината и срама от тези блокажи в състрадание. 

Във всеки от нашите емоционални блокажи лежат осъждането и тъмните емоции, посочени по-горе. Когато се научим да приемаме, ценим и използваме тези емоции балансирано, ние балансираме своята Мрачна страна. 

Погледнато отвън - когато се научим да ценим онези, които изразяват мрачни емоции в ролята им като наши учители /т.е. онези, които играят отрицателна роля за нас, понеже имат с нас духовни договори да го правят/, ние балансираме Светлината и Мрака в нашата реалност. 

Докато разчистваме своите емоционални блокажи, ние разширяваме своето съзнание. Започваме по-рядко да осъждаме и ставаме по-състрадателни. Първо се разширява нашето съзнание, а след това физическото ни тяло го следва. На третия етап, нашата външна реалност започва да отразява новото съзнание, което изразяваме. Така и физическата реалност започва бавно да се променя. Затова всеки ден, докато позволяваме на своите водачи да ни предоставят уроци, чрез които да се прочистваме, ние постепенно се извисяваме духовно. Всеки път, когато изчистим даден блок и изпитаме благодарност, оценяване и състрадание към съответната личност, ние се извисяваме. 

И така, духовното възвисяване се осъществява когато: 

1. желаете да прочистите своите емоционални блокажи 

2. прочиствате даден блокаж, интегрирате страха като го преживявате и постигате състрадание и по този начин разширявате своето съзнание. 

КАКЪВ Е МЕХАНИЗМА НА ДУХОВНОТО ИЗВИСЯВАНЕ? 

Това е процес, който има духовен, емоционален, ментален и физически компонент. Той е многослоен и взаимосвързан, т.е. промяната на едно ниво оказва влияние и върху останалите (ефектът на доминото). 

Механизмът на този процес е следния: 

1. Изразявате желание да ви бъдат показани вашите страхове. 

2. Страхът се проявява във вашия живот опакован като урок, който излиза на преден план. 

3. Преминавате през страха изпитвайки го толкова пълно, колкото е необходимо, за да го интегрирате. 

4. Интегрирате страха и по този начин научавате урока. Изпитвате чувства на вина, срам, омраза, яд, негодувание и др. свързани с този страх/урок. Да, ние се страхуваме от тези чувства, защото са ни учили, че те са лоши и когато ги изпитваме, ние също сме лоши. 

5. При интегрирането на страха и научаването на урока преживявате освобождаване. При това вече изпитвате чувство на радост, благословия, благодарност (към лицето изпълняващо Мрачната роля) и състрадание (за болката, която то преживява поради това, че трябва да изиграе тази роля за нас). Докато изпитвате състрадание, изпитвате особено чувство в своето тяло и експлозия на енергия във вашата сърдечна чакра (това са отрицателните емоции, преобразувани в състрадание) и спирате да обвинявате съответния човек. 

6. Състраданието, което изпитвате, преобразува малко от вашето ДНК от ДНК на въглеродна основа в ДНК на силициева или кристална основа и така дава възможност за навлизане на повече светлина в тялото ви. В същото време, всички импланти (т.е. поведенчески шаблони), свързани със страха/урока, се променят (балансират). Ако сте отработвали известно време този страх в различните му аспекти, тези новообразувани поведенчески шаблони освобождават своята част от вашите досега бездейни 10 спирали от ДНК така, че те да могат да бъдат отново свързани и да започнат да функционират пълноценно. 

Колкото повече напредвате в този процес, толкова повече рекодирате своето ДНК и в резултат съзнанието ви се променя и все повече се приближавате към точката на интегриране между Светлината и Мрака. Състраданието е безусловното приемане на всички неща (Светли и Мрачни), независимо от това кои, или какво са.

Емилия Манолова

четвъртък, 14 април 2011 г.

Плеядите - МНОГОИЗМЕРНИ КЛЮЧОВЕ НА СЪСТРАДАНИЕТО

Ключовете на състраданието са умствен/емоционален процес, в резултат на който спираме да обвиняваме другите и виждаме урока и ползата в своя живот, гледайки от тази перспектива. Проумяваме, че всичко което се случва в живота е по наш собствен избор. 


ПЪРВИЯТ МНОГОИЗМЕРЕН КЛЮЧ НА СЪСТРАДАНИЕТО: 

ФОРМУЛА НА СЪСТРАДАНИЕТО 

Научавате се да откривате урока зад възникналата неприятна или болезнена ситуация. 

