петък, 21 януари 2011 г.

Плеядите - РАЗЧУПВАНЕ НА ШАБЛОНИТЕ

Бихме искали да поговорим за свободата и за това какво мислите, че съдържа полета към свободата. Предстои духовна революция. САЩ ще покажат какво наистина означава свободата. Тя означава да проявяваш мислите си и да бъдеш човек, който кара реалностите да се раздвижват. Ето към какво се придвижвате. 

Онези от вас, които мислят, че сте свободни, са заседнали в ограничения. Придържате границите толкова близо до своето същество. Твърде далеч сте от това да сте свободни. Свободата няма ограничения. Свободата винаги има да ходи някъде другаде. Именно когато се застъпвате за своята свобода и твърдите, че сте свободни, сте всъщност най-далеч от свободата. Защото свободата не познава граници. Винаги има още накъде. Това е полета към свободата. 

Въпрос: Как свързвате отдаването на своята воля на съзидателната жизнена сила и работата с тази сила, успоредно с проявяването, или сътворяването? 

Плеядианците: Когато говорите за предоставяне на волята си трябва да помните, че Първата Причина, Първосъздателя, Бог, е във всички неща. Вие работите с волята на Първосъздателя. Първата Причина не съди. Първата Причина просто позволява пътешествието да бъде проучено. От индивидуалното съзнание зависи да се придвижи през опита, за да определи какво ще бъде най- голямото изравняване на енергия, с оглед улесняване на растежа. Вие намеквате, че човек може да сгреши. Че може да бъде лош. Че може да тръгне срещу Божията воля. 

Това което ще кажем ние е, че дори в случаите, когато някой, според вашите критерии, тръгне срещу Божията воля, Бог пак е с него. Всички вие мислите, че ако нещо е приповдигнато, трябва да е правилно и обратно. Всеки от вас е участвал в много преживявания, които са били не чак толкова уютни и комфортни. Всеки от вас в тези ситуации е научавал нещо фантастично, нещо, което остава с вас, което ви позволява да изградите цяла нова магистрала на своето съзнание върху тази основа, тъй като сте направили нещо, което не е било добро. 

Отстранете се от осъждането. Придвижете се в свободата на себе си в самия момент. Не поставяйте никакви ограничения относно това какво мислите, че можете или не можете да направите. За да си осигурите най-голям растеж, работете за себе си с изпълнено с любов сърце, почитайки себе си, чувствайки тази великолепна енергия на Аза. 

Въпрос: Страхът ограничение ли е? 

Плеядианците: Страхът е ограничение, да. Той е един от най-древните ваши придружители, тъй като е границата, която вие осмисляте. Имате основателна причина за това, поне така си мислите. И така, вие създавате солидна тухлена стена със страх. Всеки един от вас, в хода на вашите пътешествия, ще трябва да разтвори своите страхове, независимо дали са страх от неизвестното, или от прекалено добре познатото. 

Една жена ни разказа за съня, който е сънувала, а ние й обяснихме какво се е случило. В съня си тя настоявала да отиде на място, където не е разбирала правилата на играта. Не е била подготвена да надмогне тъмнината, която е видяла. Страхът й е свършил добра работа, защото е отстранил астралното й тяло от мястото. Била е смела поради наличието на тренинг, но е разбрала, че все още съществуват плашещи области за нея. Разбрала е, че ще трябва да се изправи лице в лице с този страх, но ще й трябва сила, за да навлезе в вего и да го разтвори. Без наличието на силата, този страх е дошъл при нея и е завладял нейния свят в астрала дотолкова, че това е засегнало физическото й тяло. Не могла да подравни своето астрално тяло с физическото и се борела за да се върне обратно в него. Била уплашена, разтърсена до дъното на своето същество. 

Въпрос: С тази свобода открила ли е нови граници? 

