понеделник, 10 януари 2011 г.

Плеядианците - СПОМЕНИ В ЗОНАТА НА СВОБОДНАТА ВОЛЯ

Живели някога същества, на които се искало нещо да създадат. За да въплътят своето желание в живота, на тях им било необходимо да влязат в определена област от мирозданието и много меко да я преобразят. Тези същества работели за Светлината, но били тясно свързани и внимателно охранявали определен аспект на съзнанието. В различните промеждутъци от време, Пазителите на Светлината се срещали и работели съвместно. Техните пътища се пресичали в различни измерения на реалността. Те планирали, обменяли идеи и определили времето, когато планът им може да встъпи в действие.
Определени членове на отбора на Светлината се занимавали с разчети на възможните действия на Първосъздателя: какво именно Първосъздателят може да изпрати, къде има намерение да извърши своите действия и по какъв начин може най-пълно да се обогати опита Му. Тези същности добре разбирали какво може да стане със Светлината и планът им бил разработен до най-малките подробности. Този план в частност предполагал готовност към голямо космическо сътресение, което, както те предвиждали, щяло да произлиза от Първосъздателя.
Пазителите на Светлината проявили голяма преданост към делото при подготовката на програмата, след което започнало обучението. В хода на изпълнението на дадения план предстояло да се научи много, тъй като планът не бил никак прост. Намерението на Пазителите на Светлината се състояло във внасянето на Светлина в реалност, където Светлината нямало да бъде приветствана с добре дошла и където тя изобщо не се "вписвала". Подобна задача можело да се сравни в опит да се пъхне крака на възрастен в обувката на бебе.
Но тези същества подготвили план за това време, когато ще се появи възможност да се вмести Светлината в подобна реалност. Тези същества сте вие, а времето е сега. Времето било внимателно изчислено и всеки от вас в дълбините на своята душа знае, че сте дошли тук с определена цел - да започнете своя полет и да се освободите от всичко, което до настоящия момент ви е свързвало с вашата реалност. Реалността в която сте влезли, обвила съзнанието ви с тънки нишки, приличащи по-скоро на стоманени пръти. Тя нарушила вашите възприятия за самите себе си и за вашето място във вселената.
За онези от вас, които са дошли да участват в този план и да работят с частта на съзнанието, явяваща се светлина, времето за действие настъпи. Вашата дейност започва от този момент. Всичко, което е необходимо да направите, е да позволите на енергията на Светлината да навлезе във вашето тяло. Необходимо ви е да се научите да задържате честотата на дадената енергия, да разчистите пътя на емоционалните енергии, тънещи в забрава във вътрешността на вашето физическо тяло. Когато започнете да изследвате себе си ще забележите, че съществуват множество Аз, които пътешестват по вътрешните пътища на съзнанието.
Ще откриете, че вашето общество е било устроено много хитро по такъв начин, че да ви предпазва от познанието на най-интимната и най-интересната част от себе си. В качеството на Пазители на Светлината вие ще можете да създадете избор от различни реалности и да ги внесете в масовото съзнание на планетата. Вие ще можете да дистигнете целта, създавайки възможност за подобен избор - в началото за самите себе си - като постигнете състояние на вътрешен покой и мир и състояние на вътрешна любов. Безусловната любов предполага приемането на това, което сте в действителност, на това какво в живота си сте направили сами и на това какво са направили с вас другите. Вие ще приемете и ще съумеете да интегрирате целия обединен опит защото знаете, че именно тези ситуации са ви били крайно необходими, за да ви доведат до заключителния стадий на приемането на себе си и задържането на Светлината в своето съзнание.
Първоначалният план за Земята бил създаването на тази планета на информационен център за различните Галактически системи. Първостроителите не са се отказали от този план. Те също били членове на Семейството на Светлината и някои от вас са били много близки с тях. Почувствайте това.
Вие се различавате от много от хората на Земята по това, че сте членове на Семейството на Светлината. Вие знаете това, което другите не знаят. Вие можете да познаете представители на Светлината ли са дадени същности, или не. Знаете това от дълбините на своето сърце. Вие можете да се чувствате болни в общество, което не знае че е болно.
Много хора ще започнат да почитат дадени същности от космоса защото ще им се струва, че стават чудеса и се извършва най-грандиозното събитие в историята на Земята. Може де им се стори, че на човека се дават нови възможности, че е настъпил Златен Век. А след това всички ще се удивят, когато тиранията се ожесточи още повече в сравнение с диктатурата, съществувала преди нея.
