понеделник, 30 май 2011 г.

Програмиране на ума - Хиперизмерна манипулация - Манипулация на масовото съзнание


Програмиране на ума 

Друг преобладаващ, но малко обсъждан аспект на отвличанията, е програмирането на ума, вкарването на вредни постхипнотични команди в подсъзнанието на похитения. Командата да забравиш отвличането и да помниш екраниращ спомен е само едно проявление на този феномен и тя по същия начин може лесно да се използва за по-коварни цели. 
Тези команди се задават, докато похитеният е в изкуствено предизвикан хипнотичен транс, и могат да лежат в подсъзнанието му, докато не бъдат задействани след часове, дни или седмици, за да произведат непреодолим импулс, за да ги изпълни. Те могат също така да работят непрекъснато, за да отклоняват мисли, чувства, възприятия и реакции в предварително определена посока. Целта на програмирането на ума е модификация на поведението към по-голямо съответствие с тайния план и по-голямо подчинение на похитителите и програмистите на ума. Извънземните постхипнотични команди се задават телепатично и идват с не словесни пластове, подкрепящи съпровожданата словесна команда. 
При програмирането на ума се предизвиква желателно поведение, а нежелателното се потиска. Първото включва натрапване на дезинформативни идеи, силно желание за бъдещи отвличания, завързване на изкуствено оркестрирани връзки с друг похитен и изпитване на непреодолимо желание да изказва разсъждения против идеи, които противоречат на тайния план. Второто включва внезапна и пълна загуба на вяра в занимания, които биха подронили извънземния контрол, проява на ирационална враждебност и скъсване на отношения с приятели, изпитване на силно отвращение към определени линии на изследване или просто пристъпи на разсеяност или сънливост, когато се приближи прекалено до забранена територия(15). 

Ако даден похитен стане мишена за премахване поради това, че е станал прекалено осъзнат, непредвидим или влиятелен в неподчинението на тайния план, тогава програмирането става инструмент за многобройни изтощителни удари на уязвимите места в подсъзнанието в течение на продължителни периоди от време. Това сломява мишената чрез многократно предизвикване на съмнение, бавене, цинично поведение, безпокойство, апатия, страх, раздразнителност, агресия, депресия, перверзия, мисли за самоубийство и други саморазрушителни мисли и чувства. 
Тези симптоми не сочат изключително програмиране на ума, по-скоро те са избрани от фонда човешки дисфункции поради тяхната особено разрушителна природа. 
Хората, които нямат представа за програмирането на ума, лесно биват сразени от него, понеже те приемат тези нежелани мисли като свои собствени. Ключът към париране на програмирането на ума е в идентифициране на ирационалните импулси при появата им, използване на силата на волята за неподчиняване на тези импулси, докато не спрат, след това анализиране и установяване на тези лични уязвими места, които излизат наяве благодарение на опита. 
Въпреки че манипулативните извънземни могат да използват явни заплахи, награди, наказания или тормоз, за да постигнат своето, тази тактика не е изкусна и оттук има по-малък изглед да успее, когато мишената ги осъзнае. По-ефективно е да прескочиш заедно съзнанието и ума, да се промъкнеш под прага на съзнателността и по този начин да намалиш възможността от съмнение и съпротива. Извънземните са по-опитни, отколкото обикновено се предполага, особено що се отнася до тяхната тактика за убеждаване. 

