неделя, 5 юни 2011 г.

Средства за дезинформация - Наблюдател от разстояние


Резюме: Дистанционното наблюдение използва строги протоколи за екстрасенсно събиране на информация за дадена мишена, с минимално субективно отклонение. Няколко наблюдател от разстояние могат да се концентрират върху една мишена и да приемат подобни впечатления, които след това се анализират, за да се изгради една прецизна оценка на мишената. Американските военни са публично известни, че правят изследвания върху дистанционното наблюдение като метод за събиране на разузнавателна информация. Наскоро различни изследователи използват дистанционно наблюдение за сондиране естеството на извънземното присъствие. 

Сила на източника: Както при случая с канализирането, извънземни и напреднали човешки дезинформатори могат да предават информация на разстояние чрез естествена или изкуствена телепатия. Наблюдатели от разстояние, дори цели екипи, по този начин могат неограничено да наставят своята екстрасенсна линия чрез такива дезинформатори и да подават заблуждаващи впечатления. 

Слабост на носителя: Предполага се, че най-голямата слабост е, че успехът на дистанционното наблюдение се измерва чрез съотношението сигнал/ шум, което пренебрегва възможността да съществува силен, но фалшив сигнал. Дори и да се елиминира субективността, няма гаранции, че това, което остава, е вярно. 

Сила на носителя: Дистанционното наблюдение има репутация на строго, обективно и дори научно. Някои от тези, които го практикуват, са работели за военните, други имат значителна научна биография. Всичко това му придава правдоподобност и авторитетност, които могат да засилят всяка дезинформация, разпространена чрез него. 

Слабост на аудиторията: Дистанционното наблюдение е привлекателно за непредубедени индивиди, които ценят обективността и научната процедура. Въпреки, че е по-стриктно от канализирането, когато се използва за дезинформация, очевидната обективност е само по-добра аранжировка за същата измама. Това, че военните експериментират с дистанционното наблюдение и успешно събират разузнавателна информация от държави без екстрасенсна отбрана, не означава, че дистанционното наблюдение на извънземните мишени е еднакво надеждно. Дезинформацията, минала през наблюдателите от разстояние, разпространява измамни идеи под маската на строга обективност.

Том Монталк

Няма коментари:

Публикуване на коментар