четвъртък, 27 януари 2011 г.

Плеядите - САГА ЗА СЕМЕЙСТВОТО НА СВЕТЛИНАТА.Втора Част

Време е всички вие да дефинирате отново, в много по-широк смисъл, своята собствена идентичност. В космоса стават събития, за които вие самите, а и много от вашите политически лидери, нямате представа. Трябва да спрете с тези глупости по обявяването на различни същности за богове. Трябва да спрете да мислите, че има същества, които идват от небесата на вашата планета със специални таланти и способности и това, че всички те са свързани с духовността. Вие като вид ще откриете някои много обезпокоителни идеи през следващите години; може би това няма да стане за 15 или 20 години.
При все това, ние ви подготвяме чрез изявление на Семейството на Светлината, за да можете да разберете и да бъдете информирани за да си съставите свое собствено мнение.
Семейството на Светлината е известно със своя усет за изграждане на общества, където съществува огромен обмен във всички посоки по продължение на светлинните лъчи. Какво означава това? Светлината е информация. Семейството на Светлината е Семейство на Информацията. Съществуват съзнания, които са Семейството на Войната, които прекарват може би милиарди години според вашата концепция за времето, в изучаване, разработване, трупане на опит свързан с контрола над съзнанията. Във вселена, която съществува извън ограниченията на времето, в пределите на зоната със свободна воля, се разиграват всички сценарии.
За вас това е време да промените радикално възгледите си за самите себе си. Да премахнете границите. Да се издигнете над незначителността на ежедневните драми и събития, да започнете да осъзнавате на космическо ниво по-висшата драма, която се разиграва, така, че да сте по-добре информирани за своите собствени намерения, цели и драма. Трябва да сте в състояние да осъзнаете своята идентичност и да сте способни да я насочите към света, който си изберете.
Преживявали сте промени, мнозина от вас. Погледнете назад, за да видите кои сте били преди една година и в идеалния случай, всеки от вас ще се почувства малко по-зареден със сила. В идеалния случай, всеки от вас ще почувства, че вие във всеки момент създавате своята собствена реалност. И, в идеалния случай, всеки от вас ще приеме, че всяка от ситуациите, които преживявате (като заети с работа, или като безработни), е по ваш проект. В идеалния случай, по това време вече ще сте привлекли изкуството да проявявате, защото за вас е време да привлечете космическата мрежа, мрежата, която се активира чрез светлинно закодираните влакна намиращи се извън вашето тяло, а след това да свържете тази мрежа наситена с информация в своите души така, че да можете да станете предаватели на тези данни на вашата планета.
За вас е време да разрушите границите около себе си. Тези граници са произхождали от вярванията, които са ви били давани, докато сте били в пределите на системата на двойната спирала. Докато другите спирали се формират във вашето тяло и започнат да струпват информацията заедно, а Семейството на Светлината започне отново да вибрира на тази планета и да променя нейния вибрационен курс ще откриете, че имате нужда да знаете и вярвате, че сте много по-способни, отколкото понастоящем вярвате, че сте.
Вие трябва да сте много по-прозорливи относно това какво и кой ще дойде от небесата, защото в противен случай ще бъдете мамени и баламосвани, а няма да можете да осъзнаете, че ви мамят.
Ние виждаме това, защото знаем колко лесно е да бъдете измамени. Понякога и ние го правим, за да ви подтикваме да се придвижвате напред. Казвали сме ви това и друг път. Причината е, че ако ви бяхме разказали цялата история, много от вас отдавна щяха избягат. Така е. Затова ви внушаваме доверие. Внушихме ви новата информация, която гласи, че създавате себе си, че създавате своята реалност посредством своите мисли. С тази информация вие можете да започнете да създавате свят, проектиран от Семейството на Светлината така, че върху част от тази земя да могат да бъдат наложени един план и нова мрежа и да може да бъде създадена една изцяло нова реалност, защото тук, на вашата планета, понастоящем съществува потенциал в резултат на който в някакъв момент да избухне огромна космическа война.
От историческа гледна точка, вие сте давали имена на богове на същества и цветовете на лъчите и е имало толкова много ала-баланици, че дори не сте схванали истинската картина на това, което става в космоса. Вие проължавате да наричате тези същества богове и имате напълно превратна представа за тях.