ВТОРИЯТ МНОГОИЗМЕРЕН КЛЮЧ НА СЪСТРАДАНИЕТО: 

КЛЮЧЪТ НА СЪСТРАДАНИЕТО 

Давате си възможност да спрете да обвинявате другите и да преобразувате страха, срама, вината и обвиненията и от настоящия и миналите си животи. 

ТРЕТИЯТ МНОГОИЗМЕРЕН КЛЮЧ НА СЪСТРАДАНИЕТО: 

ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ДУШАТА/ЕГОТО/ВИСШЕТО АЗ 

Започвате да разбирате връзката, която някога сте имали със своята Душа и Его (детето във вас) и как сте изгубили тази връзка, когато сте започнали училище, как тя е функционирала в живота ви и каква е била ползата от нея. Да си осигурите съдействието на своите Душа/Его/Висше Аз, е от основно значение за постигането на успешно духовно извисяване. 

ЧЕТВЪРТИЯТ МНОГОИЗМЕРЕН КЛЮЧ НА СЪСТРАДАНИЕТО: 

ОТВОРЕНАТА ВРАТА 

Усвоявате стъпките за възстановяване и поддържане на партньорството между вас и вашите Душа/Его/Висше Аз. 

ПЕТИЯТ МНОГОИЗМЕРЕН КЛЮЧ НА СЪСТРАДАНИЕТО: 

НЕ СЕ ДРЪЖТЕ ЗА НИЩО И ЩЕ ИМАТЕ ВСИЧКО 

Осъзнаване на факта, че привличаме в живота си онова, от което се страхуваме и че освобождаването от страха е от съществено значение за взаимоотношенията и живота ни. Предприемане на стъпки в посока към освобождаването на страха. Спираме да се вкопчваме в нещо или някого от живота си. Оставяме нашата душа да ни води. "Остави го и остави Бог (или Душата) да се погрижи за това" 

ШЕСТИЯТ МНОГОИЗМЕРЕН КЛЮЧ НА СЪСТРАДАНИЕТО: 

ТАНЦУВАНЕ С МРАКА 

Осъзнавате на необходимостта от интегриране на Мрака - другата полярност и наш учител. Научавате се да освобождавате своя страх, който е ваш универсален учител. 

СЕДМИЯТ МНОГОИЗМЕРЕН КЛЮЧ НА СЪСТРАДАНИЕТО: 

СПОРАЗУМЕНИЯТА 

Осъзнавате необходимостта от и ползата да сключите споразумения с детето във вас и да ги спазвате, за да си осигурите неговото съдействие.

Емилия Манолова

вторник, 12 април 2011 г.

Разпознаване на извънземната дезинформация: Описание на най-важните типове извънземни

Ще започна с общ преглед на извънземните, играещи главна роля: сиви, влечугоподобни, богомолкоподобни и скандинавски тип. Това са четирите неизменно повтарящи се типа както в законните изследвания, така и в литературата за извънземна дезинформация(4). Разбира се, има и други типове извънземни, но те не са толкова важни, колкото тези четири типа, които се появяват последователно в източниците. По тази причина ще прескоча разглеждането на по-малко значимите извънземни и ще се съсредоточа върху популярните такива.


Сивите

Сивите са обикновено най-често срещаният тип извънземни. Те са високи между 91 и 152 см, с непропорционално големи крушовидни глави. Кожата им варира от делфиново сива до порцеланово бяла и има сух, грапав и изключително еластичен строеж. Коса и изпъкнали уши липсват; носът и устата са закърнели. Сивите са известни със забележителните си очи, които са подобни на тези на котките, иначе изцяло като обсидиан, ако са скрити зад тъмно покритие. Техните очи варират от малки до големи, от кръгли до бадемовидни. Движението им може да се опише като пъргаво и лъкатушно, но като на роботи и без грациозност. 

За сивите е известно, че ги обзема паника и чувство на безсилие, но им липсват сложни чувства като съпричастие, съчувствие, любов и хумор. Това ни подсказва, че тяхното съзнание се поддържа от примитивната рептилна част на мозъка, а останалата служи за екстрасенсни и интелектуални функции. Онези способности, които ги правят полезни, са свръхразвити, а останалите са редуцирани. Те са минималистични форми на живот, оптимизирани за функцията, за която са предназначени. 

