неделя, 23 януари 2011 г.

Какво ни разказват ЖИТНИТЕ КРЪГОВЕ - Пиктограмите


Всяка година житните кръгове продължават да "никнат" и напомнят, че не сме сами във вселената. Че има и други живи същества, освен нас хората, които ги създават. Но защо ги създават? Какво искат да ни покажат с тези свои картини? Може би някакви послания, изразени по този начин, от извънземния разум?
В края на лятото на 2008 г., в житното поле на Мар-тисел, Уилтшиър, Великобритания, се появи поредният житен кръг и отново даде повод да се дискутира това необяснимо явление. Снимките, направени от самолет, показват кръг с размери от 73 метра в диаметър и съвършена композиция от кръгове и форми, които провокират въображението и ни карат да търсим смисъла на тяхното предназначение. Изобразените фигури са сложни и наподобяват на планети и звездни системи, отразени с изключителна точна геометрична форма.
Кръговете се появяват, за кратко време, предимно нощем, в Англия, Русия, България, по цял свят. Скептиците, които считаха, че това е човешко дело, вече не са толкова уверени. Медиите, ползващи знанията на учените, не могат да дадат разумно обяснение за появата на тайнствените кръгове. Единственият правилен отговор, към който ни насочват кръговете е, че те са дело на интелект с по-големи технически възможности. За последните 20 години, на Земята са се появили над 30000 изображения - послания. Само през 2006 г. те са над 1300 житни кръга. Фигурите стават все по-сложни, а една, от последните, представлява изображение на из­вънземен, заедно с кръгъл диск до него.
Дешифровчици на кръговете има не само в чужбина, но и в България. И ние, българите, даваме своя принос. Мога да спомена, че у нас има издадена книга по този въпрос - автор на книгата "Окото на всезнанието" е архитект Мариана Везнева, която разкрива, че житните формации - пиктограми предричат катастрофи на земя­та, заради глобалното затопляне и предлага решения за преодоляване на последствията.
Ще ви предложа текст, публикуван в интернет, за кръговете:
"Везнева разчита посланията по телепатичен път и твърди, че те се изпращат от по-висши същества, които закрилят земята. Тя изучава житните кръгове, по снимки от Интернет, още от самото им появяване в началото на 90-те години на миналия век, до сега. Преди да достигне до смисъла, в красивите житни форми, Везнева прави прецизен чертеж на всяка пиктограма и допълва познанията си всяка година с новопоявили се житни формации от цял свят. За нея не представлява трудност да отдели имитациите от истинските пиктограми в житата.
В книгата "Окото на всезнанието", издадена от Уни­верситетското издателство "Св. Климент Охридски", са разгледани посланията на житните кръгове по теми и в хронологичен ред. Авторката показва, че информацията в една от най-ранните фигури се свежда до предупреждението, че човекът е изпразнил сърцето си от любов, заключил е съзнанието си, но последиците ще се стоварят върху главата му. През 1991 г. ни дава и ключът за разчитане на посланията, а той, според Везнева, е "Медитация, концентрация, асоциация".
Към ранните пиктограми, от периода 1990-1991 г., принадлежат многобройни фигури, представляващи ге­ометрично изображение на числата от 1 до 10, както и геометрично представени 7-те чакри в човешкото тяло. Те съдържат знания за сътворението на човека и неговата еволюция. Тези ранни пиктограми са всъщност азбуката на сакралния космически език, наречен "Езикът Сензар".
Везнева твърди, че без тяхното познаване е невъзможно да се разчетат следващите послания, които стават все по-сложни като композиция.
В периода 1995-2000 г. се появяват пиктограми, изо­бразяващи действието на четирите стихии при промяна на климата: пожари, наводнения, земетресения, ураганни ветрове.


През 2001 и 2002 г., се появяват фотограми на женско лице и на извънземен. През 2004 г. вече има доста сложни геометрични композиции.
