събота, 15 януари 2011 г.

Плеядите - ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРОМЕНИ

Земната сфера Тера се намира в процес на огромни промени. Винаги са ви казвали, че от гледната точка на линейната перспектива вие обитавате тази планета от известен брой години. Вашите учени предполагат, че за кратко време сте изминали пътя на цивилизацията от маймуните до човека.
Това е абсолютно невярна представа. Високоразвитият адамически човек съществува на тази планета от много милиони години. Животът на вашата планета е бил засят от същества от други планети. Това е станало в хода на експеримент, започнат от този, който ние наричаме Първопричината, а вие - Бог, Творецът, Всичко Съществуващо. Енергийната същност на Първопричината е съзиданието.
Първопричината присъства абсолютно във всичко, точно както навсякъде и във всичко присъства и съзнание. Целта на първото и основно пътешествие на Първопричината се състои в това да събере информация и да усили потенциала на битието. В глобален мащаб човечеството се опитва да разбере, че вашият свят се явява пряк резултат от вашето мислене.
В настоящият момент вашият най-голям проблем се явява в това да се научите да управлявате проявлението на мислите, а също така да манипулирате материята и съществуването. Още щом в главата ви залегне мисълта, че това е основната, съществената идея, вселенския закон за битието, вие ще започнете да се освобождавате от твърдите и строги рамки на своето съществуване, които ви ограничават вече толкова милиони години.
На вашата планета са били тези, които индивидуално или на неголеми групи са съумели да възприемат тази информация, да се възползват от нея и така да се освободят от оковите на триизмерното съществуване. Сега на вашата планета се извършва мощно движение към разбирането на вселенското знание; затова хората сега са толкова неспокойни. Като се научите да разширявате своето съзнание, да позволявате на новите знания и опит да проникнат в реалността на цялото битие, вие ще започнете да повишавате своите телепатични способности и ще можете да въздействате на окръжаващите ви, на членовете на своето семейство, на образователната система, на вашите съседи и познати - на всички във вашия свят. В хода на това възниква нещото, което наричате критична маса - когато определено количество индивиди достигнат до определена степен в овладяването на знанието, останалите просто и внезапно ще разберат всичко чрез тях.
Пред вас лежат десет-петнадесет изключително интересни години. Ще видите как вашата реалност се обръща с главата надолу, ще видите хаос и огромен смут. Ще видите как се пропукват стените на кулата на културната парадигма, която досега неизменно е служила на човечеството като образ на "реалния" свят.
От историческа гледна точка, за последните пет-шест столетия вашите учени и интелектуалци са се постарали колкото може по-точно да изразят същността на вашия свят. Вие не сте поставяли под съмнение техните изводи. Сега светът ви се струва солиден и ненарушим. Считате самите себе си за солидни и материални. На всички ви се струва, че живеете в един и същи свят в едно и също време. Това не е така - изобщо не е така.
Вие неотклонно се движите към постигането на 4-то измерение в усещането. Усещането на третото измерение се обуславяше от мисленето, а в четвъртото е по-свързано с възприятието, с използването на всички възможности на индивидуалното същество.
Вие толкова точно сте определили самите себе си, че даже не поставяте въпроса за това кои сте всъщност. Хиляди години се съгласявате с определението, дадено ви от тези, които считате за властелини - само затова, защото те могат да говорят по-силно от вас, да публикуват книги и да получават научни степени. Но всичко това са глупости!
Винаги поставяйте под съмнение това, което чувате - даже това, което ви казваме ние сега. Станете за себе си единствен авторитет. Терра се движи именно към това - всеки един от нейните жители да открие в себе си целостта, пълнотата и завършеността на битието, своята лична отговорност за себе си и за окръжаващия свят в който живее.
Доверявайки се на самите себе си, подлагайте на съмнение всичко, което ви казват - особено правителствените чиновници, системата за образование, телевизията, вестниците. Учете се да четете между редовете - това ще ви донесе само добро.
ВЪПРОС: Някои от нас стигат до пълно нежелание да слушат правителството. Например, искаме да знаем как да внесем промени в опазването на околната среда.
