петък, 1 април 2011 г.

Разпознаване на извънземната дезинформация: Част I


 За по-малко от десетилетие човечеството ще се изправи пред неоспоримо публично разкриване на извънземното присъствие(1). Критичният избор, който следва, ще доведе до трагични последствия, ако се направи от невежество, объркване, слабост или отчаяние. Затова, трябва да се направи информиран избор, за да се защити свободата на човечеството. Тази книга е за придобиване на прозорливост, необходима при бъдещите отношения с извънземни сили, чрез разбиране и вземане поука от настоящите им методи на измама. Трябва да предвидим евентуалната извънземна измама, така че да можем да я парираме. 
Да се различат миролюбивите от агресивните извънземни е лесно. По-труден въпрос обаче е как да се открие разликата между позитивните извънземни и негативните такива, които се правят на позитивни. Този въпрос е важен, защото проучванията показват, че не всички извънземни фракции са искрени или вземат присърце най-добрите ни интереси. Ако враждебните сили коварно
имитират доброжелателните такива, то всеки, отказващ да приеме такава възможност, отваря врата на измамата. Онези, които дълбоко проучват извънземното присъствие, неизбежно ще стигнат до заключение, че такива измамници има вече тук на Земята, водещи психологическа война срещу нас, за да сразят проницателността ни и да създадат сред населението растящо желание за тяхното предстоящо пристигане и лидерство. 
Ако установим дипломатически отношения с измамнически сили, без да ги разпознаем като такива, ще бъдем обречени да повторим историята за последен път. Нека си припомним как коренните жители на Америка са продавали безценна земя за безполезни дрънкулки и нарушени обещания, или как днешните американци продават своята свобода за тирания в името на сигурността(2). Ако това се е случило преди, какво пречи да се случи и днес? Нищо, освен съзнателно да направим различен избор. За да предотвратим тази възможност, трябва да знаем своите приоритети и да изградим проницателно разбиране на разликите между позитивните сили и негативните измамници. Въпросът как можем да направим разлика между тези две сили ще засегне дълбоко същността на цялата измама. Някои хора може да отхвърлят това, като приемат, че всички извънземни трябва да са позитивни, че тези разсъждения не са нищо друго, освен „ксенофобска параноя". Е, може би те оставят своите пристрастия да им пречат да разсъждават по-добре. За съжаление, такъв начин на мислене днес е обичаен, като се има пред вид обхвата и прецизността на цялата извънземна дезинформационна кампания. Тя е толкова сложно скроена според слепите точки в психиката и емоционалните слабости на хората, че всички, освен най-разсъдливите и тези с най-проницателна интуиция, са въведени в заблуждение. И както се казва: пътят към ада е постлан с добри намерения - независимо от това колко се стремим към мир, любов и прогрес, без необходимото осъзнаване на непредвидените обстоятелства, резултатите могат да бъдат точно обратните. 
Мое твърдо убеждение е, че искрено позитивни извънземни съществуват и са активни в нашия свят, но че истинската им природа не отговаря на популярните очаквания. По-скоро измамниците са тези, които се обличат в нашите наивни научни, културни, религиозни и спритуалистични представи, за да утвърдят своя имидж. 
Без познания за това как наистина изглеждат позитивните извънземни, хората могат да приемат погрешната алтернатива. И така, целта ми е да изследвам в тази книга лъжите, разпространявани от измамниците, като в последната част ще разгледам истинската природа на позитивните извънземни. Това би трябвало да осигури добра база от предположения, от която схватливите читатели могат да формулират своите собствени критерии за разпознаване.(1) Тази приблизителна оценка се базира на няколко фактора, включително: 1) скоростта, с която обществеността се аклиматизира към съществуването на извънземни, 2) скоростта, с която климатичната, икономическата и политическата нестабилност се е насочила към условия, назрели за извънземна интервенция, 3) това, което са разказали похитени и контактирани относно завършването на извънземната програма за хибридизация и определяне на времето на контакта на извънземните с човечеството като цяло, 4) популярното очакване, че 2012-2013 ще бъде време на голяма трансформация, която ще бъде стратегическа входна точка за извънземните, възнамеряващи да заложат на тези очаквания, 5) евентуалните опустошителни ефекти от следващия слънчев цикъл, достигащ своя пик през 2010­2013, и 6) личните ми наблюдения върху настоящата готовност на отделни личности, които вероятно ще играят роля в галактическата дипломация и колко още години ще са им необходими, за да достигнат пълна зрелост за изпълнение на задачата.

(2) Вижте Allies of Humanity: Book Two (Summers, 2005) (Съюзници на човечеството. Книга втора (Съмърс, 2005)) за по-подробна разработка на паралелите между местни жители и изследователи в нашата собствена история и пред какво ще се изправим скоро.

Том Монталк


(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар