сряда, 26 януари 2011 г.

Плеядите - САГА ЗА СЕМЕЙСТВОТО НА СВЕТЛИНАТА.Част Първа

През последните две години обсъждаме с вас много идеи относно границите, които сте поставили около начина, по който дефинирате реалността. Необходимо е всеки от вас да преразгледа границите, които сте поставили около себе си. Всеки от вас вярва, че сте се развили, че разполагате с голямата картина, че виждате много неща. Наистина, спрямо мястото откъдето сте започнали своето пътешествие, вие сте направили прогрес. Но ние ви гарантираме, че вие не виждате границата, която понастоящем поставяте около себе си, границата, която все още дефинира това, което вярвате, че можете и не можете да направите. Тези граници, които поставяте, които рекламирате и които обявявате за себе си, ви държат настрани от информацията, която започва да се събужда вътре във вас. Информацията е част от духовен подем. Различни слоеве от реалността се отстраняват, за да влезете повече в тон с реалиите, които се наричат духовни. Ето какво е духовния напредък. Ние искаме да се откажете да поставяте граници. Да спрете да дефинирате и защитавате всеки аспект от своя живот.
Светлината е информация. Мракът е невежество - състояние на неинформираност. Чували сте ни да говорим много пъти за Семейството на Светлината, или за отбора на Белите фланелки и за Отбора на тъмните фланелки. Вие представлявате връщането на Отбора на белите фланелки. По принцип това е, което сте. Вие сте членове на Семейството на Светлината и ние искаме да размислите кои са Светлината. Искаме това да бъде концепция, която се филтрира през вашето съзнание.
Всички знаете, че тялото се променя. Извършва се пренареждане и прегрупиране на светлинно закодираните влакна, които са били разпръснати вътре във вашето физическо тяло. Вашите тела се преподреждат. Светлинно закодираните влакна съставляват това, което образува всяка спирала на ДНК. Когато тази енергия навлиза в тялото по време на ускоряванията на енергията, тя е като мрежа от енергия, наложена или положена върху физическото тяло. Всички тела трябва да бъдат цели, за да могат светлинно закодираните влакна да се прегрупират. Какво означава това?
Спомнете си, че има милиони светлинно закодирани влакна. Те са били пренамерено разпръснати във вашето ДНК така, че още когато сте били създадени, да можете да бъдете контролирани от някои. Имало ги е тези, които били от Светлината, които биологично създали огромно освобождаване в рамките на един от биологичните видове на планетата. Вашата реалност, вашия свят, е бил завладяван в различни времеви периоди. Съществували са други форми на извънземно настойничество или космически крале, които идвали и завземали проекта за вашата земя. Това религията нарекла "грехопадението".
Тези нови администратори на вашата планета наричали себе си Бог с голямо "Б", докато в действителност били богове с малко "б". Те осъществили биогенетична манипулация върху много членове от този биологичен вид. Вашите роднини, които създали организацията на ДНК-материала, били изолирани, а материала разпръснат из тялото. Това формирало тънки влакънца от данни, произволно разхвърляни в самите клетки на тялото. Това са светлинно кодираните влакна.
Светлинно закодираните влакна започват да намират своите съответствия и данни, информацията, историятата, която е ваше рожденно право да познавате, организира себе си в самите ви тела съвместно с лъчите и решетките, които се поставят около вашите физически тела - на вас, които сте членове на Семейството на Светлината.
Благословена е задачата да носите светлина. Щом позволите на светлината да навлезе в тялото, започвате процес на промяна. Тя не винаги е забавна, въодушевяваща и весела, както някои от вас вече са открили. В този процес, когато нещата не са толкова изпълнени с веселба, първото нещо, което всички вие правите, за да стоите встрани от развитието и от промените, е незабавно да започнете да реагирате на всички емоционални събития със страх. Обвинявате някой друг и се оплаквате и имате чувството и действително вярвате, че някой друг ви е направил нещо. Останалата част от планетата вярва това. Останалата част от планетата не са членове на Семейството на Светлината. Разбира се, вие сте милиони и светлината се връща на тази планета, където отборът на тъмните фланелки управляваше много, много дълго време, където отборът на тъмните фланелки се хранеше от вашите емоции на страх и негативност, на войни и алчност. Понеже това е вселена на свободна воля, всичко това е било позволявано. И, разбира се, Първосъздателят, Първата Причина, е отборът на Мрака, както и Семейството на Светлината. Първосъздателят, Първата Причина, е във всички неща.
