петък, 14 януари 2011 г.

ЗАБРАНЕНАТА ЕГИПТОЛОГИЯ

Загадъчните знания и високите технологии на фараоните

От хиляди години посветени жреци пазят в Египет тайно знание, което съдържа в себе си всички основни положения на съвременната наука — от генни технологии до създаване на ядрени реактори.
Възходът на древен Египет към висока култура всъщност трябва да е протекъл доста по-различно, отколкото научните среди днес продължават да твърдят. Съвсем очевидно античните учени от различни точки на земното кълбо са разполагали с невероятни и загадъчни познания. Съществуват доказателства, че не само мореплаването е на възраст 60000 години, но че употребата на уранова руда, електричество, микроскопи, летателни апарати, дори и гениите експерименти не са били безизвестни за тях. Не само египтолози, но и сътрудници на NАSА добре знаят, че по всяка вероятност в центъра на Голямата пирамида е имало източник на радиоактивна енергия с не по-малка сила от ядрен заряд!
Смущаващото в случая е по-скоро това, че официалната египтология е добре запозната с фактите, но мълчи. Защо?
В специализираната си книга немският журналист изследовател Ердоган Ерчиван разказва съдържателно и много вълнуващо за забележителните събития и обрати, белязали развитието не само на Египет, но и на целия древен свят.
Възможно ли е изобщо античните хора без чужда помощ, само със собствени ресурси, да реализират научни резултати и заключения, близки до постиганите с най-съвременни технологии?
Защо откритите при пълна секретност четвърта и пета камера в Голямата пирамида остават недостъпни за обществеността? Защо от новооткритите подземни тунели и лабиринти се интересуват военни, а не египтолози?
Инсайдери разказват за античен подземен град под платото Гиза и за мистериозен ядрен реактор в тялото на Голямата пирамида.
Защо най-важните открития са пазени в тайна от египтолозите? .

ПРЕДГОВОР

„На умния е достатъчна една дума; но глупавия трябва да го поучаваш, докато съединяваш счупените парчета"

(Си-Собек, папирусът Рамзес I)

Още в древни времена човечеството било ангажирано със задачата да проникне в причината за „сътворението" на своя вид. Точно това всеобщо търсене на произхода, което започва от времето на неандерталците и продължава до епохата на Средновековието, през 15. век довежда европейските кралски дворове до финансирането на изключителния брой изследователски експедиции дори до най- отдалечените точки на планетата. Тъй като по времето на Ренесанса Библията все още се приемала много сериозно, усилията на изследователите са насочени изключително към тайнствената „Едемска градина", където преди голямото „унищожение", според библейската легенда за потопа, е създаден нашият праотец Адам.
И днес сценариите на съвременната филмова индустрия продължават отново и отново да ни показват как след фатална катастрофа цялото човечество се редуцира до шепа подивели банди, които се борят за живота си в руините на една някога велика цивилизация. Но докато съвременната астрофизика още спори дали би трябвало да съществува нещо като стратегия на сътворението, се трупат улики и доказателства, че открай време тази тайна се е знаела от малък кръг елитни свещеници и че до ден днешен тя се пази от братства, тайни съюзи и монашески ордени.
Самото преоткриване на американския континент от Христофор Колумб според най-новите сведения е било възможно единствено, защото мореплавателят определял правилната посока, използвайки стари карти от отдавна отминали времена.
И в крайна сметка неслучайно египетският министър на туризма Мамдух ел-Белтагуи оповести през декември 1998, че в полунощ на Коледа, с настъпването на новата 2000 година, би искал да короняса Голямата пирамида в Гиза със златен пирамидион, за да въплъти едно старо предание и да възстанови първоначалния вид на постройката.
От друга страна, в началото на 1999 г. директорът на платото Гиза д-р Захи Хауас предложи на египетското културно аташе да се забрани напълно достъпа на туристи във вътрешността на пирамидите. Според вече наложената от д-р Хауас забрана в пирамидата на Унас, с тези постоянни мерки би трябвало да се възпрат „неразумните" туристи, които разпространяват „безсмислени слухове" за тези обекти.
При това е учудващо колко често именно в археологията самоуките хора, т.е. лаиците, отново и отново се открояват с особените си постижения. Често благодарение на техните теории нашите учени стигат до верни следи, за да разрешат някоя археологическа загадка от миналото. Въпреки това Хауас предлага на подобни туристи-лаици да се предоставя единствено виртуалната гледка от мониторите, монтирани извън пирамидите.
И действително от февруари 1998 г. приписваната на египетския цар Хеопс пирамида, която се смята за едно от седемте чудеса на света, беше затворена за обществеността.
Къде обаче трябва да търсим скритите причини за тази забрана? Отговорът е тясно свързан със завещанието на древните египтяни и с първите технически опити за придвижване на хората. Защото това, че построяването на египетските пирамиди би трябвало да е първото масово мероприятие за намиране на работа на безработните селяни, заради „безсмисленото усилие" да се вложат в един строеж повече от 25 милиона тона скална маса, може да бъде единствено само налудничаво и манипулативно представяне на нещата в рамките на нашия обществен строй. Историците, назначени в местните университети, които уж работят за по-доброто разбиране на съвременното човешко общество, всъщност са единствените, на които е дадена възможността да тълкуват по нов начин нашето минало според натрапените им отвън директиви. От световната история знаем как европейските „завоеватели" потъпкват цели култури и фалшифицират истината чрез платени хронисти, така че вече придобити, но некласирани в даденото общество „знания", отново се погубват. Може би, затова английският историк Самюел Бътлър пише: „Господ не може да промени миналото, но историците могат."
Съвсем очевидно учените от Античността са разполагали с невероятни познания. Елитът на египетските учени-жреци дори твърди, че от хилядолетия притежавал „божествената мъдрост". Следователно възходът на Египет към една универсална висока култура изглежда е протекъл някак по-различно от начина, по който днешните учени го представят на студентите си. Така междувременно вече се знае, че фараоните са познавали не само електричеството, а в мините си освен злато са добивали и уранова руда. Дори рентгеновите апарати, микроскопите и телескопите съгласно древните предания не са нещо невиждано. Не само египтолозите, но и сътрудници на NASА знаят, че по голяма вероятност центърът на Голямата пирамида е съдържал радиоактивна енергия, която по унищожителна сила е равна на атомна бомба!
Такива и други подобни знания естествено постоянно са държани под ключ и са пазени строго като безценно съкровище. Именно този еснафски дух на потайност е причината, поради която дори и в рамките на днешната археология, неподдаващи се на дефиниция находки и мистериозно изглеждащи научни резултати не за първи път остават недостъпни за широката общественост. Така успоредно на исторически важния научен клон на „египтологията" възникна още един: този на „Забранената египтология".
Позволете ми да се доближим повече до тази забрана и да допринесем нещо за разбирането й.


ЕРДОГАН ЕРЧИВАН

Няма коментари:

Публикуване на коментар