Според Мариана Везнева, част от тях илюстрират пътя на еволюцията на 7-те човешки раси. Първите две са духовни, следващите - материални. Нашата пета раса е показана на кръстопът. Дали да продължи по пътя на еволюцията и да премине в следващата, или да загине и да се върне в духовното си състояние.
Друга геометрична композиция показва, че земята преживява космически периоди на заледяване и размра­зяване, но животът винаги продължава.
Повечето пиктограми от 2005 г. предвещават природни бедствия, планетарни катастрофи и космически катаклизми. Между тях се срещат и особени послания, които съдържат отговори на въпроси, зададени мисловно от авторката: "Какво да правим? Как да мислим? Как да реализираме идеите си?"
През 2006 г. диалогът се задълбочава все повече и повече. Вече не само се говори за глобалното затопляне и катастрофалните му последици, но се дават насоки за критичните ситуации. Спусната е пиктограма за използване на слънчевата енергия. Но това е само началото.
През 2007 г., в пиктограмите по света, Мариана Везнева получава отговори на зададените от нея въпроси за съдбата на човечеството. Например, на въпрос, дали ще бъде възстановен предишният климат на Земята, чрез красивите житни кръгове се отговаря, че за да се постигне равновесие между човека и природата, трябва да се възстановят горите. Да се садят дървета по цялата Земя и да се съхрани биоразнообразието.
На въпрос, дали човечеството е застрашено от глад и нови войни, отговорът в пиктограмите гласи, че глобалното затопляне ще предизвика на места липса на питейна вода и глад, и ако не се реши въпросът с разум и отговорност, може да се стигне до въоръжени конфликти.
Арх. Мариана Везнева е категорична, че сама не е в състояние да разчете цялата информация в житните пос­лания и е готова да обучи хора, които да следват нейния път. В своята интернет-страница тя разкрива смисъла и значението на всички символи, вложени в пиктограми­те - www.vezneva-piktograms.com.
Що се отнася до изобразената човешката фигура, специалистите твърдят, че са разчели следното послание: "КРАЙ НА ПЪТЯ".
Правилно ли са разчели посланието специалистите? Ако са го разчели правилно, какво би могло да означава този израз "Край на пътя"? Тълкуването е многозначително, то обединява в себе си множество въпроси. Отговори на тях няма. Възможно ли е учените да са разчели и други послания, за които ние нищо не знаем? Говори се за многобройни видеозаписи на странни енергийни сфери, летящи ниско над житните полета, точно преди и след появата на дадената фигура. Истинските фигури са направени от сложно сплетени житни стебла, а не смачкани и унищожени, както когато се опитват да ги правят хората. Доказано е, че фигурите, създадени от чужд за земята интелект, притежават собствена енергия, или странна енергийна активност, подобна на радиация, но различна от нея, която е уловена и измерена от уредите на учените. Засега тя само е само регистрирана, без да е изяснена същността и предназначението й.
Помните ли как създавах житните кръгове, управляващ НЛО? Със сигурност помните. Да, рисувах житни кръгове, пояснявах как става това чудо, но каква е реалността? Сега ще разбра истината за този загадъчен феномен.
Никога не съм молил космичният Гуру да разчете житен кръг. Но появилият се, наскоро у нас, кръг в с. Ки-танчево сякаш ме зовеше, непрекъснато се появяваше пред очите ми и не ми даваше покой. Искаше да стане достояние на хората, подканяше ме настоятелно и накрая призовах космичния Гуру и го помолих за разяснение. И стана. Ето какво обяснение получих:
- Фигурите в житните поля представляват стилизирани карти на различни планетни системи от вашата и от други галактики. В Космоса всичко е в хармония, затова и картите са толкова симетрични и съвършени. Предназначени са за вас, да ги откриете, разгледате и да се запознаете постепенно с реда и хармонията във Вселената. Повечето карти са правени от цивилизаци- ите от Плеади, но има и правени от обитатели на други галактики. Създават се със специални лазерно-струйни оптични механизми, черпещи мощности от три делта ме- гавълновия спектър. Запомнете, Това са звездни карти, не послания.