Целта на еволюцията, разбира се, е индивидуалната свобода, суверенност и независимост в условията на общопланетарно единение. Не всички ще успеят да завършат прехода към новата степен на съзнанието. Не всички понастоящем се намират на честотата на вибрацията, стремяща се към хармония. На Земята съществуват и такива хора, които ще почувстват състояние сравнимо с екстаза, когато открият новата, висша власт. От тяхна гледна точка те ще създадат нова парадигма, ще започнат да почитат животни-богове или нещо друго. В това време членовете на Семейството на Светлината, внедрили се на планетата, ще създадат своя собствена планетарна сфера, своя собствена Земя.
Вие всички изучавате урока на властта, на авторитарността, на йерархичността. Кой стои над съществата идващи тук сега? Кой е техният бог? Кой е авторитет за тях? Това по-високо "началство" се връща на Земята в настоящия момент. На Земята е необходимо да научи урок. Тези същности, връщащи се на Земята, които не се явяват духовно информирани същества, не следват духовния път и отричат съществуването на духовни сили. Те са разработили научни принципи и технологии, които ще разрушат законите на духовността.
Възможно е да считате, че всеки човек едновременно с повишаването на нивото на своето развитие, постига и духовни ценности. Вие мислите така, защото сами разбирате или вярвате в съществуването на духовното. Това, обаче, не винаги е вярно. Напълно е възможно да се научиш изкусно да манипулираш материята и реалността без самият ти да разбираш дълбоките духовни връзки. Особено важно е вие да усвоите тази мисъл.
В бъдеще на тази планета ще дойдат същества със способности, които ще поразят масовото съзнание на хората. Но тези същества не са способни да чувстват и не са свързани с духовни търсения. Желанието да търсиш своя духовен път и да разбудиш в себе си духовното начало, разбира се, е свободен избор за човека на дадената планета и на всяко същество във вселената. И далеч не всеки избира да реализира дадената възможност.
Както вие на тази планета сте култивирали силни личности, в които центровете на чувствата са били затворени - личности, които не са свързани със своето емоционално и духовно съзнание, така и в космоса съществуват могъщи космически крале, същества, които нямат никакво отношение към духовността. Те се явяват просто могъщи сили. Ако се срещнете с подобни сили, ще се чувствате както Давид пред Голиат. Именно затова за вас е много важно да умеете да променяте своята собствена реалност. Подобни навици ще ви позволят да се приплъзвате и да танцувате между различните честотни вибрации, или да се превключите на друга "радиостанция" на вселената, чрез която ще искате да придобиете определен опит.
Желанието да обожествяваш някого или нещо, е проява на честотния контрол на Земята. Вашата планета се движи към среща с нов обект на поклонение. Това ще бъде "холографско вмъкване", нов бог, нов кумир. Боговете-творци, влечугоподобните, знаят, че техния план не е сполучил напълно, затова съществува намерението да създадат нов план, ново отклонение. Затова най-главното е да се вслушвате в себе си, да се доверявате на своята интуиция. Вслушвайте се към тези вътрешни съобщения, към вътрешната информация, която преминава през вас. Започнете да танцувате под ритъма на своята вътрешна мелодия, станете приятели с нея. На вас самите е необходимо да отворите за себе си своята реалност отвътре и да насочите своя живот в съответствие с нея. Това е този подарък, който е даден на всеки в Зоната на Свободната Воля.
В тази зона е разрешено всичко, даже тиранията. Тук всеки е дарен с потенциал да създава своята собствена реалност. Да позволите на някой да създава вашата реалност вместо вас - това също е свободен избор. Болшинството от хората на Земята позволяват на други да създават тяхната реалност, да им диктуват какъв трябва да бъде вътрешният им свят. Посредством честотния контрол са ви заставяли да търсите отговорите на въпросите извън себе си. Щом се появят новите богове, вие сте готови да ги обожествявате. И така нататък, до безкрай.
Щом започнете да живеете в съответствие със своята пътеводна звезда - без да се боите да следвате своята интуиция, своя вътрешен глас, тогава всичко, което ви обкръжава, ще се измени. Това вече става в много географски точки на планетата. Както съществуват пътища, по които мисълта обхожда Земята, така съществуват и пътища, по които мисълта се разпространява във вселената. Творческите лъчи на Космоса са съставна част от междугалактическата система, която направлява енергията на мислите, възникващи вследствие на вашите вярвания в други измерения на съществуването. Даже днес вие се явявате животворящо вдъхновение за други същности, влизайки в качеството на източник на определени честотни вибрации, направляеми в друга система.
