четвъртък, 14 април 2011 г.

Плеядите - МНОГОИЗМЕРНИ КЛЮЧОВЕ НА СЪСТРАДАНИЕТО

Ключовете на състраданието са умствен/емоционален процес, в резултат на който спираме да обвиняваме другите и виждаме урока и ползата в своя живот, гледайки от тази перспектива. Проумяваме, че всичко което се случва в живота е по наш собствен избор. 


ПЪРВИЯТ МНОГОИЗМЕРЕН КЛЮЧ НА СЪСТРАДАНИЕТО: 

ФОРМУЛА НА СЪСТРАДАНИЕТО 

Научавате се да откривате урока зад възникналата неприятна или болезнена ситуация. 

ВТОРИЯТ МНОГОИЗМЕРЕН КЛЮЧ НА СЪСТРАДАНИЕТО: 

КЛЮЧЪТ НА СЪСТРАДАНИЕТО 

Давате си възможност да спрете да обвинявате другите и да преобразувате страха, срама, вината и обвиненията и от настоящия и миналите си животи. 

ТРЕТИЯТ МНОГОИЗМЕРЕН КЛЮЧ НА СЪСТРАДАНИЕТО: 

ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ДУШАТА/ЕГОТО/ВИСШЕТО АЗ 

Започвате да разбирате връзката, която някога сте имали със своята Душа и Его (детето във вас) и как сте изгубили тази връзка, когато сте започнали училище, как тя е функционирала в живота ви и каква е била ползата от нея. Да си осигурите съдействието на своите Душа/Его/Висше Аз, е от основно значение за постигането на успешно духовно извисяване. 

ЧЕТВЪРТИЯТ МНОГОИЗМЕРЕН КЛЮЧ НА СЪСТРАДАНИЕТО: 

ОТВОРЕНАТА ВРАТА 

Усвоявате стъпките за възстановяване и поддържане на партньорството между вас и вашите Душа/Его/Висше Аз. 

ПЕТИЯТ МНОГОИЗМЕРЕН КЛЮЧ НА СЪСТРАДАНИЕТО: 

НЕ СЕ ДРЪЖТЕ ЗА НИЩО И ЩЕ ИМАТЕ ВСИЧКО 

Осъзнаване на факта, че привличаме в живота си онова, от което се страхуваме и че освобождаването от страха е от съществено значение за взаимоотношенията и живота ни. Предприемане на стъпки в посока към освобождаването на страха. Спираме да се вкопчваме в нещо или някого от живота си. Оставяме нашата душа да ни води. "Остави го и остави Бог (или Душата) да се погрижи за това" 

ШЕСТИЯТ МНОГОИЗМЕРЕН КЛЮЧ НА СЪСТРАДАНИЕТО: 

ТАНЦУВАНЕ С МРАКА 

Осъзнавате на необходимостта от интегриране на Мрака - другата полярност и наш учител. Научавате се да освобождавате своя страх, който е ваш универсален учител. 

СЕДМИЯТ МНОГОИЗМЕРЕН КЛЮЧ НА СЪСТРАДАНИЕТО: 

СПОРАЗУМЕНИЯТА 

Осъзнавате необходимостта от и ползата да сключите споразумения с детето във вас и да ги спазвате, за да си осигурите неговото съдействие.

Емилия Манолова

Няма коментари:

Публикуване на коментар