Плеядианците: Временно. Казахме ви, че е била самонадеяна мислейки си, че знае всичко. Това е пример за някой, който си мисли, че всичко му е ясно. Следващия път, когато отиде в тази реалност, обзалагаме се, че ще може да се придвижи през нея и нищо няма да й навреди. В този случай, страхът е бил от полза. Той й е помогнал да осъзнае, че нейната душа е била застрашена. Ето за какво служи страха. За да ви осведоми, че живота ви е в опасност, за да ви предпази. Това е причината, поради която той е във вашето тяло. За да знаете и да прегрупирате и преподредите своето придвижване напред. Страхът е сигнал, който казва "внимавай". Но всички вие го използвате погрешно. Всички вие наричате нещата страшни просто защото сте мързеливи. Просто защото ви липсва кураж. 

Въпрос: Дали свободата е осъзнатост в която се придвижваме, или е просто констатация, че винаги се доближаваме до нови възможности? 

Плеядианците: На вашата планета, свободата винаги ще се доближава до новите възможности. Вашите Съединени Щати бяха формирани от големи майстори, които влизаха в тела. Бяха формирани от тези, които бяха родени на скромни места и от други, родени на специални места и инкарнирани във формата на хора, за да внесат определена вибрация в една земя, която впоследствие щеше да бъде позната като лидер на това движение. Това време се връща. Много от вашите духовни водачи отново са инкарнирани в различни форми. И те се събират заедно. Налице е събуждане и сред членовете на вашето правителство. Мнозина искат да видят тази свобода доближена до сърцата на хората. И те ще се сплотят в тази страна около това какво е свободата. 

Няма начин тя да бъде подтисната. Няма начин да бъде спряно това. То е извън възможностите на хората. Казахме ви, че вие сте обичани същества на вашата планета. 

Някои от вас избраха да пребивават в големи трудности и това е ваш избор. Затова, ако изберете да пребивавате в радост, ние ви приветстваме. Но всички вие сте се прераждали многократно на тази равнина. И всеки път между своите прераждания, вие сте протестирали и сте искали съдействие и сте настоявали, че вашето съзнание е готово за тези времена. 

Въпрос: Може би малко сме поразширили своите граници? 

Плеядианците: Да, така е. Когато не сте в тяло, се разширявате прекрасно. Ето, енергията е била помолена да дойде и проектира времето - това е времето. Така, че то е проектирано и призовано от самите вас. Тези богове създатели работят с вас в символични взаимоотношения, за да променят, от самите дълбини на вашето същество това, на което сте способни. Вие мислите, че предстои много работа. Това не е така. Вие бивате променяни. Всичко, което е необходимо да направите, е да реагирате по много простичък начин на промените, които се трансплантират вътре в самите вас. Вие просто трябва да натиснете бутона за активиране. 

Въпрос: Струва ни се трудно да проявяваме, защото ни се иска да вярваме в нещо различно от това, което възприемаме като истина точно тогава и там. Като борбата на китайците да правят демонстрации за свободата понеже не забелязват, че в същия момент я притежават. Това ли е причината, поради която за мен е трудно да повярвам, че мога да проявявам неогранчената свобода да се придвижа в своето съзнание - защото я преживявам като нещо толкова заключено, толкова затворено, че сякаш просто не прави смисъл? 

Плеядианците: Възможностите за всичко, което желаете, са вътре във вас. Докато не убедите себе си в това и не се откажете да слагате граници на това кое е възможно, няма да си дадете възможност да откриете това. Помнете Китайците. Спомнете си какви възможности преследват те, които някои от тях считат, че са извън техния обсег. А вие ги приемате като нещо дадено. Свободата да живеете на хубаво място. Свободата да си купувате рехи. Свободата да си купувате нещо да ядете. Свободата да вървите по улицата невредим. Свободата да ви познават, да приемат това, което мислите и никой да не ви заключва заради това. 

Това са древните свободи за които сте се борили, за които другите се събуждат сега. Трябва да осъзнаете идеята как преди тези неща са били невъзможни за някои хора. И са все още невъзможни за някои. Трябва да приемете своята перспектива и да почувствате състрадание към тях и да оставите идеята, че това не е възможно да си отиде. 