Вие, като членове на Семейството на Светлината, имате същност в друга реалност, тя е онази идентичност, за която четете по книгите или която другите боготворят. Не е нужно да бъде превръщана в предмет на обожание. Тя просто е. Тя не е по-различна от онова вас, което седи пред нас. То си има своята драма и работи по същия начин, по който и вие. Просто е по-информирана, защото в сравнение с вас, работи на различна честота. Вие сте дошли тук, за да внесете тази честота и да направите така, че тази честота отново да се установи на планетата. Тази честота, която е информирана създава равенство.
Членовете на Семейството на Светлината са ренегати. Те определено са ренегати. Те внасят нещо в реалността, което на свой ред създава хаос на други равнини. И мнозина казват "О, не, ето я Светлината". Техните системи, или техните планове биват изтласквани встрани, защото Светлината навлиза и разрушава системите.
Системите от информация, системите на обществото, системите на световете се формират според информацията, която някой ви дава. Но всъщност те са формирани повече според липсата на информация, която някой не ви дава. Онова, което не знаете, което останалите крият от вас, формира вашите вярвания. Както в сексуалността. Както това, че никой не ви е информирал, че това, което мислите твори вашия свят. И така, светлината представлява информация - от онази, която притежава твърде много движение, която евентуално всички системи развиват. Светлината може да бъде една безсистемна организация, защото тя непрекъснато нарушава своите граници.
В рамките на Семейството на Светлината съществуват тези, които са консервативни. Които искат да крият. Които искат да скриват системи и идеи. Вие сте част от ренегатите. Вие нямате намерение да коленичите и да боготворите никого. Никой не може да застане пред вас, а вие да го следвате - освен за малко, защото сте забравили. Но вие ще знаете, че сте от тази част на Семейството на Светлината, която непрекъснато развява флага на свободата да не следваш никого, освен вътрешния си водач.
Съществуват онези, които правят всичко по силите си, за да не допуснат Светлината да проникне в системите. Съществува Божествен План, който е установен по много начини на тази планета. Този Божествен План е свързан със защита и екраниране на Светлината. Всичко се прави в съответния ред. Светлината няма необходимост от реклами на първа страница, или от бюлетин- бордове или обяви. Светлината е честота, а честотата е онова, което се разпространява по планетата. Докато тази честота се разпространява, то става, защото членовете на Семейството на Светлината позволяват на информацията да бъде приета в техните тела, а след това просто позволяват на тази информация да бъде разпространявана живеейки, съществувайки.
Можете ли да проумеете, че ще има такива, които ще идват от звездите на вашата планета и които ще притежават способностите, които ще бъдат изумителни за масовото съзнание на хората на тази планета? Тези същества нямат чувства. Те не са свързани с някакво духовно търсене. Изборът на търсенето, на събуждането на духовното Аз е, разбира се, свободен за всеки на тази планета, за всеки във вселената. Не всеки ще си дава смета за това.
Точно както вие самите сте отгледали на вашата планета много мощни индивиди, които не чувстват, които нямат връзка със своето емоционално и духовно съзнание, съществуват тези, които съществуват в космоса, които са изключително мощни космически крале, космически същности, които нямат нищо общо с духовността. Те ще бъдат мощни сили, сили, с които ако срещнете, ще се чувствате като Давид пред Голиат. Ето защо е важно за всички, които се учат как да променят своята реалност, да научат как да танцуват между вибрациите на честотата, да бъдат в състояние да скачат на перона на света, който ще искате да преживеете.
Въпрос: И така, тези високо развити, ментални същества, са разединени от своя духовен център и не са членове на Светлината, така ли?
Плеядианците: Това е един от най-големите уроци за вас като хора. Семейството на Светлината във вас знае това много добре. Но вие все още не сте събудени за тази част. Вие сте все още в човешката част от себе си. А човешката част е поставила граници относно това кой е добър и кой е лош, както и кой кой е в космическата йерархия. Съществува огромно количество литература на тази тема и вие сте попили всяка идея от тази литература. Ние ви казваме - отхвърлете всяка една идея. Отхвърлете всяка една от тези идеи, включително и тази, която ви обявява за кои да мислите, нас самите.