ПЛЕЯДИАНЦИТЕ: Най-основните промени, които трябва да направите, са в самите себе си. Отново и отново ви напомняме, че вие самите се явявате този инструмент, с който е необходимо да работите. Ако ви безпокои състоянието на околната среда и сте лично свързани с нещо, което го засяга, по-добре се занимайте с това, което ви принадлежи лично - с вашия участък земя. С каквото и да се занимавате, замислете се как да постигнете хармония с Майката-Природа.
Освен това трябва да разберете, че за достигането на това изменение в съзнанието, действително са необходими известни разрушения. Струва ви се, че вашата планета загива от екологична гледна точка, но от наша гледна точка тя изминава необходимия път - човечеството расте. Ако всички жители на планетата бяха съвършени, или иначе казано, ако околната среда на Земята беше в идеално състояние, то нямаше да има условия за подобно изменение на съзнанието. Известно количестно хаос и разрушения действително са необходими за установяването на новия ред.
Вашата планета е разумно същество - тя е жива. Тя притежава собствено съзнание. Вашата най-велика крачка ще бъде самонастройването към общуване с нея. Поискайте от Майката-Земя всичко, което ви е необходимо, но в замяна поемете отговорността и задължението да й предоставите всичко, което й е необходимо на нея. Ако пък чувствате необходимост заедно с други съмишленици да очистите някой ручей или езеро наблизо - направете го.
Но не си струва да излизате на улицата и да размахвате пред всички гневни лозунги. Работата, която ви предстои да извършите, е работа вътре във вашия разум. Вие сте мислещи, даже нещо повече - одухотворени същества. Вие сте тези, които проявяват мислите.
Вие можете да направите доста повече със своите мисли, отколкото да тичате по всякакви комитети, където сърдито да удряте с юмрук по масата. Използвайки разума си по време на медитация, за да можете с негова помощ да отправите към Майката-Земя светлина, вие служите като своеобразен мост между космоса, Първопричината и Земята така, че в резултат вашата планета получава светлина.
Ние твърдим, че това ще ви помогне по-просто и лесно да се отнасяте към своята околна среда. Та нали съществуват извънземни енергии - те притежават такива технологии, които биха могли да изчистят вашата околна среда толкова бързо - за няколко дни или седмица. Но ако направехме това ние, какъв би бил резултата? Онези, които унищожават планетата биха казали: "Ето, виждате ли - всичко с планетата е наред. Можем да си продължаваме в същия дух!" - и вие отново бихте се оказали в изходна точка.
Тера целенасочено се придвижва към това да стане истинска перла в дадения сектор на Вселената (каквато трябваше да стане от самото начало). Тъмнината действително отстъпва и Тера се движи съм върховно просветление. Съществува състояние на съзнанието, което е необходимо да бъде осъзнато. Вие всички имате отношение към това. Вие сте едно цяло. Не бихте могли да съществувате, ако не беше земната сфера. Разбирате ли? Разбирате ли вие, че и другите също трябва да научат този урок?
Урокът ще бъде научен. Земята сама ще изцели себе си. И ще има промени на Земята. Огромни промени. Вие вече изпитахте върху себе си тези промени, когато по целите Съединени Щати се проточиха мощни земни пожари. Те са една от формите на земните промени. И вашият опит от борбата със силните ветрове - торнадото - това също е запознанство с видове промени. Наблюдавайки всичко това, радвайте се, защото такива промени оказват влияние на живота и съзнанието на човека. Всеки път, когато става нещо подобно, на пътя на съзнанието застава новия човек. Така Майката-Земя изчиства и лекува себе си.
Не се страхувайте - вашият свят няма да бъде унищожен. Около вашата планета има огромни сили - те ще ви окажат помощ. В цялата Слънчева система, във физическата и нефизическата реалност, има неизброимо множество извънземни същества, които са дошли тук, за да ви окажат съдействие във всичките ви нужди. Ние не можем да се намесваме, доколкото вие се отнасяте към Вселена на свободна воля, но можем да ви оказваме съдействие. Когато, обаче, вие се обърнете към нас за съдействие, ние го оказваме - на тези, които искат съзнателно да развият себе си, да получат по-динамично и пълно усещане на живота. Има ли още въпроси?