Вгледайте се в това, което считате за невъзможно. Осъзнайте го, разпознайте го като блестящ проблясък на разбиране, "Боже, аз пък мисля това за невъзможно. Това не е много мъдро от моя страна, нали? Поставям си ограничения." Вие се застъпвате просто за един мисловен стереотип. 

Въпрос: За да разчупим определен стереотип, необходимо ли е да вярваме, че заслужаваме да получим онова, до което се домогваме? 

Плеядианците: Винаги заслужава възможността. Възможно ли е? Да, може би е възможно. Заслужавам ли го? Достоен ли съм за него? Непрекъснато се люшкате между тези неща. Именно в това е посвещаването. То е упоритата настойчивост, насочена към разширяване на границите. То е да погледнеш към онова, което преди си приемал като дефиниция и да кажеш, "Да му се не види, ще се стремя към повече". 

Това означава съзнателно да го отстранявате, без да се притеснявате за това как или какво ще стане. Излезте от логическото мислене. Отстранете границата, а след това не влизайте в логически дебат със самия себе си. Пребивавайте в съзидателния ум. 

Въпрос: Забелязвам, че блокирам нещата, които ми се случват посредством логическия си ум. Можете ли да ми предложите начини да премина отвъд това? 

Плеядианците: Това е добър въпрос. Как човек спира да танцува с логическото мислене? Това е голямо предизвикателство. Но това е и система от вярвания. Логическото мислене винаги иска контрол, винаги счита, че е право. Съзидателният ум, детето, не спори дали е право. То иска приключение, вълнение, нещо ново. Това е въпрос на означение. Фокусирайте се върху съзнателното усещане за това как желаете да подходите към своя живот. 

Логическият ум винаги ви държи в ограничения. Дава ви чувство за фалшива сигурност и фалшива идентичност. Логическото мислене обикновено представя страховете. То ви предпазва да не направите онова, което се страхувате да направите. Съзидателният ум е импулсивното Аз. Това, което не търси логически смисъл и което не признава забрани. 

Съзидателният ум има директна връзка с вашите водачи, с онази част от вас, която би ви осигурила всичката радост и цялата хармония, които бихте могли да желаете. Логическият ум и егото прикрепено към него, се страхуват да не сгрешат. Страхувате се да не изглеждате глупаво. Затова онези, които се страхуват да се опрат на съзидателността ще открият, че се борят с трудности. Онези пък, които се движат със съзидателност и доверие ще открият, че светът се отваря пред тях и че не съществува никакво логическо обяснение за това. 

Има много хора, които са играли с тези идеи и които са имали успех. За своя огромна изненада при това. Това е просто разчупване на шаблон. Разширяване на навик. Когато решите да откажете цигарите какво правите? Просто спирате. 

Когато решите да отслабвате, започвате да следвате определената програма, която сте избрали, определяте и начина, по който ще я постигнете. Когато искате да направите нещо, то включва определени действия. Затова, когато искате да се придвижите в съзидателния ум, предприемате действия да пристъпите в своето импулсивно, неконтролируемо, интуитивно Аз. 

Въпрос: Как се прави това? 

Плеядианците: Как спирате цигарите? Не се шегуваме, говорим сериозно. Как го правите? Просто не вземате поредната цигара, нали? 

Когато вземете решение, че сте готови да спрете да използвате логическото мислене, съществуват много техники, които ще се активират за вас. 

Но, както споменахме, вие имате договори и споразумения с логическия ум, които ви е много трудно да нарушите. Възвърнете собствената си сила. Проектирайте себе си. Проектирайте своя свят. Движете се из него по всякакъв избран от вас самите начин. Ще ви научим нещо ново. Не че е чак толкова ново, колкото има нов оттенък. Когато бяхме във Вашингтон DC, Барбара и нейните приятели се срещаха с много хора. Тя им каза, "Хайде да не превръщаме това в прекалено трудна работа. Нека просто да възнамерим какво искаме и да седнем и да го оставим да дойде само при нас". 

И така, те възнамериха буря. Всеки се опитваше да "зарази" другия с нещо изумително. Те се смееха и си прекарваха добре и излъчваха прекрасни вибрации. Даже измислиха и име "Да поиграем Интендо". 