Както ние притегляме енергии от други системи към вашата система, така и вие изпращате енергия в другите системи и им въздействате без да знаете за това. Ние искаме да осъзнаете своето влияние и тази сила, с която можете да оказвате влиянието си на другите системи. Вие дори не можете да си представите колко сте могъщи и именно затова можете да представлявате за себе си определена опасност. Вие вече сте попили огромно количество от енергията, предизвикваща процеса мутация. Как ще постъпите с нея? Накъде ще я отправите? Обичате ли себе си и другите?
Първостроителите се интересуват не само от тази конкретна локална зона. Те искат изменение в строежа на ДНК в цялата вселена. Те искат вселената да може да изсвири нова симфония на Съзнанието. Те искат не само възстановяване възможностите за достигане на високи честотни вибрации на Земята, избор на честотата на Светлината и Любовта. Тяхната игра е много по-мащабна - те искат да преустроят вибрационната матрица на цялата тази вселена. Те създават такава възможност като проникват в ключовите зони на галактиката и организират взривове. В тези различни центрове едновременно ще стане пробуждане на съзнанието, в резултат на което, с течение на времето, ще се измени общата честотна вибрация на вселената.
Първостроителите на Земята защитават интересите на Първосъздателя. Първосъздателят получава знания от всичко съществуващо, защото пребивава във всичко съществуващо. Както вие усвоявате и четете уроците получени от вас, така и Първосъздателят чете уроците, получени от него от всичко съществуващо. Първосъздателят позволява на своите творения да съществуват и получава знания за своя творчески потенциал, като наблюдава своите творения. Той се учи от своите творения така, както мъдрите родители се учат от своите деца. Вие сте необходими на Първосъздателя, за да измисляте и връщате обратно към него нови изобретения. Така първосъздателят получава нов опит и сам се развива.
Понастоящем, Първосъздателят отправя своята енергия към Зоната на Свободната Воля. В далечна времева точка от вашето бъдеще е било показано докъде може да доведе този експеримент, ако бъде оставен без надзор. Енергиите притежават способност да излизат извън пределите на която и да е структура и да завладяват други енергии. Съществува реалната възможност в течение на стотици и хиляди години в дадената звездна система да се установи период на тирания. От точка намираща се в далечното бъдеще, този експеримент се "преработва", основната енергия се подлага на процес на трансмутация и трансформация. Вие се явявате част от тази трансформация, като се вмъквате в самата вътрешност в различен облик и при това сами пробуждайки се.
Човешката част от вашето Аз, в контролируем режим е определила кой е добър и кой лош и кой кой е в космическата йерархия. По този повод е било изписано огромно количество литература и вие сте я погълнали цялата.
Разрушете всички тези идеи. Разрушете всичко и всяка от тях - в това число и онова, което мислите за нас.
В течение на следващите години тези, които се появят от небесата няма непременно да принадлежат към Семейството на Светлината. Вече сме ви споменавали, че вашият урок се състои в това да започнете да разпознавате властта и контрола над себе си. Необходимо ви е да се научите сами да вземате своите решения и да не прехвърляте създаването на своята реалност на другите - нито на правителствените чиновници, нито на родителите си, нито на боговете. Дошло е време хората на Земята да станат суверенни.
Ще се наложи хората да бъдат примамвани към правилния път, доколкото все още не могат да получат информация от своето собствено Аз. Много от вас скоро ще открият, че се намират в състояние на фрустрация. Особено силно ще ви дразни това, че другите не виждат онова, което е така очевидно за вас. Ще станете очевидци на масова мания на планетата и ще ви бъде много трудно спокойно да съществувате във всеобщото объркване. Ще видите как тълпи от хора ще се хвърлят към лъжливи богове - от ваша гледна точка, това ще бъде върха на глупостта или безумието.
Вие вече можете да предчувствате бъдещите събития. Да носиш в себе си Светлината не е лека задача. Щом пуснете Светлината в своето индивидуално съзнание, която е информация и истинско знание, процесът става необратим и се ускорява. Вие вече не можете да кажете "Напускам отбора на Светлината. Повече не желая да бъда причисляван към него." Щом ви се прииска да избягате от средата на пълното неразбиране, ако вече сте приели и понесли Светлината, не можете да се оттървете от нея. Вашето решение е било доброволно.