Ние ви учим, като ви разказваме истории. Някой ден може би вие ще прозрете през някои от тези истории, които ви разказваме и повече няма да имате нужда от тях. Вие ще бъдете в състояние да разрушите парадигмата и да опознаете по-мащабни реалности. Докато настъпи този ден, ние ви говорим посредством различни истории, за да поддържаме вашия интерес и да ви примамим към областите, в които се ужасявате да навлезете, но в които, същевременно, сте се съгласили от душа и сърце да навлезете. Вие сте се съгласили да носите светлината и да върнете светлината на тази планета. Затова, когато светлината започне да изпълва вашите тела, вашите спомени трябва да се отворят и да се развиете успоредно с развитието на ДНК, в едно многоизмерно Аз, в една многоизмерна реалност.
При биогенетичното развитие на ДНК, което сега е с двойна спирала, то става ДНК с тройна спирала. Тройната става шесторна, тя на свой ред деветорна, а после - дванадесеторна. Всяка поредна нишка се отнася към съответната чакра в системата, съставена от 12 чакри.
При образуването на третата спирала, се извършва прегрупиране на определена информация, която съвпада с двойната спирала. Съществуват спомени и енергия, които трябва да бъдат отведени до повърхността. Първите две нишки /двойната спирала/, които са в наличност във всеки човек, се отнасят до първите две чакри - основната чакра и чакрата на сексуалността.
Тройната спирала се свързва с третата чакра, тази на чувствата. Когато спиралата с три нишки се оформи и започне да освобождава съдържащите се в нея данни, докато нервната система продължава да се развива, мозъкът започва да функционира с по-голям капацитет, а не само с 5-8%. Това би означавало достъп до всички данни. Цялата история за вас във вселената се намира в тези светлинно закодирани влакна, разпръснати във вас от същества, които не искали да сте особено талантливи, тъй като в противен случай не биха могли да ви контролират.
Сега се приближавате към времето, когато ще има още три нишки така, че общо ще станат шест. Шестте ще работят през вашия сърдечен център, центъра на гърлото и центъра в областта на третото око.
Всичко от това, което не сте оставили да си отиде, което се отнася до идентичността, сексуалността и чувствата ще ви кара да чувствате болка в тези области. Ако не сте ги отработили, а просто сте използвали материала на своята собствена история, за да създавате сапунени опери около своя живот и да ги пускате непрестанно, създавайки неспирно шоу - ще ви кара да чувствате болка в тях. Ако не пречистите тези неща докато новото ДНК се формира, всичко в тялото ви ще създава хаос в него.
Азът трябва да проучи цялата история на това тяло така, че да може да приеме кой и какво е това тяло, какво това тяло е направило и какво му е било направено на него.
Ако и когато стигнете до етапа на разбиране на това защо сте създали ситуации, при които другите да навлизат в живота ви и да внасят в него обърквания, то в идеалния случай вие ще поставите себе си в позиция, от която трезво да проучите каналите на многоизмерното си Аз където, ние ви гарантираме, няма да сте доволни от направеното.
Много от вас практикуват изкуството на проектирането. Това означава, че вие обвинявате някого другиго за това, което сами сте създали. Това означава, че действате точно обратното на това, на което сме ви учили. Никой никога не ви прави нищо. Вие самите създавате своята реалност. За да подготвите тялото си да се придвижи към многоизмерната версия на самото себе си, трябва да престанете да го осъждате. Трябва да промените парадигмите.
Ние внесохме идеята за сексуалността в много от тези концепции. Преди време ви учихме, че сексуалността е честота на екстаза, която не е отнета от вас както данните от вашето ДНК. Били сте оставени с честотата на оргазменото преживяване в сексуалността, за да можете да си спомните своята по-висша идентичност.
Когато тази енергия, или тази история за себе си започне да се разкрива и вие започнете да откривате кои сте, ще трябва да обедините много тела, за да получите пълното влияние на решетката на своята идентичност и за да позволите на 12-те спирали да паснат в тялото ви, за да могат светлинно закодираните влакна да се преподредят. Това има връзка с менталното тяло, което, разбира се, е свързано с физическото тяло. Ментално, вие можете да изпратите изображение или можете да размърдате физическото тяло. Емоционалното тяло е тялото, което всеки иска да заобиколи. "Искам да се развивам. Искам бързо ускорение и не желая да преминавам през центъра на чувствата, за да го постигна".