Житният кръг, в село Китанчево, е стилизирана космическа карта на кръгова галактическа система, намираща се извън полезрението ви, в центъра, на която има силен слънцевиден квазер, излъчващ вълни от хи-персветлинните параметри на Алфа спектъра. Тази галактика е малка, съставена изключително от алфатични мрежи. Ще я наричам Алфатична зонална галактика. В нея е заложена мисълта за хармоничното движение около общ галактически център. В състава й влизат седем концентрични планетни системи. Около квазера са разположени бионични ретранслатори, които генерират в свободното пространство симптоматични вълни с горен потенциал на честотите. Те насочват вълни към седемте слънца, около които, в идеални орбити, се движат прилежащите им планети. Една от седемте планетни системи е в пространството между ретранслаторите и останалите планетни системи. Движи се с голяма скорост около центъра на галактиката - квазера и ретранслаторите, по посока обратна на часовниковата стрелка. На тази планетна система няма живот. Тя е изградена от планети, хармонизиращи звуковите параметри на галактическия спектър. Останалите шест планетни системи се движат в идеална кръгова орбита по посока на часовниковата стрелка. Всяка една е изградена от слънце, осем планети и по два спътника около всяка отделна планета. Във всички системи, четири от планетите се движат по посока на часовниковата стрелка, а другите четири - по посока обратна на часовниковата стрелка. Вътрешният спътник на всяка планета се движи в посока, обратна на движението на планетата около оста й, а външният - в посока, обратна на движението на вътрешния спътник. Поради малките размери на галактиката, съзвездията, които се наблюдават от отделните планети са отдалечени и периодично менят принадлежността си към съответна планета. Разположени са във външната перифер­на област на галактиката. Между планетарните системи и съзвездията, които се наблюдават има наситена мрежа от нутропротоноидни частици, която образува различни енергийни пръстени, захранващи системите с полеви структури от зоналните кваплинери. Цветовата гама е различна. Това е също предпоставка за слабата видимост на съзвездия. Всяка една от шестте планетарни системи е населена, като цивилизациите на различните планети в една система са сходни по между си. Различават се по периода на възникване, но са с общ ген и функции. Две от системите са населени с енергийно-плазмени същества, подобни на първата и втората земни цивилизации, но ползващи други енергийни потенциали от Алфа спектъра. Другите четири системи са населени с хуманоидни цивилизации от трети енергиен тип. Нивото на развитие и култура е високо.
Енергийно-плазмените цивилизации водят живот в рамките на галактиката. Тяхната роля е да осъществяват баланса на излъчваните от квазера вълни в галактиката и да контролират ненарушаването на орбиталните траектории. Връзката им с извън галактични цивилизации се осъществява чрез информационните Акаша центрове или при посещението на инопланетяни в рамките на галактиката. Другите четири групи цивилизации са на ниво на развитие, което им позволява пътуване извън галактиката. Владеят висшите умения и технологии. Техни представители идват рядко на Земята. Обикновено, това става, когато трябва да се настроят вътрешните параметри на излъчване на земното ядро при промяна на енергийно-генните модификации. Не контактуват със земната цивилизация и връзка с тях няма да се осъществи в следващите години.