През следващите години тези, които идват от небето, няма да са членове на Семейството на Светлината. Те ще бъдат огледално изображение на онези на планетата. Казахме ви, вашия урок е да станете свой собствен авторитет и да спрете да отдавате процеса по вземането на решенията си на правителствените лица, или на родителите и учителите си, или на който и да е друг. Време е хората от земята да станат суверенни.
Хората от земята имат нужда първо да бъдат измамени, за да осъзнаят това. Много от вас може да се окажат много разстроени. Ще виждате неща, които другите не виждат. Ще виждате как масова мания завладява планетата и няма да можете да живеете с това. Ще видите множество хора да се движат към нещо, към фалшив бог, който е една глупост. Това ще бъде времето, което за вас ще е сигнал да се оттеглите.
Започвате да чувствате какво е възможно да се задава. Както ви казахме преди, не е лесна задача да носите светлината. Щом я внесете в тялото си, няма спиране. Не можете са кажете "Напускам отбора на светлината". Щом светлината е там, свършено е с това.
Искаме да си дадете сметка, че онези същества, които са космически същества, които са около вашата планета по това време и с които вашите правителства са сключили договори, се занимават със същите идеи, с които и вие. Съществуват онези с по-ниска интелигентност, от по-ниските йерархии, или както искате да ги наречете. Те са същества, които отразяват вашите вярвания и вашата драма обратно към вас. Те са били обвинявани в противно поведение, обвинявани са, че правят осакатявания на добитък и отвличания на хора, оплаквали се на много от организационните членове на УФО- организациите, проучващи подобни случаи.
При все това, те функционират като огледало, за да ви покажат вашия свят, да ви покажат с какво се съгласявате и какво приемате да правят вашите лидери по целия свят. Тези извънземни, които идват тук, не правят нищо различно, от това, което собствения ви вид прави, или от това, което масите позволяват на лидерите да правят от тяхно име, просто защото те не се изправят, за да кажат "Хей, аз не одобрявам това!".
На тази планета съществува приемане, "Направи това вместо мен. Не искам да нося отговорност. Стани мой официален представител в правителството. Стани мой учител. Стани мой шеф. Някой да ми каже какво да направя".
Тези извънземни отразяват за вас това. Спомняте ли си филма "V"? Преди много години, този филм беше показан на вашата планета, за да ви даде представа за коварството и склонноста към заговорничене на определени същности, които ще дойдат от космоса и които някои ще боготворят и за които ще мислят, че са майстори притежаващи абсолютно могъщество. Тези сценарии ще се окажат верни. Предстои сливане на човешкото съзнание с извънземното космическо присъствие на тази планета. То ви бива продавано с нарастващи темпове.
Това, което ние казваме е, че много от вас, които сте проучвали и използвали своята собствена прозорливост ще бъдат шокирани и отвратени от глупостта и обожанието, което останалата част от расата ще прояви към определени същества от космоса, които ще минат за ваши създатели, въпреки, че дори нямат тела като вашите. Те ще бъдат в състояние да правят много неща, да споделят много технологии. Те може би ще излекуват определени болести, които сами са спомогнали да бъдат създадени, показвайки на учени на вашата планета как да създават биологични оръжия.
Вие ще се оттеглите, защото ще се отвратите от обществото, защото няма да ви привличат тези нови богове. Разбирате ли това? Разбирате ли, че новите богове могат да бъдат влечугоподобни? Това е малко смешно, не мислите ли? Затегнете коланите. Нямате идея какво се задава. Ето защо ние казваме "Ако ви бяхме казали всичко, което ви чака, отдавна да сте се разпръснали".
И, помнете, ние ви казахме преди, че някои играят и в двата отбора, тъй като са двойни агенти, и т.н. Много е сложно. Толкова е сложно, че е време да пораснете и да разберете. Водихме ви за ръчичка тези няколко месеца и разширяваме вашите парадигми, разширяваме вашата идентичност, защото ви подготвяме за нещо така, че да можете да останете здраво в пределите на своята идентичност и да не бъдете сразени от това, което сте мислели, че е навън.
О, скъпо човечество, вие участвате в приключение. И само вие можете да го проведете. Не- физическите сфери непрекъснато ви подкрепят. Членовете на Семейството на Светлината са около вас и с вас през цялото време. Но вие трябва да усвоите законите, които споделихме с вас и да ги закотвите на тази планета.
