понеделник, 25 април 2011 г.

Разпознаване на извънземната дезинформация: Намесата на извънземни в човешката история


Намесата на извънземни в човешката история 

Онези извънземни групи, които са отговорни за генетичния инженеринг на хора и „посяването" им в различни светове, вероятно вече не са с нас. Въпреки това, някои типове извънземни, включително споменатите по-горе, са направили свои собствени модификации на човешкия генофонд в по-близкото минало. Тези модификации включват генетично програмиране на хора с универсални слабости, предразположения и недостатъци. Друга модификация е създаване на наследственост за определени таланти, склонности и съдби; по-специално: наследственост за склонност към политически елитизъм, войнстващо превъзходство или екстрасенсна мощ. Нито една от извънземните групи, присъстващи днес, няма правото да претендира, че е създала човешкия вид, макар че непочтеното присвояване на заслугите би помогнало на онези, които напредват с негативния си таен план. 

Исторически, митологични, религиозни и археологически сведения сочат, че извънземни са взаимодействали открито с хората в древни времена. Имало е различни воюващи извънземни фракции, а всяка фракция имала съответно своите човешки последователи, които виждали в тях богове и бивали въвличани в техните схватки. 

Нещо такова е засвидетелствано в Стария завет. Като се има пред вид библейската хронология, изглежда от около 1000 година пр.н.е. взаимодействието между хора и извънземни започва да става все по-прикрито, преминавайки от „богове", открито разхождащи се по земята, към лични срещи с избрани личности, неясни и субективни видения. 

Докато за обществото като цяло извънземното присъствие избледняло от реалност в мит, извънземните фракции продължавали тайно да напредват с изпълнението на своите тайни планове. Това включвало основаване на тайни човешки братства, на които били поверени специални знания и власт да насочат курса на цивилизацията и да действат в съответствие с целите на своите извънземни благодетели. Тайните общества варирали в своята ориентация - едни се насочили към световно господство и трупане на знания, други поели отговорност да защитават езотеричните знания от злоупотреба и да неутрализират силите на покварата. 


Могат ли човешките умове да разберат подбудите на извънземните? 

Що се отнася до намеренията на извънземните, трябва да признаем, че макар и да са различни от нас в много отношения, в други отношения те са много подобни. Типовете извънземни, за които най-често се съобщава - било то скандинавският тип, влечугоподобните, сивите или богомолкоподобните - са хуманоиди, имат туловище с два крака и две ръце, глава с две очи, уста и нос. Те са смъртни, нуждаят се от препитание и пътуват в превозни средства. Те могат да общуват телепатично и понякога словесно с хората. 

Според информация, дадена от похитени, контактирани и вътрешни хора, повечето от техните предполагаеми междузвездни точки на произход - Сириус, Арктурус, Процион, Плеяди, Зета Ретикули - са на по-малко от сто светлинни години от Земята. Това е 0,1% от диаметъра на Млечния път. Подобието и близостта са толкова значителни, че много вероятно е да имаме работа със свои космически роднини - било то бъдещи еволюционни потомци на човешката раса, пътували назад във времето, извънземни, които са ни модифицирали генетично по свое подобие или други варианти на хуманоидни шаблони, посети в други светове в този сектор на галактиката. 

По тази причина, подбудите на извънземните не са толкова чужди, че да бъдат пълна мистерия за човешките ни умове. Можем да хвърлим светлина върху техния манталитет и намерения чрез едно обширно и задълбочено проучване, лично взаимодействие, изключителна проницателност или дори проникване до остатъчни знания от предишни инкарнации, в които сме били извънземни. 

Погрешно би било да се умува, изхождайки от общи научни или религиозни предположения относно това какви би трябвало да са подбудите им, като се отхвърлят данните от по-малко конвенционални източници. Извънземните измамници разчитат на тези наивни предположения, за да изградят прекалено опростенческа антропоморфична маска на правдоподобност, зад която да скрият своите истински намерения. 


Какво разкриват данните от наблюденията за способностите на извънземните? 

Да се разбере тайният план на извънземните не е лесно, но това не е невъзможно. Към този въпрос може да се подходи дори и само частично, чрез необичайна интуиция, усет и проницателност. Първата стъпка е постигане на по-добро разбиране на тяхната природа и способности. Нека проучим какво разкриват досегашните изследвания на НЛО и отвличанията. 