Защо да не поигравате по мъничко Интендо всеки ден със себе си, или със своите приятели? Забавно е и ви предлагаме да го направите, защото това ще ви позволи да разчупите бариерите. 

Въпрос: Често съм бил в изменено съзнание. Но не вярвам, че тези състояния са възможни. Не разбирам защо не вярвам във възможността за съществуването нещо, което съм преживявал? 

Плеядианците: Защото сте заседнал в логическия ум. Ето заради какво се застъпвате - заради логическия ум. Казвате, "Не вярвам, че това, което преживявам е възможно." Необходимо ви е да направите пътешествието с Дороти и Тото. 

Това е контрола на логическия ум. Той няма да насърчи разчупването на даден шаблон. Логическият ум настоява, че определен свят вибрира според определен шаблон. Затова вие спорите с логическия ум. Отново трябва да ви приканим да пристъпите отвъд логиката. Започнете да вярвате в това, че множество неща са нелогични и не ги осъждайте. 

Въпрос: Казахте ми, че моето съзнание ще се промени, когато премина отвъд ограничението на мисленето че съм това и това, че живея в тази година, в това тяло, че съм това Аз. Какво имахте предвид? 

Плеядианците: Когато говорехме за дефинирането на себе си просто казвахме, че когато определяте кои сте, това е граница, която поставяте около себе си. Колкото повече дефинирате себе си, толкова повече граници имате относно това, което мислите, че сте способни да преживеете. 

Много от вас описват себе си така добре, че поставят около себе си граници от името на другите хора: казвате "Аз съм еди коя си, имам три деца и съм машинописка". 

Това, към което се придвижвате, е да се откажете от контрола над своята идентичност и да му позволите да получи нова обвивка, нова дефиниция. Това е много фина енергия - повторното дефиниране на това кое е вашето Аз. Вие разбирате, че дефинирайки идентичността си отново, не ставате по-малко. Не губите нищо. Печелите перспектива за себе си. 

Ето в какво ви е трудно да убедите себе си. Логическият ум ви е убедил, че можете да изгубите себе си. Това ни отвежда до идеята за смъртта. Вие асоциирате отдаването на логическата част от себе си със смъртта на своето его и анихилиирането на своето същество. Повечето от вас се страхуват от това, което лежи отвъд смъртта. Ето откъде идват блокажите ви. На вашата планета не е общоприет факта, че смърт няма. 

Въпрос: Ако няма смърт, значи няма и провал, нали? 

Плеядианците: Провалът донякъде е синоним на смъртта. Провалът може да бъде отнесен по- нататък и по-нататък, защото когато някой се провали, се страхува, че ще бъде анихилииран. Съществува страх от провала, защото се смущавате от мястото на което отивате и което асоциирате със смъртта. Когато някой се провали, се чувства близо до смъртта. Предава се. Счита, че там няма нищо. Но разберете, това вярване е като вярването в смъртта. 

Въпрос: Нима провалът не е просто въпрос на гледна точка? 

Плеядианците: Да, това е така. Провалът е нуждата да се придържаш към едно определено място, да си покажеш, че се боиш да се придвижиш. 

Провал не съществува. Провалът е етикет, точно както е етикет и смъртта. Той притежава персонално значение за вас. Вие възприемате това вярване, или този страх от провал, защото влагате сила в него и именно защото го етикетирате като провал. Съществуват индивиди, които определено желаят да се занимават по-обстойно с провала. 

Те търсят съчувствие и помощ, когато говорят за бъдещето "О, провалих се. Нужно ми е някой да ме обича, някой да ме прегърне, някой да дойде и да ми помогне, аз се провалих". Просто кажете: "Имам нужда някой да ме обича. Днес имах успех". 

Направете така, че нещата, които са били извън вашия обхват да преминат в пределите на вашия обхват. Ние винаги ще ви предлагаме нов хоризонт, ново преживяване. От самите вас ще си зависи дали ще се възползвате от възможността.

Откъс от книгата на Емилия Манолова - "Плиядианците - Ние сме тук"

Няма коментари:

Публикуване на коментар