Сивите са генетично инженирани, развити в екстрасенсно отношение, междуизмерни същества-работници, надарени с рудиментарна чувствителност и подобна на компютър интелигентност. В своята най-основна форма те са органични роботи с програмируем изкуствен интелект, отгледани в съдове от събрани биологични материали. Сивите работят в групи, свързани екстрасенсно в колективен разум, въпреки че всеки има определена степен на автономия. 

Тяхната ДНК е модификация на рептилния геном, оптимизирана за максимум екстрасенсни и кибернетични способности. Кибернетични означава, че те при необходимост са управляеми дистанционно, функциониращи като дистанционно управляеми екстрасенсни роботи, аватари или портали, през които съзнанието на техните началници може временно да действа. И така, въпреки че по подразбиране те са програмирани и същевременно интелигентни автомати със свое базово съзнание, те лесно се обладават и контролират от външен интелект. 

Геномът на сивите може да прелее екстрасенсни и кибернетични елементи в напълно съзнателни видове чрез хибридизация. Това произвежда нова раса, която екстрасенсно е с по-големи способности, но по отношение на съзнанието е по-контролируема. Високите сиви със съзнателно поведение и индивидуализирано съзнание са изключителен пример за това, а сивите в своята най-чиста форма са ниски дрони-работници; първите често са наблюдавани да ръководят и надзирават последните. Възможна е всякаква пропорция на хибридизация с неограничен брой видове, включително хора и животни. 

Сивите понякога са във физическа, а понякога в привидно етерична форма. Те могат да варират между тези състояния в зависимост от това колко дълбоко са проецирани или измерно завъртени в нашето измерение. Ако са достатъчно дълбоко, за да споделят същото ниво като нас, те ще бъдат напълно физически за нашите сетива. Ако са само частично проецирани, то те ще бъдат невидими за нашите очи, като същевременно се спотайват наоколо, за да наблюдават и въздействат. Когато са физически невидими, сивите все пак могат да бъдат интуитивно открити, видени и проследени от животни, и да бъдат усетени при астрални проекции или хипнотично състояние на съзнанието. 

Някои сиви не са физически същества, а само мислени форми, които са етерични построения без физически тела, на които липсва способността да се материализират във физически тела. Те обикновено се използват за обладаване на хора, за въздействие и наблюдение, докато материалните сиви биват използвани за физически задачи, като манипулации с похитените. 

Извънземни, на които родно е друго измерение, и на които е необходимо да взаимодействат с хора, без сами да преминават границата на измерението, могат да използват сиви като дистанционно управляеми сонди за екстрасенсно подчиняване, управление и изваждане на похитени хора от физическата плоскост. Ако сивите са отгледани от биологични материали, събрани от нашия свят, техните тела са изградени от материали, пригодени вече към нашето измерение, което им позволява да действат в нашата физическа среда. Това е една от главните причини сивите да преобладават в съобщенията за отвличания. 

Друга причина да се съобщава толкова често за сиви е, че те са удобни за подставени лица за извънземните или човешките военни фракции, които желаят със стратегическа цел да запазят в тайна своето собствено участие във феномена на отвличанията. Тук спадат влечугоподобните, богомолкоподобните и скандинавския тип извънземни. По-малко се знае за тях, отколкото за сивите, защото те се срещат по-рядко и броят им е по-малък. Това не означава, че те са по-малко замесени във феномена на отвличанията; те ръководят своята програма на отвличания иззад кулисите и оставят сивите да продължават с поставените им задачи, без намеса на отговорни лица, освен ако не се наложи от обстоятелствата.

Влечугоподобни

Влечугоподобните са хуманоидни същества с алигатороподобни черти, включително вертикални зеници, люспи и понякога опашки. Съществуват различни фракции и типове влечугоподобни, макар че всички те имат обща отличителна черта да бъдат високо интелигентни и добри тактически стратези; някои дори имат отлични умения по човешки езици. Само малка част от тях са относително доброжелателни(5), докато останалите изглежда твърде здраво са стегнати в обръчите на своето генетично програмирано предразположение към психопатия, власт и управление. Последните обикновено са замесени в инциденти на изнасилване, мъчение и осакатяване на хора от извънземни(6). 

Влечугоподобните са междуизмерни и физически могат да се появяват в нашето измерение за ограничен период от време. Обикновено те си стоят в своето измерение в по-етерично състояние и дистанционно управляват сивите дрони. Когато използват сивите за интерфейс, те могат дистанционно да черпят емоционална енергия, излъчена от ужасените похитени, намиращи се наблизо. Тази жизнена енергия е хранителен и енергиен източник за междуизмерните извънземни с негативна ориентация, понеже за техните етерични тела и технологии тя е това, което е физическото гориво за нашите физически тела и технологии. Влечугоподобните се срещат по-рядко от сивите, но са известни като едни от техните началници.


