сряда, 29 юни 2011 г.

Средства за дезинформация - Официално лице


Резюме: Към официалните лица спадат избрани или назначени членове на политически и религиозни институции, онези, които имат специални титли и акредитиви, и които са на уважавани длъжности в ръководството. 


Сила на източника: Дезинформаторите имат голямото предимство да влияят чрез високопоставен фигурант, без самите те да бъдат забелязани. Те могат да бъдат сред личните му съветници, програмирани или вербувани сътрудници, които са внедрени близо до него, за да влияят върху неговите мнения и решения, тайни организации, от които периодично получава инструкции, или извънземни фракции, които го отвличат и програмират да приеме техните цели. Тези източници лесно могат да шантажират официалното лице, да експлоатират наивността му, да му предложат поощрения в пари и власт срещу покорство и да му съобщят или покажат някаква шокираща „истина", която да го накара да им сътрудничи. 

Слабост на носителя: Официалното лице е преди всичко публична фигура, чиято загуба на репутация и обществена поддръжка означава край на неговата кариера. По тази причина той може да бъде заплашен с дискредитация или убийство, или да бъде подкупен с обещания за лично и институционално повишение и защита. Да бъдеш официално лице може да бъде толкова времеемко, така че времето за лични независими проучвания и задълбочени размисли е ограничено, което може да го направи зависим от съветници за сгъстените брифинги и препоръки. Това способства за доверяване на потенциални източници на дезинформация и пълна липса на разбиране на материята извън неговата специалност. Неговата известност като публична фигура може също така да го направи твърде голяма пречка, за да му се даде реалната истина, така че на него не трябва да се дава разрешително за достъп до секретна информация, освен ако той няма абсолютна нужда да знае. Ако не е надарен с интелект, преданост и власт, която да надхвърля неговата роля на официално лице, може да бъде заменен. 

Сила на носителя: Официалните лица са творци на решения, лидери на мнение. Ако репутацията им е ненакърнена, думите им имат власт над общественото мнение. Те могат да повлияят на общественото мнение, за да узурпират демокрацията, като лансират частни тайни програми с подкрепата на гласовете на мнозинството. Официални лица могат също така да се позоват на властта и авторитета на институцията, която представляват, по същия начин както църковно официално лице декларира политически идеи като божия воля. 

Слабост на аудиторията: Аудитория в този случай са широките маси, най-малко прозорливата аудитория от всички. Казано конкретно, масите изпитват сляпо уважение към авторитета, лесно се впечатляват от титли и нямат познания и контекст правилно да оценят това, което им се казва - особено, ако им се казва дезинформация, свързана с не конвенционални теми като извънземните. Това просто е факт, базиран на средностатистически данни. Преобладаващата част от масите се нуждае от защита, стабилност и спокойствие, осигуряването на които са задължение на държавните органи, макар и не без политически подбуди. Ако официални лица разкрият информация за съществуването на извънземните с пълното одобрение на институциите, към които принадлежат, шокът в масовото съзнание и последвалото шумно искане на отговори, би позволило на тези официални лица да излеят порой от умело съставена дезинформация относно подбудите и самоличността на извънземните.

Том Монталк

Няма коментари:

Публикуване на коментар