ВЪПРОС: Въпросът ми е за алкохолизма и др. подобни злоупотреби, които оказват лошо влияние на децата, погубват много животи и ни съпровождат от юношеството до зрелостта, разрушавайки отношенията между хората. Родил съм се в семейство на алкохолици и разбирам, че такава е била съдбата ми. Но болката и мъката от осъзнаването на това ме принудиха да направя не съвсем верен избор, който оказа разрушително въздействие на моя живот. Опитвам се да се избавя от тази болка, но ми е сложно да се вписвам не в тези ситуации, които ме привличат само защото са ми познати, а в другите, които се явяват за мен благо.
ПЛЕЯДИАНЦИТЕ: Споменатата току-що история е история за болката, объркването и безсилието, история за осъзнаването на необходимостта от избор, и затова ще бъде поучителна за всеки. Преди всичко, трябва да разберете - ако вие изпитвате объркване и осъзнаете това свое състояние - поздравете себе си. Това значи, че вие се си навици и предишния си начин на живот, за да направите всичко отново. Не трябва да мислите, че ако чувствате в себе си хаос и смущение, пътя е без изход. Обратно - това е възвишено състояние на битието - при условие, че не пребивавате в него безкрайно. За да не останете безкрайно в това състояние, подчинете се на поставената задача и признайте, че вие действително работите над нещо важно.
За личното израстване е абсолютно необходимо да обичате себе си и да се доверявате на себе си. Когато човек попадне в ситуация, която му се струва далеч от идеала може да му се стори, че някой го е излъгал в живота. Но ако човек вярва, че създава своята собствена реалност, то възниква риск малко да се обърка - защо ти все пак си направил далеч не идеалния избор?
Всеки трябва да си зададе въпроса: "Какво означава за мен служенето на другите? По какъв начин мога да създам възможности за своя растеж? В какво се състоят основните трудности на моите родители? Какво означава всичко това за мен?" Осмисляйки всяка от възникващите ситуации, вие задържате себе си на земята, а отказа от обсъждане на това кое е правилно и кое - неправилно, ви позволява да се придвижвате напред в своето възприемане на реалността и да изпитвате състрадание към себе си.
Вие често поставяте себе си в трудни ситуации, за да имате възможност да помагате на другите, които се намират в още по-трудно положение. На този, при когото всичко върви по мед и масло, често му е трудно да общува с други представители на човешкия род. Но когато сте претърпели много трудности и лишения и сте разбрали, че всичко това е резултат от проявите на мислите, ще ви бъде доста по-лесно (при наличието на силно желание и несъкрушимо намерение) да измените това, което става около вас. Вие вече сте преминали своя урок и сега виждате, че ви е било необходимо да имате точно такива родители. А родителите ви са изучавали своя урок - за това как техните болезнени пристрастия не са им давали възможност да живеят най-пълноценно. Всеки урок винаги е урок - и за вас и за целия свят. Вашето семейство е ваше огледало. Всички вие сте огледало един за друг. Постарайте се да приемете това и да свикнете с мисълта, че вие играете своя роля. Това е ваша пиеса. Вие в нея сте и актьор и драматург и режисьор.
Позволявайте си да излизате от пиесата в която играете и да погледнете отстрани на това, което прави тя за вас. Позволявайте си да пренапишете своята пиеса. Но не унищожавайте своя опит, а стройте върху него, добавяйки към него. Вие се сблъсквате с огромни проблеми, когато се опитвате да изтриете части от своя живот. Прибавяйте новата информация и опит към старите. Вярвайте в това, че вие се движите към големи възможности за любов и растеж, а в идеалния случай - за да служите.
Служенето е висшата форма на самоизцеление. Когато сте заети със служене, това изглежда така, сякаш помагате на другите. Но при това вие сте заети с висшата форма на лечителство - вие лекувате своята душа! Вие се освобождавате и включвате към единството на битието. Но за да се придвижите към служене, трябва да натрупате повече опит - без него служенето е невъзможно. Когато се оказвате в болезнени ситуации, запитайте себе си: вярвате ли, че животът е болка? Доколко е необходима болката? Възможно ли е да преживеете живота си без болка?
Помнете, че вие самите сте си избрали своите родители. Именно в това гнездо вие сте имали най-добрите възможности за учение и растеж. Това не е последният избор - последен избор изобщо няма. Вашите родители са вашата охрана във физическия свят. Те придават структура и на вашите убеждения и на вашето мислене.