Щом започнете да живеете всичко, на което сме ви учили с това божествено безгрижие, тази вяра в идентичността, тази вяра в синхроничността, тази вяра че сте част от план, ще откриете, че даже в средата на огромни катаклизми, на изумителни предизвикателства, ще бъдете в състояние да отправите предизвикателство към човешките закони.
Въпрос: Тогава, в известен смисъл, Светлината са разрушители. Разрушаваме старото, за да можем да създадем нов свят. Значи, всъщност ние не можем да заемем пасивна позиция.
Плеядианците: Разбира се, че не. Вие играете невероятно активна роля. Както ви казахме, има мнозина, които казват, "О, не, ето, идва Светлината!" Знае се, че Светлината променя всяка вибрационна честота, която срещне. Светлината носи информация. Информацията разширява ситемите. А старите системи, вече не могат да съществуват. Затова, докато светлината се придвижва, за да разрушава, тя ражда нови ситеми чрез онова, което оставя след себе си. Формира се нов ред.
За някои от вас е трудно да мислят за себе си като за разрушители, тъй като вие притежавате система за вярване относно това. Това е парадигма. За онези, които са заседнали в тази вибрация - ако не разрушите тези идеи, ще станете много ограничени и приковани в преживяването на реалността.
Да, вие сте разрушители. Вие определено сте разрушители. Вие разрушавате системите, където преобладава отбора на Тъмните Фланелки, където преобладава невежеството. Светлината навлиза, за да разруши всички системи.
Когато говорим за оттегляне имаме предвид, че едва ли ще искате да останете. Ще се чувствате толкова изолирани и толкова сами. Ще чувствате разрушаването на системата от вярвания навсякъде около вас и формирането на такава, с която вие нямате никаква връзка - тази на обожанието или на влечугоподобните хора, или на някакъв друг вид хора. Детските играчки, наречени "Владетелите на Вселената" изобразяват енергии, които са не-духовно свързани и които са малко свирепи. Те са легитимни изображения. Тези хора, или членове на съзнания, които имат връзка с борбата и които имат връзка със страха от отказ или от промяна на авторитета, или от нуждата от авторитет, ще водят огромна битка със съществата, които ще дойдат от космоса.
Въпрос: Кой е най-ефективния начин да се справим с тези енергии? Ако се ангажираме с тях на тяхното ниво, това ще означава да слезем на тяхното ниво.
Плеядианците: Ето за какво сте обучавани вие. Това е мястото, където вашата "космическа дипломатичност" ще ви свърши много добра работа - за онези от вас, които получат дипломите си, че са я усвоили.
Вие използвате своя център за чувстване. Усещате тези неща и позволявате. Имате си свои доводи да не пожелаете да излезете с пръчки и камъни и лъкове и стрели, които сте си направили в задния двор и да атакувате Владетелите на Вселената. Вие позволявате на всяко лице да изживее своята собствена драма. Вие разбирате безпогрешно, че сами си създавате своите преживявания. Дори когато става дума за това, кораб с дължина две мили да кацне на самия покрив на къщата ви.
Да бъдете разрушител значи, че чрез внасяне на светлина в своето тяло, вие внасяте светлина на планетата. А тази светлина носи информация. Честотата на светлината се отнася до историята на вашата идентичност. Историята на вашето специфично съзнание. Както казахме, това съзнание е било разпиляно от вашата база данни, или от вашата клетъчна структура, тъй като онези, които дошли тук за да бъдат ваши богове, не можели да ви контролират, ако притежавате някои от техните способности. Затова те дошли и провели биогенетични опити и мутации, наричани "грехопадението". Това станало когато преобладаващо станало невежеството на човека. Съществуват много различни експерименти, правени по това време. Това продължило доста дълъг период. Светлината представлява събиране в едно на това, което било разпиляно. Всичко, което имате нужда да направите, е да бъдете. Докато вие просто сте и се развивате и оставяте останалата част от личния ви живот да се развива, бивате приемани за даденост и това вие наистина трябва да приемете като дадено - че всички други членове на Светлината се развиват както вас. Вие излъчвате телепатични сигнали, че сте тук, че вашето присъствие е тук така, както ние винаги ви казваме "Ние сме тук". Ние също сме членове на Семейството на Светлината и носим информацията със себе си. Тази информация се излъчва навсякъде. Ще има такива, които ще ви изглеждат направо като въплъщение на хаоса.