Изслушах с голямо внимание обясненията на Гуру, записах ги и вече се приготвих да отида при игумен Га-враил да споделя информацията с него, когато космич-ният Гуру продължи:


- От сега нататък започва новата история на Земята, Започва изграждането на новите идеали, които са присъщи на Новия индивид от Новото време. След започналата разруха следва период на висша хармония и реализира­не на цялостната градивна програма. Ще започне и съз­даването на новата градивно-позитивна мисъл. Това ще обедини световните лидери на Земята в името на прогреса и мира. Лидери на единия лагер ще се съюзят с лидери от другия лагер, за да стане изграждането на новия път, водещ към хармонията и любовта. Всички, враждуващи, до сега, големи държави ще обединят възможностите си, за да неутрализират силите на Злото и Смъртта. Рамо до рамо, в борбата с тероризма, ще застанат лидери на почти всички страни от Земното кълбо. Врагове до сега, те ще станат партньори и съюзници в името на победата над силите на мрака. Ще предотвратят замисления от Осама бин Ладен - Джихад. Ще овладеят силата на злонамерените мюсюлмани-фанатици и с общи усилия ще построят Световния мир. Ще започне пълно разоръжаване и уни­щожение на всички видове оръжия във всички страни от планетата. Постепенно, ще започне затопляне във взаимоотношенията между всички народи до възцаряването на любовта и хармонията. Тогава ще се премахнат границите между държавите, докато накрая се изгради Обединения свят на любовта и хармонията. Всички фун­даменталисти ще отпаднат от програмата. В Новия свят ще продължат и онези, които сега градят и творят в усло­вия, непосилни за други индивиди. Лидерите на държавите ще изградят общ ръководен апарат, чийто двигател ще бъде България. България ще бъде водачът на новите общества. От България ще се управляват световните икономически, финансови и обществени операции. България ще е центърът на Новото общество, на Новия свят. Тук ще са всички ръководни и градящи индивиди. Тук ще се коват законите на Новото време. В България ще се основе център за контрол и управление на индивидите от цялата планета. В България ще бъде съсредоточен потенциалът от градивно творящи индивиди. Тук ще е основното ядро за управление на индивидите и връзка с Всемира. Вашата страна е благословена.
Гуру неочаквано замлъкна. Беше предрекъл едно не­вероятно бъдеще. Исках да запиша казаното, но гласът на Гуру отново зазвуча:
- Ученико, нали непрекъснато задаваш въпроса, кога ще настъпи Второто пришествие? Мога да те уверя, че Второто пришествие вече е настанало. На Земята са дошли Великите учители от Вселената. Те са сред вас, за да събудят у хората заспалите чувства на любов, прошка и желание за духовно израстване и усъвършенстване. Тези, които отрекат този процес ще бъдат белязани да останат завинаги в ниските нива на енергийно съществуване, извън планетарната общност на висшите енергии.
Космичният Гуру отново замлъкна, сякаш да ми даде време да проумея казаното.


- По време на Второто пришествие, на Земята, ще бъде донесена новата и карма, а наред с това светлината и мира между хората. Новата карма напълно ще измести досегашната и ще отмени събитията, заложени в нея за бъдещето на Земята. С това ще настъпи и много сериозна промяна в бъдещата история на България, тъй като тя е основният елемент за развитието на Земята. Новата карма на България е изчистена и трансформирана, с оглед на ръководната роля, която и е отредена. Предстои изчистване на кармичните канали в цялата страна. Това ще доведе до промяна и в жизнените функции на индивидите. По този начин ще се коригира бъдещето й. България ще се подготви да поеме функциите на световен лидер във всеки един аспект. Страната ще има самостоятелна и сигурна политика за разцвет и независимост. Ще се открият големи залежи от злато, благородни метали, нефт, газ и минерали. Това ще даде силен тласък на България - напред в икономическото и развитие. Земеделието ще тръгне също в правилна посока за развитието си. Туризмът ще се превърне в много съществен фактор от бъдещия прогрес на страната. Културата ще постигне големи успехи и ще даде своя принос в световното културно наследство. Културното ви богатство ще бъде най-ценното в света. Ще се разкрият фактическите истини за миналото на българите, тяхната водеща роля в различните епохи на цивилизацията. Историческото минало на България ще бъде признато от учените по целия свят и това ще пренапише световната история от най-древни времена до днес. За първи път България ще бъде лидер в световната политика, иконо­мика, култура и туризъм. За първи път България ще се гордее със своите политици и управници: За първи път България ще бъде най-могъщата сила на континента и всички ще слушат нейната воля. Това е началото.
