четвъртък, 30 юни 2011 г.

Средства за дезинформация - Академичен учен


Резюме: Към академичните учени спадат титуловани доктори, учени, професори, теолози, аналитици и други високо образовани специалисти, чиито методи на изследване и представяне са формални, систематични и усъвършенствани. Онези, които участват в изследване на различни аспекти на явлението извънземни, може да имат научни степени, полезни за техния аспект на изследване. Те обикновено цитират други учени, за да подкрепят своята собствена правдоподобност, правейки изводите си чрез проучване на съответната литература и събирайки гледни точки на авторитети в обобщено наблюдение, обогатено до известна степен от тяхното оригинално изследване. 


Сила на източника: Тъй като за интелектуалните способности и стратегическата стойност на даден академичен учен без затруднение може да се направи заключение от неговите титли, репутация и публикации, може да се наблюдава един богат фонд от кандидати, за да се избере кой е най-подходящ да бъде подготвен за носител на дезинформация. Академични учени, които откажат да сътрудничат и станат пречка, могат да бъдат отстранени или чрез убийство, или чрез дискредитиране. 
Извънземните и военните фракции могат също така да изопачат данните в информационен фонд, на който се разчита, чрез вмъкване на данни-примамки, например чрез похитени, програмирани с екраниращи спомени, които рисуват лъжлива картина на подбудите на извънземните. В този случай, без да се подозира евентуална измама, даден академичен учен ще се хване на примамката като за чиста монета и ще инжектира нейното съдържание в своите трудове. Дори и да се усъмни, неговите съмнения не могат да се огласят, без да рискува да го обвинят в параноя и по този начин да се дискредитира. 

Слабост на носителя: Необходимостта да запази репутацията си и да изглежда аргументиран, предпазлив и формален може да доведе до агностическа свенливост, която пречи на академичния учен да предприеме онези творчески скокове на мисълта, необходими му да проникне в дълбините на мистерията. Това също така му пречи да признае източници на информация, които не отговарят на стандарта на колегите му, въпреки че съдържат парчета от главоблъсканицата, които имат решаващо значение. Освен това, не е тайна, че университетите са до голяма степен апарати за индоктриниране и филтриране, тъй като са образователни институции, и онези, които успешно преминат през този филтър са демонстрирали програмируемост и охота да се подчиняват на правилата и да бъдат в услуга на груповия консенсус. Въпреки че има изявен интелект, потенциалната липса на индивидуализъм и остра интуиция може да накара прочут учен наивно да се подаде на най-грандиозните измами, особено на онези, които са подкрепени от уважаваните му колеги и от началниците му академични учени. 

Сила на носителя: Най-силната страна на даден академичен учен е неговото ниво на изтънченост, в смисъл на културност и изисканост. Обаче изтънчеността не означава задължително прозорливост, тъй като това същевременно би могло да означава изтънчен рационалист и дезинформатор, а оттук майстор софист. Освен това, на академичните учени автоматично се приписва правдоподобност заради техните титли и често те работят на влиятелни и съветнически длъжности. Правдоподобност и изтънченост заедно водят до ефективно лишаване на истината от престиж и до утвърждаване на лъжата. Те могат също така да функционират като ролеви модели в общността на неконвенционалните учени, разпространявайки заразата на своя късоглед агностицизъм сред онези, на които им е необходимо точно обратното. 

Слабост на аудиторията: За някои аудитории академичните учени са безукорни и са въплъщение на обективност и почтеност, особено що се отнася до отделни групи академични учени, които се съгласяват едни с други. Най-скептичните аудитории ще слушат академичните учени повече, отколкото другите типове носители на дезинформация. На тях може дезинформацията да им се стори по-правдоподобна от истината, защото тя поне съответства на техните нереалистични предположения и идва от един предполагаемо неподкупен източник. Задачата на даден академичен учен дезинформатор би била да създаде заплетен случай за целите на измамен таен план, представяйки противоположни истини като крайни и като неотговарящи на стандартите за правдоподобност и достоверност.

Том Монталк

Няма коментари:

Публикуване на коментар