Те за известно време ще се чувстват така, сякаш са в състояние на екстаз, щом открият, че това, което мислят за нов авторитет, за по-висш авторитет, една нова парадигма, са богове-животни, или каквото и да е.
Относно боговете-животни. Сега знаете защо са такива статуите на египтяните. Тези същества могат да правят невероятни неща. Те са онези, с които ще работят вашите правителства. Вашето правителство и членовете на всички комисии, ще рекламират и говорят въодушевено за тези същности, тъй като те ще помагат на тези същества за известно време да придобиват все повече и повече богатства.
Съществата, които не са духовно информирани или обучени по духовни начини, отричат съществуването на една сила. Те са разработили научни принципи и технологии, които "разпиляват" законите на духовността.
Всички вие приемате, че понеже разбирате или вярвате в духовните реалии, това означава, че всеки, който е еволюирал, трябва съвсем естествено да се впише в тази информация. Това не е така. Възможно е да станеш блестящ майстор на манипулирането на материята и реалностите и без да разбираш духовните връзки. Много важно е да научите това.
Въпрос: Как свързването ни с нашите многоизмерни Аз може да ни помогне в това?
Плеядианците: Съществуват части от вас самите, които знаят за вас, за чието съществуване вие не знаете. Към това трябва да прехвърлите мост и да го обедините. Вие работите в полето на една по-голяма идентичност, една идентичност, която търси да открие всички свои сили в тази област, всичките си кореспонденти. А вие, разбира се, сте главен кореспондент. Вие сте в най- горещата територия по това време. Вие сте на ключовото място. Това е горещата точка сега.
В идеалния случай, ще бъдете в състояние да станете пътешественици в тази област и ще бъдете в състояние да използвате силата в това тяло. Понякога, може би, ще работите на полето, или в гррадината, или ще си говорите с някого, или ще берете ягоди и нещо ще достигне до вас, звук. И вие ще отидете някъде и ще седнете, ще позволите на настоящата си персоналност, да се отдели и съзнателно ще отведете тази персоналност там, където има нужда от нея, за да даде своя принос към Семейството на Светлината в тази реалност. И ще знаете, че това се случва. Ще осъзнавате това.
Всички вие ще станете многоизмерни играчи. Ще пътувате осъзнато. Това ще ви бъде забавно. Няма да търсите да четете книги, или да слушате касети, или да ходите на кино. Вие ще живеете тези неща. Когато внесете способностите на Семейството на Светлината на тази планета, другите няма да искат да сте тук, защото няма да се вписвате на фона на техните богове.
Не всеки иска да бъде свободен. Вие, като член на Семейството на Светлината, ще сътворите нова земя, която ще бъде свободна. Онези, които не желаят да бъдат свободни, ще си имат тяхна земя. Ще се извърши разцепване на реалностите и ще настъпи момент за раздяла.
Членовете на Семейството на Светлината знаят, че няма нужда да насилват нищо. Те просто работят заедно в хармония, за да се поддържат взаимно, да се търсят взаимно, за да чувстват комфорт в онова, което трябва да правят, защото някои от нещата, които ще трябва да правите ще бъдат скандални. Направо скандални.
Въпрос: Ще можем ли да познаем дали тези същества са от Светлината чрез вслушване в своя център на чувствата и чрез интуицията си?
Плеядианците: Да, ето как ще разберете дали сте в състояние да развиете своята способност да се вслушвате. Ще има мнозина, които ще се обръщат към тях и ще казват "Да, тези са страхотни. Имам прекрасни чувства към тях. Толкова са великолепни. Виж какво могат да правят". Ще изглежда така, сякаш идват да оправят и спасят вашия свят. Когато всъщност, това е просто друга форма на авторитет и контрол.
Имаме предвид това, че хората ще наложат определена система на вярване и определена парадигма върху тези същности. Съществува мащабна програма, която вече набира скорост и е насочена към това да ви бъде продавано присъствието на тези същности.