Искаме добре да разберете, че тези космически същества, които се намират около Земята, които вашия център на чувствата характеризира с отрицателен знак и с които някои сили от вашите правителства са подписали договор, също решават въпросите, които стоят в този момент пред вас. Тези същества както в огледало отразяват вашите вярвания и драматизма на събитията. Обвинявали са ги в некоректно поведение, в това, че са правили генетични експерименти, че са предизвиквали мутации, че са похищавали хора. Подобни действия се предизвикали широк негативен отклик.
Но тези същества само отразяват това, което става във вашия свят. Те отразяват това, което самите вие допускате и което позволявате да вършат вашите лидери по целия свят. С какво вашето сляпо подчинение пред правителството и средствата за масова информация, които правят с вас всичко което си поискат, се отличават от поведението на кравата, която са отвлекли извънземните същества? Тези жители на други планети, които идват на Земята, постъпват точно така, както и самите представители на човешката раса. Масите позволяват на своите лидери да постъпват и действат както си искат и да действат от тяхно име затова, защото не въстават и не казват "На нас това не ни харесва". На Земята действа негласен договор. Съзнанието на планетата в настоящия момент е следното: "Правете всичко вместо мен. Аз не желая да нося никаква отговорност. Можете да станете представители на властта. Можете да станете мои учители. Можете да станете мои началници. Някой да ми каже какво да правя."
Много от вас, които се научат да се ползват от своето вътрешно зрение, ще бъдат шокирани от глупостта на някои хора и ще бъдат ужасени от това идеологическо идолопоклонничество, което ще изпитва останалата част от човешката раса по отношение на определени същности от космоса. Тези енергии ще започнат да се представят за ваши създатели въпреки, че техните тела изобщо няма да приличат на вашите. Те ще притежават много способности и ще споделят много нови технологии. Може би дори ще успеят да излекуват някои болести, които преди това сами са спомогнали да се създадат, обучавайки земните учени на методите за бактериологична война.
У вас ще възникне отвращение към обществото, защото ще бъдете несъвместими с новите богове и вие ще отстъпите. Разбирате ли вие, че много от новите богове могат да бъдат влечугоподобни? Смешно ли ви се струва това? Дори не можете да си представите какво ще стане в бъдеще. Ако ви разкриехме цялата информация за това което трябва да стане, много от вас биха си умрели от страх.
Има и такива, които ще играят едновременно и в двата отбора - така наречените "двойни агенти". На дадения етап вие все още трудно можете да обхванете цялата сложност на ситуацията. Ние просто променяме вашата парадигма и разширяваме границите на вашето индивидуално съзнание. Ако сте подготвени и информирани, ще можете твърдо да съхраните своята индивидуалност и няма да бъдете смазани от онова, което се намира някъде там отвън.
О, скъпо човечество, чакат ви удивителни събития и именно вие сте непосредствените участници в тях, които могат да изменят техния изход в нужното направление. Вие постоянно получавате поддръжка от невидимите нефизически сфери на съществуване. Членовете на Семейството на Светлината се намират около вас във всеки момент от времето. Но само от вас зависи доколко пълно ще усвоите тези закони, които споделихме с вас и как ще ги внедрите на тази планета.
Необходимо е да се научите да се доверявате на своето индивидуално съзнание, да се доверявате на синхронността на битието (когато всички необходими хора и събития се събират на определено място в оптималния момент от времето), да се доверявате на това, че вие сте част от определен план. И когато вие на практика - в реалността на своя живот - осъществите това на което ви учим, ще откриете, че даже сред огромно бедствие можете да преодолеете ограничеността на несъвършените закони, измислени от хората и справедливи за преобладаващото мнозинство от хората на съответната планета.
Боговете-творци си имат свои богове-творци, в посока на които те еволюират. Този разрив на съзнанието, който се е образувал между боговете-творци и техните създатели, е станал в контекста на манипулацията на много светове и вселени, а не само на един вид на една планета. Вас, като представители на един отделен вид, човешката раса, ви манипулират в множество реалности на съзнанието.
Боговете-творци са жонгльори с реалностите, но кой жонглира с техните реалности и ги превежда чрез собствените си творения във всички тези светове? Необходимо ви е да почувствате тези идеи. Позволете на вашите нервни клетки да работят в режим, който не включва рационалната логическа част от вашето съзнание, която иска да определи и означи всеки предмет до най-малките мимолетни подробности. Опитът от подобна реалност води до пробуждане на самите себе си на чувстващото начало на съзнанието. И внезапно ще ви обхване едно всеобхватно чувство на знание, когато хиляди страници ще оживеят във вас в една секунда божествен екстаз.
Откъс от книгата на Емиля Манолова "Плиядианците - Ние сме тук"

Няма коментари:

Публикуване на коментар