Богомолкоподобни 


Това са богомолки с размери на човек, които имат триъгълни глави, големи очи, които обгръщат главата, и дълги прегънати ръце. Те се виждат рядко извън компанията на влечугоподобни и сиви на борда на кораби. Съзнанието им е лишено от емоции, пресметливи са, но са изключително опитни в техническата област. Вероятно работят като техници, специализирани в манипулация на съзнанието, изменение на времевата линия и инженеринг на измеренията.

Скандинавски тип 

Скандинавският тип извънземни изглеждат като мъже и жени от бялата раса. Обикновено са светлокожи, светлооки и главно с руса коса, въпреки че някои имат и по-тъмна коса. Сравнен с човек със средно телосложение, скандинавският тип има по-развито телосложение, по-големи очи и по-висок ръст. Има също така телепатични способности и свръхчовешка интелигентност. Извънземните от скандинавски тип са също междуизмерни същества, обикновено съществуващи отвъд завесата на измерението, като разликата е, че надарените със способност да възприемат субективно (съзнателни) извънземни от скандинавски тип са по-опитни в проецирането си на нашата физическа плоскост от влечугоподобните, богомолкоподобните и сивите. Те могат и се разхождат сред нас открито, без да бъдат забелязани. 

Скандинавският тип се разделя на три главни категории. Когато бъдат забелязани да работят със сиви като послушни помощници, те са вероятно раболепни клонинги или синтетични хуманоиди, а не истински съзнателни представители на скандинавския тип. Когато действат като контрольори или надзорници на сиви, богомолкоподобни или влечугоподобни, те са извънземни от скандинавски тип с негативна ориентация. Когато те са напълно осъзнали се индивидуалисти, подкрепящи свободната воля, те са представители на скандинавския тип с позитивна ориентация. 

Така, физиологията на скандинавския тип сама по себе си не е признак за ориентация или намерения. Това се усложнява още повече от плавното взаимно преливане на единия и другия тип близо до средата на спектъра. Изхождайки от качествена гледна точка: повечето негативни извънземни от скандинавски тип зад погледа си крият студенина, позитивните - топлина, а раболепните - известна празнота.

Скандинавският тип извънземни изглеждат като мъже и жени от бялата раса. Обикновено са светлокожи, светлооки и главно с руса коса, въпреки че някои имат и по-тъмна коса. Сравнен с човек със средно телосложение, скандинавският тип има по-развито телосложение, по-големи очи и по-висок ръст. Има също така телепатични способности и свръхчовешка интелигентност. Извънземните от скандинавски тип са също междуизмерни същества, обикновено съществуващи отвъд завесата на измерението, като разликата е, че надарените със способност да възприемат субективно (съзнателни) извънземни от скандинавски тип са по-опитни в проецирането си на нашата физическа плоскост от влечугоподобните, богомолкоподобните и сивите. Те могат и се разхождат сред нас открито, без да бъдат забелязани. 

Скандинавският тип се разделя на три главни категории. Когато бъдат забелязани да работят със сиви като послушни помощници, те са вероятно раболепни клонинги или синтетични хуманоиди, а не истински съзнателни представители на скандинавския тип. Когато действат като контрольори или надзорници на сиви, богомолкоподобни или влечугоподобни, те са извънземни от скандинавски тип с негативна ориентация. Когато те са напълно осъзнали се, подкрепящи свободната воля, те са представители на скандинавския тип с позитивна ориентация. 

Така, физиологията на скандинавския тип сама по себе си не е признак за ориентация или намерения. Това се усложнява още повече от плавното взаимно преливане на единия и другия тип близо до средата на спектъра. Изхождайки от качествена гледна точка: повечето негативни извънземни от скандинавски тип зад погледа си крият студенина, позитивните - топлина, а раболепните - известна празнота.