Извънземните кораби могат да изглеждат по-големи 
отвътре, отколкото отвън, бързо набират изключително висока скорост, пътуват със свръхзвукова скорост, без да причиняват гръм при преминаване на звуковата бариера, правят остри завои без инерционни странични ефекти, прескачат от едно на друго място, сякаш чрез телепортиране, и стават невидими. Когато висят във въздуха на ниска височина над коли и сгради, чува се едно типично пулсиращо бучене. Вероятно механизмът им за висене във въздуха използва пулсиращи гравитационни полета, синтезирани от отделни вълнови форми за произвеждане на насочваща тяга7

Всичко това сочи овладяване на тъканта на време-пространството. Извънземната технология може да измени местния гравитационен потенциал, за да промени скоростта на времето, да нулира инерцията и да свие пространството, за да промени физическата скала. Невидимостта и телепортацията подсказват, че те имат достъп и до хиперпространството, като леко навлизат в хиперпространството, за да станат невидими, или изцяло, за да съкратят пътя до друго място. Тяхната технология е ултра релативистична и свръхизмерна по своята природа. 

Извънземните могат да минат или преплуват през твърди стени. Използвайки специален лъч, излъчен от външността на извънземния кораб, те могат да вземат на прицел, да издигнат чрез левитация и да изтеглят похитения от дома му през прозорци от твърдо стъкло, тънки стени и други не съдържащи желязо прегради. Отвлеченият не се дематериализира в енергия или малки частици, а по-скоро се плъзга през преградата, както един лист хартия се плъзга по друг. 

Извънземната технология позволява генериране на червееви дупки или кратки тунели през хиперпространството между две отдалечени точки във време-пространството. Това може да се покаже като портал, който се отваря в спалнята на похитения и води до подземна база. 

Похитените може да усетят внезапно спиране на външните шумове (като цвърченето на щурците) в началото на отвличането. Те могат също така да забележат и промяна на въздушното налягане, нарушаване степента на контраст на светлосенките в стаята, кехлибарен нюанс на въздуха и да почувстват нещо като спускане на тежка завеса или похлупак върху тях или върху пространството непосредствено до тях8. Това сочи, че местността е измерно изолирана от околното пространство и е изключена от обкръжаващия поток на времето, така че за евентуалните свидетели извън мехура отвличането трае миг и убягва от вниманието им. Иначе отвличанията биха били невъзможни в пренаселените градски райони. Мехурът също така произвежда изместена среда, в която за влизащите похитители е по-лесно да действат, тъй като ги посреща на половината разстояние. 

Похитителите също така имат физиологичен и психологически контрол върху своите цели. Отвличанията от пътя включват това водачът да изпита внезапно неустоимо желание да отбие и спре. Похитени от дома им, които все още не са заспали, могат да почувстват силен натиск бързо да си легнат и заспят или чувстват как силата на волята им и самоконтролът им се изплъзват като тежък воал, спускащ се върху тях. Сивите имат телепатична способност да подчиняват похитените, да предизвикват или премахват страх, или да причиняват временна парализа. 

Не всички отвличания са физически. При някои се отвлича не тялото, а душата, по-точно - етеричното и астралното тяло, които по време на сън естествено се отделят от физическото тяло и се реят над него. Душата се отнася бързо чрез вихрообразен притеглящ лъч и се прехвърля през измерението горе, където похитителите извършват различни сканирания и манипулации, преди да я върнат обратно в тялото. Похитеният рядко осъзнава нещо от това, освен ако не се събуди случайно, докато е вън от тялото, в който случай е възможно да се пребори с притеглящия лъч и да избегне отвличането на душата и чрез цялата сила на волята си да се върне в тялото си и да се събуди. Така междуизмерните извънземни са способни директно да манипулират нефизическите компоненти на човешките същества, а не само физическите. 

Всичко, споменато по-горе, в по-голямата си част е основно познание от областта на отвличанията. По-малко известна е степента, в която извънземните могат да манипулират мислите, чувствата, възприятията, събитията в живота и самата история. Още по-малко са ни известни техните по-езотерични и нефизически подбуди. Информацията за тях трябва да бъде филтрирана от областите, които са извън обичайните граници на изследване на отвличанията. Това става с помощта на нечий личен опит, съотнесен към този на други, безброй внимателни наблюдения и опити, предложения и вдъхновение от не конвенционални източници, и творческо решение на главоблъсканицата с парченца, които на повърхността изглеждат несвързани с явлението на отвличанията, например чрез идеи, открити в окултни, гностични, шамански, религиозни или спиритуални книги. Това ще бъде обсъдено в следващата част.

(7) Вижте Unconventional Flying Objects (Hill, 1995) за научно изследване на двигателните системи на НЛО. Чрез процес на елиминиране, авторът стига до заключение, че се използват пулсиращи гравитационни полета. Ако е така, то насочването ще бъде възможно чрез фазирана многоелементна система от емитери на полета. 

(8) The Cassiopaean Transcripts обясняват кехлибарения оттенък като просмукване от „четвъртата плътност" (област на по-високо измерение). Аз съм наблюдавал това и промяната в контраста на осветлението в началото на едно отвличане. Sight Unseen (Hopkins and Rainey, 2004) споменава кехлибарения оттенък. Chasing Phantoms (Conti, 2009) разказва за това явление, както и за ефекта на стъкления похлупак.

Том Монталк

Няма коментари:

Публикуване на коментар