Много ще се обърнат към обожанието, защото ще изглежда сякаш се правят чудеса. Това ще изглежда като най-великото събитие в историята на света. Ще бъде тиражирано като такова. Ще бъде тиражирано като "нашите космически братя се завръщат". Ще бъде тиражирано като "първия път, когато тези същества идват", като най-голямото събитие в историята на вашия свят. Ще е налице огромна изненада. Отначало може да изглежда, че на човечеството се предоставя изцяло нова възможност, направо златна ера. След това ще откриете, че ще настъпи тирания по-голяма от когато и да било преди.
Целта, разбира се, е всеки да стане суверенен. А планетата - да се обедини. Един наш приятел казваше, че му се иска всяко лице на планетата да стигне "там". Защото не всеки "е там". Не всеки е в тази вибрация която иска, за да работи в хармония в тези времена.
Семейството на Светлината, след като е проникнало и се е инфилтрирало на тази планета, ще създаде своя планетарна сфера, своя собствена земя. Вие ще направите това първоначално чрез създаване на свои комитети на светлината. След това, като работите в космическите лъчи и времевите сектори. Ще се изисква огромно единство на сила и хармония.
Въпрос: Къето и да погледна в своя живот, виждам граници, които съм поставил. Толкова са много, че сякаш най-лесно е просто да възнамеря те да се махнат, защото ако трябва да се справям с всяка от тях поотделно, ще ми отнеме дълго време.
Плеядианците: Ще трябва да се справите с всяка една от тях. Много ви се ще да кажете "Златен звезден прах, отстрани онова, което ме ограничава. Хоп! И съм свободен!" Това е класически пример да искаш да се свържеш отново, но да заобиколиш центъра на чувстването. Вие имате определени емоционални вярвания или чувства, които ви помагат да изведете тези граници извън себе си. Ако трябва да разрушите границата, вие трябва да се справите с емоцията, която я е поставила там. Именно посредством емоционалното тяло сте свързани с духовното тяло. Това е проблемът на много хора. Те искат да заобиколят това, което е трудно, защото ще трябва да си проправят път през него посредством чувствата. Това е дарът, който искате да заметете под килима и да кажете "Не искам да правя това". А всъщност, това са вашите бисери. Това е ключът за разбиване на всяка преграда, дори ако откриете, че имате 101,000 такива прегради. Това, което трябва да направите е не да се разстройвате, че имате две дузини граници. Просто кажете: "Не е ли това интересно". Погледнете границите, които сте изградили и вместо да ги проклинате, просто отбележете "Не е ли това интересно". Вижте дали можете да откриете как се е стигнало до там. На каква цел е служила тази граница. В какъв магазин сте пазарували, когато сте я купили.
Щом признаете и разпознаете нещо и желаете да го освободите, то изчезва. Когато е вкопчвате, или се страхувате, или когато си мислите "Харесвам тази храница. Тя ми върши добра работа", тогава се ограничавате.
Чувството е това, което ви свързва с вашата човечност. Чувстването ви свързва с вашите емоции. Емоциите ви свързват в тази сфера на съществуване към вашето духовно тяло. Имаме предвид това, че емоциите, чувствата са ключа към това, че сте живи в тази реалност. Много реалности съществуват без емоции. Ако искате да отричате емоционалното си Аз в този живот, то би било най-добре да си дадете сметка, че сте го прекратили. Защото, ако не сте част от емоционалното си Аз, няма да успеете в играта, за която говорим. Просто ще бъдете един от тълпата, който гледа телевизия и се чувства като жертва отново и отново и отново.
Ако изпитвате болка в своето емоционално тяло, запитайте се защо според вас тази болка е там и какво е нейното предназначение и защо избирате да създавате болка вместо радост чрез своите емоции. Защо не избирате да създадете радост? Всичко е въпрос на избор. Налага се да ви напомним това.
Повечето хора се страхуват от емоционалния център, от центъра на чувствата си. Страхуват се да чувстват. Вярвайте на своите чувства, независимо какви са те. Вярвайте, че те ви водят към нещо, начина, по който се чувствате ви осигурява едно осъзнаване.