(4) Вижте източниците, дадени в края на настоящата книга, по-специално следните: Angelucci, Jadczyk, The Blue Planet Project, Turner, Jacobs, Andrews, Delicado, fore, Valerian, Lorgen и Royal

(5)  Що се отнася до евентуалното съществуване на доброжелателни влечугоподобни, това обстойно се засяга в The Lacerta Files, The Convoluted Universe Book Two (Cannon, 2005, pp. 272-300), и телевизионни сериали като V: The Miniseries и Stargate SG-1, където нелегални работят в редовете на негативни извънземни, за да рушат устоите на тяхното управление. Ако съществуват доброжелателни влечугоподобни, те вероятно ще гледат да не привличат внимание. 

(6)  Такива инциденти са документирани в книгите на Eve Lorgen, James Bartley, Karla Turner и др.


Том Монталк
петък, 8 април 2011 г.

Разпознаване на извънземната дезинформация: Проучване на трансцеденталните явления

Сега и Завинаги
Трябва да ни бъде абсолютно ясно, че извънземното явление е мъгляво по природа. Опитът да се приложат строги научни стандарти за обективност към извънземния феномен, е непрактичен и нереалистичен. Науката си позволява лукса да борави с материална действителност, която е универсално проверима, но извънземният феномен е по-сложен и по-трудно уловим от материалния свят. Той не само че включва интелигентни същества, които могат да избират каква част от себе си да разкрият и с кого да взаимодействат, но и тяхното взаимодействие с нас е управлявано от междуизмерна динамика, която изисква зависимост от наблюдателя. 

Недвусмисленото доказателство за присъствие на извънземни е лично и непреносимо(3). Тази тенденция към лично, а не към обективно доказателство не означава, че извънземният феномен е субективен, понеже субективността би предполагала, че той не съществува независимо и е само продукт на въображението. Нито пък че е обективен, защото обективността би предполагала, че е проверим от всеки. По-скоро излиза извън рамките на субективността и обективността взети заедно, чрез независимото си съществуване, което се разкрива само на базата на индивидуалния, личния опит. 

За да проникне в извънземния феномен, човек трябва да притежава добра интуиция, остра наблюдателност, да бъде гъвкав и да работи с вероятности и хипотези вместо с противопоставяне на черно и бяло, да има развит добър нюх за откриване на дезинформация, да бъде запознат с най-новите налични изследвания, а освен това, добре е да има и съответния личен опит в тази област, както и емпатична способност психически да усеща неискреността на другите. Ако една или повече от тези способности му липсват, доброто използване на останалите може да компенсира това. 

Тези качества са онова, на което съм се осланял при проучване на извънземния сценарий, представен в тази книга. Понастоящем, това отговаря на всичко, което съм изпитал, проучил, наблюдавал и почувствал интуитивно в живота. Какво прави една теория добра? Това, че тя не е опровергана от факти, че е най-простата теория, обясняваща известни данни, без да пренебрегва противоположните доказателствени данни, че разкрива действителния порядък зад неща, смятани преди това за несвързани, че може лично да бъде изпитана и проверена, че непрекъснато се потвърждава от нови данни, и че сравнена с алтернативните теории, тя е най-правдоподобна и интуитивно резонантна, истинска от гледна точка на опита и наблюденията. 

През последните петнадесет години проучих голямо количество книги, списания, лекции, документални филми, радио предавания, новинарски статии, уебсайтове и научни списания, в които се засяга темата за извънземното присъствие. Интерпретирах ги, като ги сравнявах със собствения си опит, интуиция, критично мислене и случките, разказани ми от хора, на които имам доверие. От всички тези късчета съставих една минимално комплексна хипотеза, отнасяща се до това кои са извънземните, които играят главна роля, какъв може да се окаже диапазонът на техните способности, как обикновено действат те и, оттук, какви са индикациите за евентуалните им мотиви. 

Обаче, независимо от това, дали теорията ми е вярна или не, реалната ситуация е много по-сложна от това, което съм описал тук. Ако не нищо друго, то онова, което следва, поне ще покаже минималното ниво на сложност, необходимо за подход към темата за извънземното присъствие.


(3)Метафизичната, свръхизмерна и интелигентна природа на извънземното присъствие направи НЛО феноменът да функционира като макроскопично квантово явление, зависимо от наблюдателя. В резултат на това принципът на несигурността пречи на универсалната сигурност. Така, колкото по-универсално е доказателството за присъствие на извънземни, толкова по-малко убедително е то, например, заснетият забелязан НЛО, на който, въпреки че е могъл да го види всеки, липсват подробности, за да бъде убедителен. И обратно, колкото по-убедително е доказателството, толкова по-малко универсално е то, понеже се случва с похитени, които имат неопровержимо лично доказателство от своя опит, но не са в състояние да го заснемат и по този начин да споделят опита си.