Животът не е задължително да бъде болезнен. Проверете своите чувства и убеждения. Ако някои от тях не са напълно идеални, отстранете ги, както сваляте ненужни дрехи. Ако мислите ви вече не ви устройват, ако не са продуктивни, ако не подобряват вашия свят (какъвто искате да го преживеете) - отхвърлете ги.
В своята медитация се опитайте да визуализирате голям кашон. Вие слагате в него всичко, което вече не ви е необходимо, всички стари схеми и убеждения. Мислено простете на своите родители за тяхното неведение. Простете им за това, че не са знаели на какво да ви учат. И простете на себе си затова, че ги осъждате. Ще видите, че веднага ще се отделите от мъртвата точка. Ще се преустройвате и променяте за да способствате на вашия личен растеж. И не забравяйте - вие самите сте свой главен инструмент. Вие самите сте това парче глина, над което работите. Помнете това. Вие работите над себе си, а не над другите. Другите са вторичен продукт.
Работете над себе си и ще измените света. Обичайте себе си и ще измените света. Искайте да ви бъде показван пътя. Призовавайте за помощ. Искайте наставления. Позволете си да се подчините на висшето благо, което можете да проявите. А след това, освободете себе си и простете.
ВЪПРОС: Чувствам, че цялото ми същество е готово да се промени, но имам и голям страх и неведение. Искам да знам. Моля за ръководство. А получавам отговори: "Чакай". "Още е рано". "Търпение!" Но вместо да натрупам търпение, натрупвам пик от нетърпение.
ПЛЕЯДИТЕ: Това става така, защото не се доверявате на себе си. Боите се от това, което ви чака занапред. Преди всичко трябва да разберете, че всеки от вас живее в свой собствен свят. Вие всички сте се договорили, че съществува само един свят, но всеки от вас формира за себе си свят от собствения си опит. Ако решите, че този свят ще бъде безопасен, такъв и ще стане. Но даже и в този мир и спокойствие, вие можете да се натъкнете на някои плашещи неща. Ако вярвате в това, че вас ви водят по пътя, ако вярвате в това, че се намирате по-високо от останалите и че вашия свят е изпълнен със спокойствие и радост - така и ще бъде. Говорим за този свят, в който живеете вие и никой друг.
Научавайки се да се доверявате на себе си и да се потапяте в свят на безопасност и великолепие, вие ще придобиете известно търпение, което ще ви позволи да дочакате до този момент, в който този свят се разгърне пред вас с цялата си красота.
Единствено от самите вас зависи дали ще бъдете търпеливи, дали ще съумеете да обикнете себе си такива, каквите сте и ще повярвате ли в това, че тъмните пътешествия на вашата душа се явяват само необходим опит, който ще ви помогне по-добре да разберете пътя на другите. Именно вие можете сега да понесете към хората светлината и да ги изведете от тъмнината. Но преди всичко, вие сте длъжни да разберете какви сте всъщност и защо сте станали такива, каквите сте. Ако нямате свой собствен опит, вие никога няма да можете да разберете това.
Не съдете себе си за своите действия и за това кои сте били преди това. Приемете своята сила. Приемете себе си такива, каквито сте. Съгласете се с това, че носите светлина за самите себе си, а после се подчинете на своята роля, въоръжете се с търпение и оставете на действието да се развие. Времето ще се ускори и ще потече много бързо за вас. Не си струва да го пришпорвате. Пред вас има още много години опит и игра в собствената ви пиеса. Това е, което ви предстои. Сега се подготвяте за път. Събирате багаж от собствени знания, от своята преданост на идеята. Разучавате ролята на лидер. В новото общество ще има голямо търсене на опори, които да го поддържат. Много от вас ще трябва да устоят на всяка цена и да вярват в себе си. Ние ви молим да поемете такава отговорност - всички вие.
ВЪПРОС: Струва ми се, че човек, който се занимава с търсене на себе си, е доста уязвим - особено по време на сън. Лично на мен ми се е случвало да чувствам, че преживявам някакво недобро нахлуване. Такова действително ли е възможно?