Всички вие искате да пребивавате в живота, но в същото време искате и да бъдете отстранени от него. "Нека бъда тук и да съм мощна личност, но не искам да чувствам или да участвам прекалено в това, защото е твърде болезнено и ще бъда разбит".
Когато не се страхувате от чувствата и се придвижите отвъд осъждането и позволявате на себе си да чувствате по всички начини по които чувствате и се придвижите отвъд тях, ще направите огромен пробив, защото ще сте в състояние да внесете чувства в други реалности. Някои от вас се страхуват да чувстват в тази реалност така, че вие дори няма да участвате в тази реалност, какво ли пък да я владеете.
Ако желаете да постигнете ускорение, гмурнете се в нещо, което предизвиква чувства. Спрете да избягвате посланието, за да можете да си мислите, че владеете ситуацията. Гмурнете се в средата, а после вижте дали владеете нещата.
Работата не е в това, че не знаете как да чувствате. Вие се страхувате от чувствата си. Вие не знаете какво да правите с тях, когато ви обхванат. Те ви създават усещане за безсилие. Асоцииате чувствата с нещо от рода "О, не, провалих го." Вие имате граница от система на вярвания, че когато възникне нещо емоционално, това носи болка или чувство на гняв и не е добро. Време е да спрете да ходите на пръсти край нещата. Спрете да избягвате своите емоции.
Въпрос: Аз се страхувам, че когато навляза в своите емоции и ги оставя да протичат, ще стана по-малко центриран.
Плеядианците: Разбирате ли, че когато се страхувате от нещо, то ви пречи да го преживеете, защото вие изграждате стена, която казва "Ако отида там ще е лошо". Удряте спирачките и не отивате там. Всъщност, понякога най-голямото нещо е просто да кажете, "Какво пък, ще отида там". След това се интересувайте само от това, че сте там, а не се безпокойте дали сте центриран, докато сте в центъра на чувствата. Това е отново да искаш да поемеш контрол над ситуацията. Разбира се, вие ще се стремите да сте центрирани в центъра на чувствата. Но ако възнамерите да навлезете в центъра на чувстването и винаги сте просто центриран, вие не си позволявате обхвата от движение, който е необходим, за да насочвате емоциите, които разбиват границите и системите от вярвания.
Можете да възнамерите да навлезете в центъра на чувствата и да научите как да бъдете центриран там и докато проучвате всички възможности на центъра на чувствата. Не да кажете "Смятам да бъда центриран там". Тогава това звучи, сякаш няма да си позволите никакви движения, докато сте в него.
Стремете се да постигнете евентуална центрираност. Една центрираност не означава, че нещата не се колебаят. Тя означава, че позволявате нещата да се колебаят. Означава да оставите нещата да се колебаят. Когато лодката е готова да се преобърне, или когато е в спокойни води, вие позволявате това. Вие я управлявате. След това излизате от събитието, каквото и да е било - бурно, или спокойно.
Гневът служи на определена цел. Всичко, което искате е да приключите с него. Искате да го заметете под килима. Искате да се държите така, сякаш не е нещо добро. Третирате го като загнили зеленчуци. Изхвърляте го. Заравяте го в задния двор. Това е безпредметно. Ние наблягаме на това, че гнева има предназначение и че има смисъл да изпитвате гняв. Ако хората си позволяват да го изразяват, да преживеят своите страхове, които могат да доведат до изразяването на гняв, те биха научили нещо. Онези от вас, които отчаяно искат да избегнат страха и гнева и да не се конфронтират с него, или които се страхуват от него, имат да научат нещо много мащабно посредством тези техники и вие просто се боите да го преживеете.
През по-голямата част от времето искате да бъдете приемани. Вие чувствате: "Никой няма да ме харесва, ако правя това, или ако се чувствам по този начин". И не си давате разрешение да изпитвате определени чувства. Ето откъде идва гнева. Създавате гнева, понеже определяте какво можете и какво не можете да правите.
Но ако не си позволявате да чувствате, не можете да се научите. И без да чувствате можете да имате добри неща в живота си, но такова съществуване не е особено удовлетворяващо.
Ние ви заявяваме, забавлявайте се през този преходен период. Изправени сте пред много прекрасни открития. Вярваме, че ще съберете всички тях за себе си.
Емилия Манолова

Няма коментари:

Публикуване на коментар