Том Монталк

Плеядите - ФОРМУЛА НА СЪСТРАДАНИЕТО

Първи многоизмерен ключ към състраданието 

Формулата на състраданието, която ще споменаваме по-долу само като Формулата, се използва за да ви придвижи от ниво Едно до ниво Девет в хода на процеса по Разкодирането, Повторното свързване и Активирането на вашето ДНК (ще го споменаваме и съкратено като "РПА-процес"). Използва се също така и за да поддържате своята многоизмерност, след като вече сте я постигнали. 

Формулата ви дава възможност да се придвижвате през достатъчно уроци от вашия житейски план, с цел да постигнете честотата, която е необходима за пълно осъзнаване. С други думи, Формулата повишава честотата на тялото ви всеки път, когато я използвате, за да се справите с някакъв конфликт и да интегрирате страха, съдържащ се в урока зад съответния конфликт. 

Уроците идват при вас опаковани като конфликти. Открих, че не мога да завърша РПА-процеса без тази формула, защото тя ми даваше възможност да отстраня негативните емоции от конфликтите от моите психични/емоционални тела чрез преместването им през моето сърце към по-висшето ми сърце, преобразувайки ги в състрадание. 

Друга полза от Формулата, е активирането на бездействащите психични жлези. Всеки пък, когато използвате формулата, упражнявате тези бездействащи жлези. Докато завършите активирането на своето ДНК, те вече ще са в непрекъсната употреба. 

НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА ПОМНИТЕ, КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ФОРМУЛАТА НА СЪСТРАДАНИЕТО 

СЪСТРАДАНИЕТО, от гледна точка на 5-то измерение: дълбоко осъзнаване на страданието на друг без да изпитваш нужда да облекчиш това страдание; да чувстваш напълно стойността на страданието; състояние на не-осъждане. 

Да не осъждаш, означава да погледнеш на уроците и нещата в живота ни от тази перспектива. Да разбереш, че всичко, което ни се случва е по наш собствен избор. Поемаме отговорност за всяко добро и болезнено събитие в живота си. Така не се чувстваме безпомощни и жертви. Сдобиваме се със сила и можем да създаваме своята реалност по свой избор. 

Изпитайте чувствата на съответната ситуация, изразете ги първо вербално и физически, а СЛЕД това започнете работа с формулата. Когато ги изпитвате и изразявате физически, това издига емоциите през сърдечната чакра в чакрата на висшето сърце, където те ще бъдат преобразувани и освободени. Тези плътни емоции с по-ниска честота са горивото, което - след като е превърнато в състрадание с висока честота през висшето сърце /действа като пещ за горене/ - протича през тялото ви като оргазмено освобождаване и в същото време променя вашето ДНК. 

Ще продължите този цикъл по пречистването на старите си емоционални рани, докато се справяте и с текущите уроци чрез Формулата на състраданието - докато изчистите достатъчно, за да можете да активирате отново дванадесетте спирали на своето ДНК. След това ще продължите да се изчиствате емоционално, за да приключите със своя възход, но вече ще притежавате подкрепата на новите нервни пътища и свързаните с тях здравословни поведенчески шаблони. Възходът /Духовното извисяване/, е предвиден да приключи около 2012 година. Нека разгледаме 9-те стъпки на Формулата: 

СТЪПКА ЕДНО: УРОКЪТ 

КАКЪВ Е УРОКЪТ, КОЙТО СЪМ ИСКАЛ/А/ ДА НАУЧА ОТНОСНО ТОВА ЛИЦЕ И КОНФЛИКТА, КОЙТО ПРЕЖИВЯВАМЕ? 

Помолете своето Висше Аз/душа, ангелите или духовните си водачи да ви помогнат. Помолете ги да ви покажат урока, който сте искали да научите. Той е включен в житейския ви план, който е като пътна карта за настоящия ви живот. Съдържа всички уроци, договори и главни събития за настоящия ви живот, заедно с включените в него хора. 

СТЪПКА ДВЕ: ДОГОВОРА 

КАКЪВ Е ДОГОВОРЪТ, КОЙТО СЪМ СКЛЮЧИЛ/А/ С ТОВА ЛИЦЕ? 