ПЛЕЯДИТЕ: Първите ви думи бяха "Струва ми се". "Струва ми се, че човек е уязвим." В това се крие всичко. Ето в какво влагате своята сила. Ето какво искате да получите в действителност. На вас ви е нужна демонстрация на вашата собствена вяра в своята уязвимост. Естествено, при това можете да изпитвате каквото си искате - всичко, което ще потвърди вашата уязвимост пред неочакваното нахлуване. Вие сте подложени на завладяване, на нападение - всичко, което следва от уязвимостта.
Вашата най-голяма възможност за растеж е несъвместима с уязвимостта, или с идеята за лесно превръщане в жертва. Вие сами си създавате демонстрация за потвърждение на това. Много по-добре е да формирате свят с помощта на проява на мисълта, като казвате: "Вярвам, че съм в безопасност. Вярвам, че ще ме преведат по пътя. Вярвам, че съм благословен. Вярвам, че съм преминал божествено обучение, че съм обучаван по време на сън." Чувствате ли разликата?
Да, в избора на думите.
ПЛЕЯДИАНЦИТЕ: Не, в избора на вярванията. Вие можете да изберете и предишните думи и въпреки това да вярвате, че оставате уязвими; но можете да убедите себе си и в своята неуязвимост. За да си обясните откъде се е взела тази вяра в собствената си уязвимост, вие трябва да проследите хода на целия си живот. Всеки път, когато човек мисли за своята уязвимост, той може да си казва "Но нали с мен се случи това и това и това и това - това потвърждава, че съм уязвим".
Ние говорим за това, че мисълта винаги е първична, а опитът винаги е вторичен. Никога не става иначе. Ситуация, при която в началото възприемате някакъв опит и едва след това започвате да строите на негова основа собствените си мисли, е невъзможна: вашият опит задължително ще бъде пряко отражение на това какво мислите.
Ето защо ви казваме: следете за своите мисли, старайте се да опознаете себе си. Говорете с другите с гласа на любовта. Казвайте "аз вярвам", или "аз чувствам". Говорейки по този начин вие ще се приближите към същността на самия себе си, а приближавайки се към собственото си ядро ще разберете, че формирате собствен опит на основата на чувствата и мислите.
Ако сте открили в себе си идеи, които ви изглеждат далеч от идеалните, опитайте се да се промените. Ако незабавната промяна не ви се отдава, всеки ден в продължение на 5 минути внедрявайте в себе си новото усещане и привиквайте към мисълта за това, че в тези пет минути вие се чувствате в безопасност и имате надеждна опора. След такава тренировка, през цялото останало време можете да се опивате от своята уязвимост.
Ако правите това по няколко пъти на ден ще забележите, че мислите ви ви заставят да се чувствате във всеки случай малко по иначе.
ВЪПРОС: Доколкото разбирам, всичко казано от вас днес може да се нарече основи на метафизично учение.
ПЛЕЯДИАНЦИТЕ: Това е така. Искаме да ви кажем - на вас и на вашата планета - само това, че тази информация съществува от незапомнени времена; в някакъв период е била скрита от вас, макар че по принцип тази информация е открита за всички и всеки. Ние се намираме тук само за да ви напомним за това, за да ви подтикнем напред. Ние сме тук затова - за да можем посредством контакта да ви съобщим непосредственото усещане, като при това отговорим на евентуалните ви въпроси, както и за да ви дадем възможност да се движите самостоятелно напред. Освен това, нашата функция се състои в това да ви ободрим, да ви изпълним с любов, за да разберете, че вие самите се явявате въплъщение на любовта.
Вие сте много високо ценени, а вашата планета е идеално място за съществуване. Бъдете горди с това какви сте. Ние идваме тук доброволно, защото ви уважаваме и защото ни е грижа за вас. Всички вие сте същества, живеещи в много измерения. Вие прониквате с поглед в много видове реалност, всеки от които е ценен и достоверен.
Събуждайте се по-скоро!
За нас беше удоволствие да разговаряме с вас, приемете нашата благословия. Обърнете се към нас, когато имате нужда от съдействие. Създавайте свои собствени магистрали на изражение, защото вие наистина участвате във велико пътешествие.
Откъс от книгата на Емилия Манолова "Плеядианците - Ние сме тук"

Няма коментари:

Публикуване на коментар