Вие сте свързани със своите многоизмерни Аз посредством своите чувства. Във вашето общество, хората просто са заобикаляли или пренасочвали енергията от първата чакра, втората чакра, и се придвижвали в сферата на мисленето. Ето защо женската вибрация е била много разочарована от мъжката вибрация - защото мъжката вибрация не изпитва чувства.
Мъжките вибрации изгубили своите чувства в своята втора чакра. Това било много разочароващо. Ако мъжката вибрация изпитвала чувства, обаче, нямало да може да ходи на война. Не можеш да изпитваш чувства и същевременно да отнемаш живота на друг. По принцип, ако вашия център на чувстването е отворен, вие сте свързани с нечий друг център на чувствата. При това положение бихте чувствали тяхната болка и щеше да бъде рядкост група хора да се заеме с подобен род болка и убиване. Войната възниква, защото центровете на чувстването са затворени. Затова мъжката вибрация беше в агония - поради заключените в пениса чувства през всичките тези години. Може би си мислите, че това е някаква шега.
Не е шега. Ето какво е позволило на патриархалното общество да се развие без изпитващи чувства мъже. Вашият свят е бил организиран от хора в продължение на хиляди години, докато жените от енергията на богинята решили известно време да мълчат. Сега преживявате събуждането на богинята и сливането мъжката и женската идентичност във всяко лице - това на вашата планета е било наричано двойния огън. Двойният огън е мъжкото и женското във всекиго.
Въпрос: Понякога нещата, които наистина искаш да преживееш, или които копнееш да преживееш и които чувстваш, че са самия теб, са ужасни като преживяване. Копнежът и страха по някакъв начин свързани ли са с факта, че ДНК е било разпиляно и с това, че светлината е там, но сякаш не можеш да стигнеш до нея?
Плеядианците: Златна звезда за вас. Това е много удачен начин да проумеете това, което се стремите да проумеете. Физическите тела на създанията от земята са били проектирани. Всички вие представлявате ренегатска група на Светлината. Един ренегатски фактор на Светлината, бихме казали. Вие сте се съгласили да се върнете на планетата. Вие сте с назначение. Вие навлизате в тези физически тела и ги завземате. Вие възнамерявате посредством силата на своята духовна идентичност да промените физическото тяло. Всички вие сте избрали с голямо внимание генетичната линия, която най-добре би ви дала основния старт по отношение на всичко това. И така, всеки от вас генетично е избрал своите родители или своята генетична генеалогична структура там, където, като членове на Семейството, Светлината е втъкана във вашите собствени гени. Когато започвате да събуждате тази идентичност, тази реалност, когато кодировката започне да се активира във вас, вие трябва да я следвате. Логическият ум иска да се бори с кодировката. Именно логичесия ум до известна степен има спомен за болката, изстрадана при грехопадението. Когато човекът съществувал в своята принадлежаща му по право сфера, той притежавал способността да разбира много реалности. Притежавал способността да бъде многоизмерен, да бъде равен с боговете. Боговете завзели тази реалност - точно както корпоративните нашественици идват и завземат едно място, защото пенсионните фондове са в изобилие на тази планета, на която цари огромно изобилие. Затова в древността, за да можете да възприемате тези богове като богове, те ви пренаредили генетично.
ДНК била като фантастична библиотека, преди да бъде разпръсната. Представете си да влезете в библиотека и да свалите всички книги от рафтовете и да ги натрупате в средата на стаята, а след това да унищожите каталога така, че да няма начин да се открие информацията. Тази информация съществува, но ако не е систематизирана, се изгубва. Няма отпратки към нея.
Ето какво се е случило с вашата генетична структура. Станало е по времето, когато Семейството на Светлината е било разпръснато от планетата. Отборът на Мрака, този, който работел на основа на невежеството, навлязъл. Тялото носи страха и паметта за копнежа към познания, представлявани от боговете, които са ви били отнети. Боговете, които направили това, са великолепни космически същества. Те могат да правят много видове манипулации и работят с реалностите по много различни начини. Когато станало това, човекът потънал в невежество и започнал да нарича тези същества Бог с голямо "б".
Бог с голямо "б" никога не е посещавал тази планета. Бог с голямо "б" е във всички неща. Вие сте си имали работа само с богове с малко "б", които искали да ви объркат, които мислели за тук като за място, което те притежават в галактическите покрайнини на тази вселена със свободна воля.
Въпрос: Изглежда като парадокс; от една страна, ние създаваме своята реалност, а от друга сме генетично променени, за да потънем в невежество.