Помолете да ви бъде показан договора /договорите/, които се сключили, за да научите този урок. Ако използвате Формулата за да освободите един индивид, попитайте за договора между вас и това лице. Обикновено има много договори с много хора за научаването на един и същи урок. Съотношението между договорите свързани с уроците, варира в зависимост от това колко дълго и колко на брой животи сте се опитвали да научите този конкретен урок. Колкото повече са животите, толкова са повече договорите от този тип в настоящия ви живот. 

Не забравяйте, че никой не сключва подобен договор, ако и той не трябва да научи същия урок. В някои случаи, другото лице в този договор е там, за да научи обратната страна на урока. 

СТЪПКА ТРИ: РОЛЯТА 

КАКВА Е РОЛЯТА КОЯТО ИГРАЕ ТОЗИ ЧОВЕК ЗА ДА ИЗПЪЛНИ СВОЯТА ЧАСТ ОТ ДОГОВОРА? 

Поискайте да видите и разберете каква е ролята, която вие играете и каква е ролята, която другото лице играе в договора. Помолете за съдействие, за да разберете как изглеждат ролите, докато биват изигравани. Аз, например си представям сцена, себе си като актриса, а другия човек като втори актрьор /актриса/. Това ми помага да видя ролите по-ясно, защото съм в състояние да погледна на тяхното поведение като на представление. 

СТЪПКА ЧЕТИРИ: АСПЕКТЪТ 

КАКЪВ Е АСПЕКТЪТ ОТ МЕН САМИЯ, КОЙТО ТОВА ЛИЦЕ ОТРАЗЯВА ОБРАТНО КЪМ МЕН? 

Още веднъж поискайте помощ, за да видите и разберете аспекта от себе си, който другото лице отразява обратно към вас. Те са вашето огледало, отразяващо един аспект от себе си посредством своето поведение. Винаги тази стъпка ми е била най-трудна. Тя изисква брутална искреност към себе си, но пък напълно си струва усилието. 

Понякога, вместо да отразяват даден аспект от собственото ви поведение, те отразяват нещо, което осъждате. Например някой, който краде от вас. Вие може да не сте крадец, но може би осъждате кражбите или хората, които са крадци. 

СТЪПКА ПЕТ: ПОДАРЪКЪТ 

КАКЪВ Е ПОДАРЪКЪТ, КОЙТО ТОВА ЛИЦЕ ВИ ДАВА ИГРАЕЙКИ СВОЯТА РОЛЯ? 

Поискайте помощ, за да видите и разберете какъв е подаръкът, който другия човек ви дава изигравайки своята роля. Стойността за която споменах, е стойността на подаръка, а подаръкът е научения урок. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЦЕСА 

След края на първите 5 стъпки, трябва да почувствате прилив на състрадание и благодарност за другия човек, ангажиран в конфликта/договора. Ако това не стане, върнете се назад и започнете отново. 

Понякога са нужни няколко опита, за да стигнете до урока върху който работите. Аз познавам по това, че сърцето ми се изпълва с топло чувство. То е нещо като чувство, че нещо ти е познато от типа А-ха! 

Последните 4 стъпки се използват за приключване на пречистването и освобождаване на емоционалната негативност/боклук от вашето физическо тяло през чакрата на висшето сърце. 

Когато мисля за тази чакра, аз си представям един невидим конус вграден в ауричното ми поле. Той е прикрепен към физическото ми тяло точно над сърцето ми и под ключицата. Когато използвам Формулата, той се отваря така, че преобразуваната енергия/състрадание да може да премине през него и да излезе навън. 

Според мен, тази чакра изпълнява същата функция както другите отделителни места в човека - изпълнява функцията по отделянето на токсичните вещества. Единствената разлика е, че тя помага за отделянето на етерна материя. 

СТЪПКА ШЕСТ: ПРИЕМАНЕТО 

МОГА ЛИ ДА ПРИЕМА РОЛЯТА ИЗИГРАНА ОТ ТОЗИ ЧОВЕК ЗАЕДНО С ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ НЕГО ДЕЙСТВИЯ ЗА ДА МИ ПОМОГНЕ ДА НАУЧА ТОЗИ УРОК? 

Приемането е един от четирите елемента на безусловна любов. Приемането е част от състраданието и е безусловна любов в действие. Това също включва приемане на това кое е това лице без обвинения. Когато ми е трудно с тази стъпка обикновено си представям, че те са души в тяло също като мен и ние взаимно си помагаме с някакъв урок. 