-      Гуру, а появата на Антихриста? - попитах аз.
-      Всички очаквате появата на Антихриста, а той вече е при вас. Живее между вас. Този индивид носи в себе си най- гибелната и разрушителна програма. Трябва да бъде спрян, за да може Земята и нейните обитатели да поемат по своя нов път. И така, Антихристът живее на Земята. Овладява добре програмните си действия, руши и унищожава. Оплита в мрежите си много индивиди и ги повлича към бездната на мрака. Трябва да се спре. Време е!
Не знаех как да реагирам на казаното, по-скоро бях смутен. Щеше ли Гуру да продължи да изяснява нещата или... Но ето, че той отново заговори и гласът му бе' мощен:
-      България е страната на бъдещето. Тук ще се родят Боговете, които управляват Всемира. България ще стане Свещената страна на Боговете. От тук ще тръгнат све товните и всемирните промени. Воден от силата и мъд ростта на Боговете, целият земен свят ще се преобрази и ще се отдаде в служба на Новото време. Новото вре ме ще бъде кулминацията в развитието на индивидите от Земята и целия Всемир. В България ще се родят Бог и неговите верни Богове - единадесет на брой. Те ще образуват Великата дванадесеторка, която ще владее, управлява и ръководи не само жителите на Свещена та Земя, но и целия Божи Всемир. България ще стане най-великата, най-мощната сила, която ще ръководи всички съществуващи страни и държави, без значение колко могъщи са те сега. България ще наложи своята международна значимост. Тя ще бъде дома на Боговете. В България ще се родят новите закони, новият морал, новият устрем, новото битие. България ще бъде Свеще ната земя, която ще посрещне Света на мъртвите и ще приеме повелите на Новото време. От тук ще се наблю дава Второто пришествие и отварянето на Голямата вра та. Бог е на Земята, Бог е в България заедно със своите единадесет Богове, за да осъществят най-висшата мисия и да пренесат любовта и хармонията тук, на Земята, а от тук и в целия Всемир.
Не можех да повярвам на чутото. Стоях онемял, изпълнен с неописуемо вълнение, а Гуру продължаваше да изрежда:
- Входовете на всички подземни градове и всички богатства, пренесени в други измерения, предстоят да бъдат отворени и открити за очите на земните жители постепенно и в зависимост от съдържанието им. Това ще се случи в зората на Новото време, предхождащо сливането на световете и отварянето на Голямата врата. Всички загадки предстоят да бъдат разгадани. Те носят в себе си важна информация, необходима за цялостното бъдеще, обхващащо всички, сега съществуващи, обекти и елементи в Кристала и извън него. Предстои да се от­ворят тайните подземни входове и тунели на Египетските пирамиди и Сфинкса. Там се съхранява голяма част от информацията за миналите светове и времена, както и богатството, и мъдростта на цивилизациите, допринесли за развитието на Земята през различните периоди от съществуването й досега. В подземните коридори, под пирамидите, се намират свещените символи и атрибути на Боговете от планетите, изграждащи Кристала. Всички лични притежания на мъдреците от планетите са съхранени в отделни килийни сейфове, изградени в основите на трите най-големи пирамиди. В подземията под Сфинкса се намират последните два космически кораба, с които Атлантите са пренесли необходимите им уреди, апаратури и кристални елементи, за да създадат съвършените условия за живот на Земята. Там са и грамадните червени кристали, чрез които са захранвали обектите и центровете си за комуникация, с непланетните обекти. Много са богатствата на планета Земя, които са скрити от очите на земния жител. Предстои откриването на всички тях и използването им по предназначение. Овладейте стихийните мощности на червените кристали! Те ще бъдат ваша собственост.

Милан А. Миланов

Няма коментари:

Публикуване на коментар