Плеядианците: Да. Това е парадоксът, с който искаме да се сблъскате в тези времена. Разбирате ли, и двете тези концепции са граници. Те дефинират вашата реалност. Достатъчно много от вас вече са събудени. Вие не сте сами. Процесът се извършва толкова бързо, че сте готови да осъзнаете своята идентичност като членове на Семейството на Светлината. Трябва да започнете да възприемате концепцията, че сте биогенетично манипулирани и че създавате своята собствена реалност.
Намирате се в зона със свободна воля и това е позволено. Един от главните уроци преподаван на тази планета е, че в зона със свободна воля, авторитета, суверенността се считат за най-важното нещо по цялата вселена. Притежавате свободната воля да се откажете от своя авторитет и да позволите на другите да очертаят вашето съществуване. Други са ви създали така, както вие създавате множество неща. Вие внасяте светлина в нещата, които не разбирате. В идеалния случай, вие поемате определена отговорност за нещата в които внасяте светлина и за нещата, за които проявявате загриженост. Вие проявявате определено състрадание и балансирате своята сила относно това, което създавате. Съществата, които ви създали, допуснали тяхното творение да бъде завладяно. Други дошли и завзели тази зона на свободна воля, в която всичко е позволено. Вие, като Семейство на Светлината, сте проектирали това време, за да промените планетата и евентуално да промените цялата вселена. Семейството на Светлината е много бързо. Освен него, съществуват и много други семейства. Ние ви говорим за светлината, защото понастоящем това е вашия основен ангажимент. Може би по-късно ще започнете да си давате сметка какво има отвъд светлината и какво още съществува, освен светлината.
Въпрос: Когато ДНК била разпръсната, къде е отишла тази информация?
Плеядианците: Тя била разпръсната така, че да не прави никакъв смисъл, да не може да бъде свързана. Как да откривате информацията ли? Самата информация ще ви се разкрие. В това се състои процеса. Няма нужда да ходите някъде и да я търсите. Това е вашето наследство. Ето какво представлявате. Това са спомените, които ще започнат да нахлуват в съзнанието ви. Докато ДНК образува новите нишки, те ще преминат през нервната система в тялото ви, която се развива понастоящем. В последната година работихме с вас, за да развием нервната ви система, за да внесем светлина в телата ви, да наситим с кислород системата, да ви научим как да се придвижвате през енергийните ускорения и как да получавате достъп до още повече идеи, до повече преживявания в тялото. Докато този процес започва да нараства и да се разгръща в тялото, просто го наблюдавайте.
Искате да знаете как да получите достъп до него. Когато заседнете в своите драми, то става, защото продължавате да четете една книга, без да позволявате на информацията от другите книги да се събира заедно. Съществува цяла история. Тази история има връзка с цялата ви душа. Вие, като членове на Семейството на Светлината, сте се съгласили да държите в своето физическо тяло съзнателна осъзнатост за цялото си съществуване и да приемете това, което сте правили, ролите, които сте играли във всичките тези съществувания. А след това, да навлезете в други реалности, да ги промените според диктатите на вашето споразумение като представител на Семейството на Светлината. В рамките на това, разбира се, притежавате свободна воля.
Тройната спирала ви отвежда към центъра за чувстване. Центъра за чувстване е емоцията. Емоцията е свързана, можете да не се съмнявате в това, и тя е вашия път, вашия мост, вашия билет към духовното Аз.
Когато хората не харесват или отричат емоционалното Аз, те не могат да достигнат до духовните реалности. Христос е казвал "Опознай себе си". Това е било дадено на планетата много отдавна и изкривено така, че хората не могли да разберат колко велики в действителност са, както и това, че всичко, което било необходимо, било да преподредят себе си.
То е винаги нещо вътрешно. Когато хората са искали да знаят как да внесат промени на планетата, винаги сме казвали, работете със самите себе си. Развивайте себе си. Придвижете се отвъд собствените си граници. Научете се да ставате многоизмерни. Научете се да съществувате в астралния свят. Научете се да пътувате отвъд физическото тяло. Спрете да дефинирате тялото като нещо, което свършва "тук" - именно това ви насърчава да правите обществото, за да бъдете контролирани.
В зона на свободна воля, контролът е част от играта, защото в зоната на свободна воля някой казва: "Аз искам да управлявам." Вие сте членове на Семейството на Светлината. На коя йерархия и на кои богове реагирате?

Емилия Манолова

Няма коментари:

Публикуване на коментар