СТЪПКА СЕДЕМ: ПОЗВОЛЕНИЕТО 

МОГА ЛИ ДА СИ ПОЗВОЛЯ ДА ОСТАВЯ ДА СИ ОТИДЕ СВОЯ ГНЯВ КЪМ ТОЗИ ЧОВЕК, КОЙТО Е ИЗИГРАЛ РОЛЯТА, ЗА ДА МИ ПОМОГНЕ ДА НАУЧА УРОКА? 

Позволението също е един от 4-те елемента на безусловната любов. Позволението е част от състраданието и е безусловна любов в действие. Това включва да позволите на това лице да бъде което е и да следва избрания си път, независимо от това как се чувствате вие във връзка с всичко това. 

Обикновено, на този етап вече не ми е трудно да се освободя от гнева си към този човек, защото изпитвам благодарност и състрадание, които идват от това, че виждам болката, която тези хора изпитват, докато изиграват своята роля заради мен. 

Позволението е по-лесно да се направи когато се откажете от нуждата да контролирате нечие поведение или избори за тяхно собствено добро. Ние проявяваме склонност да контролираме хората от страх, че техните действия ще наранят тях и/или нас. Ако проумеем, че всичко си има стойност, ще можем да започнем да се освобождаваме от нуждата си да контролираме, защото ще разберем, че ще има стойност при всеки и всякакъв резултат. 

СТЪПКА ОСЕМ: ОСВОБОЖДАВАНЕТО 

МОГА ЛИ ДА ОСВОБОДЯ ТОВА ЛИЦЕ ОТ ВИНА? 

Това е лесно, когато разберете, че не сте жертва. Обратно, вие сте активен участник в един договор и урок, които сами сте спомогнали да се уреди. 

Поемайки отговорността за вашата роля в договора ви дава възможност да освободите другото лице от вина заради ролята, която е играло, за да ви помогне да научите урока, който сте искали да научите. На този етап вече вие разбирате, че точно както вие не сте жертва, така няма и злодей. Девин, моят водач от 9то измерение, ми е казвал много пъти, че е много по-трудно да играеш ролята на злодея, отколкото на героя. 

Да освободиш някого от вина е различно от това да му простиш. Прощаваме на някого, когато чувстваме, че е сгрешил спрямо нас. Освобождаването обаче е ключов елемент от Формулата. То възниква като резултат от вашето състрадание към другия човек. 

СТЪПКА ДЕВЕТ: ЛЮБЕЗНОСТТА 

СЕГА, СЛЕД КАТО СЪМ ОСВОБОДИЛ ТОВА ЛИЦЕ, МОГА ЛИ ДА БЪДА ЛЮБЕЗЕН КЪМ НЕГО/НЕЯ И АКО ДА, КАК И КОГА ЩЕ ГО НАПРАВЯ? 

На този етап вие трябва да чувствате интензивността на освобождаването чрез своето по-висше сърце. Аз намирам, че степента на чувството се различава, в зависимост от емоционалната интензивност в случая. Колкото е по-наситен емоционално, толкова по-интензивно е и освобождаването. 

Тази стъпка е най-емоционалната. Изпълвам се с благодарност достигайки тази стъпка и единствената ми мисъл е как да компенсирам и да благодаря. 

Сега, когато чувствате благодарност и състрадание и сте освободили другия човек от обвинения и гняв и установявате, че отново можете да бъдете любезни към него, вие сте почти приключили с Формулата. Последните й две части са: 

а. КАК ще покажа любезността си? 

б. КОГА ще направя това? 

Тези последни две части са много важни и ви съветвам да ги завършите възможно най-бързо, тъй като процесът няма да е приключен, преди да го направите. Писмо или телефонен разговор до това лице, в което да им благодарите за урока, ще свършат работа. 

ВНИМАНИЕ! 

Не ги превеждайте през Формулата. Няма да ви разберат и ще се ядосат или настроят отбранително, освен ако не я знаят от преди това. 

ПРОМЯНА НА ЕНЕРГИЯТА 

След като сте приключили с Формулата, време е да направите нещо с договора. Договорът е енергия както всичко друго така, че можете да промените формата му в нещо друго, както например с Лего. 

Аз обикновено си представям, че договора се разтваря на хиляди парчета от светлинна енергия, а след това изпращам тази енергия на някой, който е болен, за да му помогне да се излекува. В други случаи, я депозирам в енергийна сметка, която съм създала, за да представлява едно от моите желания като нова къща или нещо друго. Вие също можете да я депозирате в нечия сметка, за да му помогнете да изрази някое свое желание.Емилия Манолова