петък, 3 юни 2011 г.

Средства за дезинформация - Канализаторът


Средства за дезинформация 


Това, което следва, е изследване на няколко средства за извънземна дезинформация и защо те са удобни и ефективни. То трябва да посочи само колко лесно общността, провеждаща неконвенционални изследвания, и обществеността изобщо, могат да бъдат заблудени от източници, на които имат доверие, ако не вземат пред вид възможностите, обсъдени по-долу. Тези средства могат да бъдат и източници за истина, така че моята цел е не универсално да дискредитирам тези източници, а по-скоро да посоча техните потенциални слабости. 

Канализаторът 

Резюме: Канализирането включва един или повече индивиди, които позволяват да бъдат използвани от невидими интелекти, които предават информация чрез тях. Това включва използване на дъски Уиджа, състояния на медиумен транс, автоматично писане и съзнателно изразяване с думи на интуитивни впечатления. Люлеене на махало, мускулен тест, гадаене и гледане на кристал също могат да позволят такава комуникация. Канализираният източник може да заяви че е всичко в диапазона от извънземни до ангели, от починали личности до демонични същества, известни личности от историята, пътешественици във времето, други измерни същества, подсъзнание и безлични архитипове. 

Сила на източника: Безтелесни същества, извънземни същества и напреднали човешки военни фракции могат да предават на разстояние словесна и визуална информация, както по електромагнитен път, така и по телепатичен. Те също така имат ограничена способност да предизвикват паранормални явления, да предсказват бъдещето и да режисират синхронизирани събития, чрез които да могат да докажат тяхното съществуване и да извикат непреодолимо страхопочитание и покорност у мишената. Това експлоатира погрешното логическо заключение, че истината за съществуването по някакъв начин се равнява на съществуването на истината, което игнорира възможността реални източници да предлагат и фалшива информация навсякъде, където може. Тези демонстрации на фалшиво всезнание, всемогъщество и предварителни познания изключват това, че източникът може просто да е изфабрикуван от канализатора, но не доказват, че източникът, който се канализира, непременно казва истината. 

Канализирането също така си позволява анонимност на измамни източници и свобода да изфабрикува самоличност и минало. Поради тази причина канализирането е до голяма степен персонализиращо се спрямо слабостите на мишените. Един и същ източник може да сменя самоличността си многократно, според това кое звучи най-авторитетно. 

Слабост на носителя: Установяването и поддържането на връзката изисква изключване на ума, така че източникът да премине безпрепятствено, без ограничения от съзнателния ум на канализатора. Това подразбира отказване от свободната воля и даден манипулативен субект може да злоупотреби с това предложение чрез пускане на корени в ума на канализатора по-дълбоко, отколкото би могло иначе. В най-лошите случаи това може да доведе до обладаване, при което канализаторът не само предава дезинформация по време на определени сесии, а става ходещо продължение на негативния субект, служейки на тайния план по по-широк начин. Напускането на съзнанието по време на процеса на канализиране може да прерасне в обичайно напускане на прозорливостта и критическото мислене, като по този начин канализаторът просто приема и препредава онова, което му е предадено, след като е бил убеден с удобни, но тривиални истини. 

Сила на носителя: Това, че е само куриер, освобождава канализатора от задължението лично да защитава получената информация. По същия начин, източникът винаги е освободен от задължението да подкрепя своите твърдения, а вместо това се осланя на самозван авторитет и различни благовидни извинения. Чрез канализирането на дезинформацията се дава неограничена творческа широта, използвайки смели и директни изрази, тъй като твърденията, които са твърде пресилени за други аудитории, с готовност се приемат от възторжените почитатели на канализирането. Ако са особено забавни и увлекателни, източникът и канализаторът се издигат в култ или в ранг на знаменитости, което прибавя към авторитета фактор, който не зачита критическото мислене. 

Слабост на аудиторията: Тъй като рационалистите възприемат канализирането като ненадеждно средство за изследване, то привлича повече хора, които се гордеят, че са непредубедени и не са спънати от ограниченията на хладния интелект. Обаче, има тънка граница между непредубеденост и лековерие, и онези, които заместват, вместо да допълват разума с интуиция, се оставят да бъдат уязвими от логически жонгльорства, емоционална манипулация, самозалъгване и други форми на субективизъм. Канализираната дезинформация залага на тези слабости.

Том Монталк

Няма коментари:

Публикуване на коментар