Хиперизмерна манипулация 

За да се посочи нивото на използваните умения, трябва да имаме пред вид, че програмирането на ума често е съчетано с друг набор от средства, които притежават извънземните: способността да се видят вероятни варианти на бъдещето, да се направят малки промени на миналото, за да се променят условията в настоящето и по този начин да се сменят шансовете на тези вероятни варианти на бъдещето, и да се програмират полезни хора да функционират като стратегически актьори, които изпълняват определени действия. Това позволява организиране на проблематични жизнени ситуации, спрямо които мишената би реагирала по най-вредния начин в съответствие с неговото постхипнотично програмиране. И външната реалност, и подсъзнанието са подредени като плочки от домино, така че те се събарят една друга и произвеждат желания резултат. Това може да се използва за социална изолация на мишени, за прекъсване на мрежи, разрушаване на организации, подриване на съвместни проекти и узурпиране вземането на съдбоносни решения. Всичко това е рутина за междуизмерните същества, които имат достъп до нашите умове, които имат добри възможности за следене и които не са ограничени от линейното време и логистчни недостатъци. 
Защо изобщо си правят труда да се занимават с отделни индивиди? Защото малките действия могат да имат големи последствия. Междуизмерните същества имат поглед отвисоко върху нашата времева линия, в състояние са да видят миналото, настоящето и бъдещето едновременно, като интелигентна, сложна и динамична мрежа от причинни сегменти и точки на избор, с които те могат да взаимодействат. Поради различни квантови и метафизични фактори, те са ограничени до различни степени в това колко от тези мрежи те могат да възприемат и изменят. Техният стандартен режим на операция е да уцелят критичните моменти по времевата линия, където нашето бъдеще е в непрекъснато изменение, където най-малкото бутване от тяхна страна произвежда резултат, който е от най-голяма полза за тях. Тези моменти са точки на избор, където правата последователност от събития се разклонява на множество възможни варианти на бъдещето. 
Лицето, от чието решение зависят тези варианти на бъдещето, тогава се взема на прицел чрез програмиране, телепатично убеждаване, принуда от хора, които несъзнателно са подтикнати да играят тази роля, подмамени през изкуствени синхронизми (странни случайности, предназначени да създават подвеждащи впечатления, че дадено решение е правилно), дезинформативни сънища или видения и други творчески форми на убеждаване. 
Просто чрез оказване на въздействие върху неговия или нейния ум за вземане на различно решение, времевата линия може да бъде изменена(16). 

Малки промени сменят игралното поле и откриват възможности за по-големи промени, които пък от своя страна подготвят сцената за още по-големи такива. Нито една точка на избор по времевата линия не е толкова малка, че да не бъде уцелена, понеже малките решения могат да доведат до каскада от големи ефекти по протежение на линията. Чрез търпеливо и стратегическо осъществяване на този процес, извънземните манипулатори на времевата линия се стремят да постигнат крайната цел: пълна реорганизация на мрежата от времеви линии в тяхна полза, като по този начин си осигурят вероятен вариант на бъдещето, където те са постигнали неоспоримо надмощие над своите врагове. 

Манипулация на масовото съзнание 

За човечеството като цяло, крайната точка на избор бързо се приближава и подразбира глобално решение във връзка с отношенията ни с извънземните сили, които ще се разкрият преди тази точка. Готови ли са хората от Земята да вземат това решение? Не, но времето изтича. Според сегашното състояние на нещата, решението ще бъде силно повлияно от назадничави мнения, намиращи основи в нашите различни култури, ирационално изобилие от религиозни очаквания и тесногръди препоръки от академичните учени, които са в неведение относно скритите пластове на извънземното присъствие. Тогава, онова, което трябва да бъде информирано решение, ще стане вместо това дезинформирано решение благодарение на извънземната пропаганда и въздействието на лидери с компрометирано мнение, инструктирани да убеждават гладните умове с подбрани доказателства и повърхностна софистика. 
Това удобно съвпада с природата на хиперизмерния завоевателен поход. За разлика от физическата война, той използва нефизически оръжия, за да воюва за нефизическа територия. Това е пътят на психологическо, метафизично и междуизмерно покоряване. Тъй като съзнанието е основата на реалността, манипулацията на съзнанието е онова, което осигурява контрол над умовете и душите на цяла цивилизация и по този начин над нейната съдба и реалност. Това е опасността, пред която се изправяме сега.

(15)Secret Don't Tell (Emery, 1998) прави обширен преглед на официалните знания в областта на хипнотизма, контрола на ума и постхипнотичното програмиране. Тези официални знания обаче само се плъзгат по повърхността. Извънземните и военните похитители могат да използват много по-усъвършенствани похвати като отделяне на душата от тялото, оборудване за виртуална реалност, директно свързано към ума, дистанционна манипулация на сънищата, гравитационни импулсни пушки за причиняване състояния на транс, усъвършенствани медикаменти, които действат на квантово ниво, и гласови хипнотични текстове, генерирани от системи с изкуствен интелект, интегрирани в мрежи за дистанционно наблюдение, за оценка на вероятността за успешен резултат от дадена команда.

(16) Повече за манипулацията на времевата линия и реалността прочетете в статиите ми Realm Dynamics и Timeline Dynamics, които можете да намерите на адрес: http://montalk.net. Също така вижте: The 33 Arks: Soul Resonance Investment Futures от The Nexus Seven.Том Монталк

Няма коментари:

Публикуване на коментар